Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek


Békéscsaba

Evangélikus Nagytemplom

Adatgyűjtés és fotó: Bajkó Ferenc

Nincs harangja. Az I. világháború előtt egy harangja volt, melyet elrekviráltak. Adatairól nem tudunk semmit. A toronyban toronyóra működik, amely negyedóránként óraütésekkel jelzi az időt, az ütéseket óragongok adják ki. Mivel a két a Nagy- és Kistemplom egy egyházközséghez tartozik, a harang elrekvirálása óta a kistemplomi harangok hívogatnak a nagytemplomi istentiszteletekre is.

(Adatközlés: Németh Mihály lelkész)

A három harang

A nagy- és a középharang

A középső és a kisharang

A középharang

A középharang

A kisharang


Evangélikus Kistemplom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

3 harangja van

MARIK-HARANG: 3547 kg tömegű, 179 cm alsó átmérőjű, 130 cm a magassága. Magyarország legnagyobb tömegű evangélikus harangja, a soproni Hősök harangjának alsó átmérője 1 cm-el nagyobb. 1874-ben Marik Pál és felesége adományozta. Először Hilzer Ignác öntötte meg Bécsújhelyen 52 bécsi mázsa (=2912 kg) tömegben, ez a harang 1875-ben megrepedt, így 1876-ban Seltenhofer Frigyes mesterrel újjáöntötték. A soproni mester annyira kedvező árajánlatot adott, hogy megnagyobbítva, 3600 kg-os tömegben tudott megvalósulni az új harang. Az egyházközség kérésére alaphangja az eredeti B0 hangzást adja. A harangpalást külsején szlovák nyelvű felirat olvasható.

Egyik oldalán:
"KDYZ LIBL
HLAS ZWONU
PRONIKÁ OBLOHU
SRDECNE
NÁBOZNE VZDYCHNI
K
PÁNU BOHU"

Magyarul: "Mikor e harang szól, s hangja égig hatol, hittel, áhítattal sóhajts Istenhez"

Másik oldalán:

ZWON TENTO CYRKVI
EVANG. B. CABENSKÉ DAROVAI
PAVEL MÁRIK
S PRWOW MANZELKOW MÁRIOW ONDREJCIK
A S DRUHOW HELENOW POLJAK.
R. P. 1874


Magyarul: "Ezt a harangot a b. csabai evang. Egyháznak adományozták Marik Pál s első felesége, Ondrejcsik Mária és második felesége, Poljak Ilona. Az Úrnak 1874. esztendejében."

Pártázaton magyar felirat: "ÖNTÖTTE SELTENHOFER FRIGYES HARANG ÖNTŐ SOPRONBAN 1876-BAN"


KÖZÉPHARANG: 830 kg tömegű, 122 cm az alsó átmérője, 1922-ben készült Szlezák László műhelyében Budapesten. Felirata:
"E HARANG ELŐDJÉT
SZÁMOS HITBUZGÓ EV EGYHÁZTAG ADOMÁNYOZTA 1884-BEN.
A VILÁGHÁBORÚ ALATT A HARANG A HAZA OLTÁRÁN ÁLDOZTATOTT
A BÉKÉSCSABAI EV EGYHÁZ ÚJRA ÖNTETTE 1922. ÉVBEN
SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ ÁLTAL BUDAPESTEN"

A vállon népies díszítés, a pártázaton szőlőmotívum, alatta növényindák futnak körbe.

KISHARANG: 360 kg-os, kb. 90 cm az alsó átmérője, 1923-ban készült Szlezák László aranykoszorús mesternél Budapesten. Mivel ez a harang van legfölül, a feliratát nem lehet leolvasni.

A harangok története:

A II. világháborúban rekvirálták el negyedik, 1425 kilós harangját, melyet Szlezák László öntött Budapesten. Az I. világháborúban 3 harangját vitték el, csak a nagyharang maradt meg.

Vasárnapi harangozási rend:

 Időpont  Időtartam  Harang  Alkalom
 7.00  5 perc  3600 kg.  Reggeli harangszó
 7.55  5 perc  830 kg.  Hívogatás
 8.37  2 perc  3600 kg.  Szlovák nyelvű istentisztelet
   1 perc  830 kg.  Szlovák nyelvű istentisztelet
   1 perc  360 kg.  Szlovák nyelvű istentisztelet
   5 perc  3600kg+830kg+360kg  Szlovák nyelvű istentisztelet
 9.52  2 perc  3600 kg.  Magyar nyelvű istentisztelet
   1 perc  830 kg.  Magyar nyelvű istentisztelet
   1 perc  360 kg.  Magyar nyelvű istentisztelet
   5 perc  3600kg+830kg+360kg  Magyar nyelvű istentisztelet
 12.00  5 perc  3600 kg.  Déli harangszó
 16.55  5 perc  830 kg.  Esti istentisztelet (télen)
 17.55  5 perc  830 kg.  Esti istentisztelet (nyáron)

Hétköznapi harangozási rend:

 Időpont  Időtartam  Harang  Alkalom
 7.00  5 perc  3600 kg.  Reggeli harangszó
 12.00  5 perc  3600 kg.  Déli harangszó
 18.00  5 perc  830 kg. Esti harangszó

A Hősök harangja


A két nagyobb harang

Középharang

Kisharang

Lélekharang

A három Szlezák-harang

A lélekharang mágnese

Páduai Szent Antal római katolikus plébániatemplom (Társszékesegyház)

Adatgyűjtés és fotó: Henzsel Áron

4 harangja van

Szent László / Hősök harang
900 kg-os, 110 cm alsó átmérőjű, Disz1 / Esz1 alaphangú, öntötte Szlezák László Budapesten 1937-ben.

Felirata egyik oldalán a palástján:
DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI. Ó SZENT LÁSZLÓ LÉGY HOZZÁNK JÓ HŐSEINKÉRT ISTENNÉL KÖZBENJÁRÓNK.

Felirata másik oldalán a palástján:
AZ 1914-1918. ÉVI VILÁGHÁBORÚ
HŐSEINEK EMLÉKEZETÉRE
BÉKÉSCSABAI RÓM. KAT. EGYHÁZKÖZSÉG.

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN.

Szent István harang
350 kg-os, 80 cm alsó átmérőjű, Gisz1 / Asz1 alaphangú, öntötte Szlezák László Budapesten 1937-ben.

Felirata egyik oldalán a palástján:
SI DEUS PRO NOBIS
QUIS CONTRA NOS?


Felirata másik oldalán a palástján:
A MAGYARORSZÁGI SZENT ÉV EMLÉKÉRE SZENT ISTVÁN ELSŐ MAGYAR KIRÁLY MEGDICSŐÜLÉSÉNEK KILENC SZÁZADOS ÉVF. A BÉKÉSCSABAI RÓM. KAT. EGYHÁZKÖZSÉG 1937. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN.
Kisharang
190 kg-os, Hisz1 / C2 alaphangú, öntötte Eberhard Henrik Budapesten 1802-ben.

Felirata egyik oldalán a paláston:
CAMPANA R.CATH. ECCL. CSABAENSIS SUMP TRIBUS AS DELAT ANNO CAL. MDCCCII RÓM. KAT. EGYHÁZKÖZSÉG R. … MIHÁLY ÉS NEJE PETROVSZKI
Lélekharang
40 kg-os, Aisz2 / B2 alaphangú, Szlezák László öntötte 1923-ban.A harangokat a Konkoly művek villamosította elektromágneses meghajtással, a 3 nagyobb harang lekötött nyelvvel szólal meg, a legkisebbnek a harangfelmérés idejére eloldódott a nyelve.Harangozási rend

Hétköznap:
12.01-12.03 Szent István harang – déli Úrangyala
18.01-18.03 Szent István harang – beharangozás Szentmisére

Vasárnap:
10.01-10.03 Szent István harang – beharangozás Szentmisére
12.01-12.03 Szent István harang – déli Úrangyala
18.01-18.03 Szent István harang – beharangozás Szentmisére


Nagyharang


Középharang


Kisharang
Közép- és kisharang
Erzsébethelyi evangélikus templom

Adatgyűjtés és fotó: Bajkó Ferenc

3 harangja van

Nagyharang
450 kg-os, 98 cm alsó átmérőjű, h1 alaphangú bochumi acélharang, 1876-ban készült.

Felső pártázaton:

BOCHUMER VEREIN. GUSSSTAHLFABRIK.

Paláston:
L. P. 1876.
CABIANSKO-VINICKI EVANGELICI.

Gyermek-harang
250 kg-os, 79 cm alsó átmérőjű, d2 alaphangú acélharang, 1876-ban készült Bochumban.

Felirata egyik oldalán:
DEN KINDERN MACH' O. GEIST. UNS GLEICH
DEN KINDERN IST DAS HIMMELREICH

Másik oldalán:
VENI CREATOR SPIRITUS
LUC; XVIII. 16.

A harang alsó pártázatán búzakalász- és szőlőminták díszítése fut körbe.

Kisharang
75 kg-os, ~50 cm alsó átmérőjű, f2 alaphangú acélharang, 1876-ban készült Bochumban. Koronája füles, felirata nincsen.Fényesi evangélikus temetőkápolna

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van

150 kg-os, Szlezák László öntötte Budapesten 1931-ben

Egyik oldalán Szlezák-féle evangélikus szimbólumcsokor látható.

Másik oldalán felirata:
"DAR FINESSKICH EVANJELIKOV"
"A FÉNYESI EVANGÉLIKUSOK ADOMÁNYA 1931."

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTENVideók a csabai harangokról

Veres Csongor videói:

Evangélikus nagyharang (3600 kg):


Evangélikus középharang (830 kg):


Római katolikus nagyharang - Hősök harangja (900 kg):


Római katolikus Szt. István harang (350 kg):


Római katolikus kisharang (180 kg):


Római katolikus lélekharang (40 kg):
Bajkó Ferenc videói:


Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc