Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek


A Károly-harang a rekonstrukció előtt:


A Szentháromság-harang a rekonstrukció előtt:

A lélekharang a rekonstrukció előtt:

A régi harangok a leemelés után:


Régi és új harangok a templom előtt kiállítva:


Az új harangok beemelése:


Az új harangszék a harangokkal:

A Krisztus-harang:


A Károly-harang:


A Piusz-harang:A II. János Pál harang:


A Szentháromság-harang:


A Szt Margit lélekharang a harangok beemelésekor:A huszártorony


Az elleninga a huszártoronnyal
Budapest I. kerület, Budavár

Budavári Nagyboldogasszony-templom

(Mátyás-templom, Koronázó Főtemplom)

Harangfotók: Millisits Máté, Most Balázs és Bajkó Ferenc

1. A harangok rövid története

Összeállította: Most Balázs

A templom harangokról fennmaradt adatai nem elegendőek ahhoz, hogy a templom eddigi harangjai közül egyet is pontosan rekonstruálni lehessen. Annyi bizonyos, hogy a II. világháborúban négy harangot rekviráltak, a huszártoronyban lévő lélekharang pedig belövést kapott. Ebből egy tenyérnyi darab hiányzik a palástján, így azt tovább használni nem lehetett, a nemrégiben lezajlott felújítási munkálatok során nyelve eltűnt. Használható harangként csupán az 1723-ban öntött 9 mázsás és az 1891-ben öntött 30 mázsás maradt meg.
Az 1970-es években az egyik csepeli plébániától egy kicsi harangot vett a Mátyás-templom, mely zeneileg nem illeszkedett a két nagyobbikhoz, így ezt kizárólag lélekharangnak használták. Már visszakapta eredeti tulajdonosa.

A rekvirált harangok pótlása sokáig műszaki akadályba ütközött. A tornyot súlyosan károsította még az akkor meglévő harangok okozta kilengés is -különösen szélterhelés esetén-, így újak beszerzése nem kerülhetett szóba.
A 2009-ben kiírt nyílt közbeszerzési eljárás során egyetlen ajánlattevőként a passaui Perner harangöntöde elleningákat telepített, amelyek a harangok lengése által okozott dinamikus terhelést kiegyenlítik, melynek eredményeként a rekvirált négy harang pótlása immár műszakilag is megvalósíthatóvá vált.
A harangok rekonstruálására és lengéscsillapító szerkezet elhelyezésére a Norvég Alap támogatását 2008-ban nyerte el a plébánia. A mintegy 130 milliós beruházás megvalósítása a templom felújításának részeként 2010-ben és 2011-ben zajlott le. A harangrekonstrukció alapvető lényege az volt, hogy a hiányos adatok alapján megpróbálják a lehető legpontosabban rekonstruálni az eredeti hangsort, ily módon egy pentaton hangsor megtervezésére került sor.
Az események 2010. november 26-án a 32 mázsás Károly- és a 9 mázsás Szentháromság-harang kiemelésével kezdődtek. A két régi harangot Passauban megtisztították, továbbá a Szt. Károly harang B0+2/16 félhangú hangját a harang belső felületének csiszolásával B0-5/16 félhangnyira változtatták, azaz 7/16 félhang értékben mélyítették annak érdekében, hogy a változatlanul hagyott és a többi harang hangi kiindulási pontjának tekintett legidősebb, Szentháromság-haranggal (f'-6) tiszta kvintet zárjanak be ütési hangjaik.

Az új harangok elkészültek. 2010. december 16-án kivilágított kamionon érkeztek a templom elé az immár külsőleg és hangfelépítésben is tiszta régiekkel egyetemben.
Felszentelésükre 2011. január 23-án került sor, a harangokat Dr. Erdő Péter bíboros-prímás, esztergom-budapesti érsek, az egyházmegye főpásztora áldotta meg.

A harangok beépítése 2011. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén kezdődött meg. Először a felső haragszintre kerülő 1. és 4. harangokat építették be, majd alulra a 2-3-5-6 harangok költöztek.

Végeredményben az elleningák olyannyira lecsökkentették a templomra irányuló terhelést, hogy a két régi harang csillapítatlan kilengése nagyobb volt, mint a közel 8 tonnányi új haranggal bővült jelenlegi elleningás harangcsoporté.
Az elleningák működése egyszerű, a harangokhoz képest ellenirányú mozgáson alapszik, mely által a vízszintes, a harangok lengése keltette eredő erők kiegyenlítődnek. A tervezés azonban nagyon aprólékos, a világon kevesebb, mint húsz templom bír ilyen rendszerrel, Magyarországon pedig ez az első darab.
A beépítés előtt az elleningás harangszékek működésének hatékonyságát gyakran szemléltetik úgy, hogy kerekeket szerelnek a harangszékre, a harangozás ideje alatt a jól kalibrált ingák pedig olyan pontosan képesek követni a harang mozgását, hogy az állvány nem gördül semerre több tonna egyidejű mozgása ellenére sem.
Kétség kívül ez a felújítás technikailag legérdekesebb része, azonban lényegi és hazánkban sajnos rendkívül ritkán előforduló eleme a munkálatoknak a fa harangszék beépítése volt.
Amíg a statikailag rendellenes templomok száma igen csekély, addig minden templom számára előnyöket hordoz, ha a harangok által keltett rezgés lecsillapítva közvetítődik a toronyba. Bár a vízszintes elmozdulás teljes mértékben redukálható, a harang rezgése azonban a használat következtében egyértelműen szükséges és kívánatos, a tornyok számára azonban ugyanolyan terhelést jelent, mint maga a kilengés.
A jelenlegi fa harangszék a hangzás lágyítása mellett a torony számára is optimális megoldást jelent a korábbi, idomacél állvánnyal szemben, amely csillapítatlanul közvetítette a rezgéstömeget a kőművesműbe.

A norvég alap támogatásához szükséges 16 millió forintnyi önrészt a Budavári Önkormányzat vállalta át 2006-ban, ám a 27 hónapon keresztül húzódó bírálati idő alatt a költségek az árfolyam változásai miatt jelentősen megnövekedtek, így újabb támogatókra volt szükség. A Fővárosi Önkormányzat 6 millió forinttal, a Hérosz Építőipari Zrt. szintén 6 millió forinttal, a Szerencsejáték Zrt. 5 millió forinttal járult hozzá a befejezéshez. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Hegyvidéki Önkormányzat is támogatta a projektet. A két idősebb harang Passauba szállítását, továbbá a hat harang hazahozatalát a DHL Freight Magyarország Kft. jelképes, 1 forintos összegért vállalta.

A korábbi jármokat Gombos Miklós készítette, előtte az eredeti, Egry Ferenc által készített öntöttvas darabokon függöttek a harangok, ezek az Öntödei Múzeum kertjében tekinthetők meg. A harangok korábbi forgácsolt ütői szintén Gombos Miklóstól származnak, az új, fa jármokat és kovácsoltvas nyelveket a Perner Öntöde készítette.

Képek a régi harangok toronyból való kiemeléséről (2010. nov. 26):


Képek a harangok érkezéséről:


2. Adatok

Összeállította: Mátéffy Balázs és Bajkó Ferenc

8 harangja van: 6 a Mátyás-toronyban, 1 a huszártoronyban, 1 a plébánián

Krisztus-harang (Nagyharang)
4500 kg-os, 200 cm az alsó átmérője, 145 cm a magassága, Ász0 hangú. Rudolf Perner öntötte 2010-ben Passauban. A II. világháborúban hadi célokra elvitt 5900 kg-os harang helyébe készült. A domborművek Szőnyi Endre szobrászművész munkája nyomán készültek.

Domborművei:
1. Szűz Mária a kisded Jézussal,
2. Krisztus keresztre feszítése,
3. A világbíró Krisztus.

Felső pártázatán töviskoszorú fut körbe, golgotavirág-motívummal.
Alsó pártázatán szőlőinda húzódik végig, amelyben a mottó alatt madarak bújnak meg.

Felirata a paláston:
SEM HALÁL
SEM ÉLET
SEM ANGYALOK
SEM FEJEDELEMSÉGEK
SEM JELENVALÓK
SEM JÖVENDŐK
SEM ERŐSSÉGEK,
SEM MAGASSÁG,
SEM MÉLYSÉG
SEM EGYÉB TEREMTMÉNY
EL NEM VÁLASZTHAT MINKET
ISTEN SZERETETÉTŐL,
AMELY KRISZTUS JÉZUSBAN,
A MI URUNKBAN VAN.


Alatta körbefutó felirat:

AZ ÜDVÖSSÉG 2010. ÉS XVI. BENEDEK PÁPA KORMÁNYZÁSÁNAK 6. ÉVÉBEN A BUDAVÁRI FŐTEMPLOM KÖZÖSSÉGE VARJÚ IMRE PLÉBÁNOS VEZETÉSÉVEL
AZ ISTENI MEGVÁLTÓ, AZ ÚR KRISZTUS TISZTELETÉNEK SZENTELT ENGEM, HOGY MEGFELELJEK MINDENKINEK, AKI REMÉNYÉNEK OKÁRÓL KÉRDEZI.


Szent Károly harang
3230 kg-os, alsó átmérője 176 cm, 128 cm magasságú, B0 hangú. Walser Ferenc öntötte Budapesten 1891-ben.

Gótbetűs felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE, HAZÁNK NAGY ASSZONYA TEMPLOMÁBA, I. MÁTYÁS KIRÁLY TORNYÁBÓL SZÓLÍTOM A HÍVEKET.

VÉDSZENTEM BORROMEI SZENT KÁROLY BÍBORNOK.

FÖLAJÁNLOTT ÉS FÖLSZENTELT HORNIG KÁROLY BÁRÓ VESZPRÉMI PÜSPÖK. WALSER FERENCZ ÖNTÖTT BUDAPESTEN, 1891-BEN.

A haranghoz fűződő történet: Boldog IV. Károly király haláltusája idején Magyarország összes harangja megkondult, imádságra szólítva a híveket. A halálos ágyán fekvő király elragadtatásában harangzúgást hallott, és így szólt: "Ez a Szent Károly, az én harangom a Koronázó templomban!" (Balassa Imre: A magyar királytragédia, 1930.) Ez a harang szól ma minden délben a Magyar Televízió képernyőjén.XII. Piusz pápa harang
2000 kg-os, 152 cm alsó átmérőjű, 108 cm magas, desz1 hangú. Dúrterces, vagyis az alaphang és az első felhang között nem kis-, hanem nagyterc távolság van, ez a különlegesen szép, tiszta hangzást ad a harangnak. A budapesti Szent István Bazilika Henrik-harangja is ugyanilye, jelenleg ez a két ilyen hangfelépítésű harang az országban. Rudolf Perner öntötte 2010-ben Passauban.

Domborművei Szabó Tamás szobrászművész alkotásai:
- XII. Piusz pápa jellegzetes, széttárt karú gesztusával;
- Szűz Mária mennybemenetele;
- XII. Piusz pápa címere.

Felirata:
ISTEN!
ISTEN!
ISTEN!
BÁR ZENGENE
MINDEN SZÍVBEN
E KIMONDHATATLAN NÉV,
MINDEN JOG,
IGAZSÁGOSSÁG
ÉS SZABADSÁG
FORRÁSA!
1956. XI. 10.


Alsó pártázatán:
"AZ ANGYALI PÁSZTOR, XII. PIUSZ PÁPA TISZTELETÉRE ÉS KÖZBENJÁRÁSA KIESDÉSÉRE ÖNTETETT ENGEM A BUDAVÁRI FŐTEMPLOM KÖZÖSSÉGE
VARJU IMRE PLÉBÁNOS VEZETÉSE ALATT A MEGVÁLTÁS 2010., XVI. BENEDEK PÁPA KORMÁNYZÁSÁNAK 6. ÉVÉBEN."
II. János Pál pápa harang
1500 kg-os, 140 cm alsó átmérőjű, 105 cm magasságú, esz1 hangú. Rudolf Perner öntötte 2010-ben a németországi Passauban.

Domborművei Lebó Ferenc szobrászművész alkotásai:
- II. János Pál pápa 2000 nyarán megáldja a Szent Korona másolatát;
- a templom főoltárának Mária-szobra, amelyet 2000. augusztus 15-én a pápa által megáldott koronával megkoronáztak;
- II. János Pál pápa címere.

A címer felett a pápa jelmondata: "TOTUS TUUS"

A címer alatt:
"EGÉSZEN A TIÉD VAGYOK
ÉS MINDENEM A TIÉD.
BEFOGADLAK MINDENEMBE,
ADD NEKEM SZÍVEDET, MÁRIA!

A negyedik negyedben a palástfelirat olvasható:
NE FÉLJETEK
AZ IGAZSÁGTÓL
NE FÉLJETEK
A JÖVŐTŐL
NE FÉLJETEK,
HA A SZERETET
ÁLDOZATOT KÖVETEL!
NE FÉLJETEK
ODASZENTELNI AZ ÉLETETEKET!
NE FÉLJETEK
AZ ÁRRAL SZEMBE MENNI!
NE FÉLJETEK
A SZENVEDÉSTŐL ÉS A HALÁLTÓL
NE FÉLJETEK
BEFOGADNI KRISZTUST!


Alsó pártázatán:
II. JÁNOS PÁL PÁPA HŐSI TANUSÁGTÉTELÉNEK EMLÉKEZETÉRE ÖNTETETT ENGEM
VARJÚ IMRE PLÉBÁNOS ÉS A BUDAVÁRI HÍVEK KÖZÖSSÉGE AZ ÚR 2010., XVI. BENEDEK PÁPASÁGÁNAK 6. ÉVÉBEN.


Szentháromság-harang
900 kg-os, 115 cm alsó átmérőjű, 84 cm magas, f1 hangú 1723-ban Zechenter Antal mester öntötte itt, Budán. Ily módon a templom legrégebbi harangja, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal védetté nyilvánította. 1723-ban szörnyű tűzvész pusztított a Várban, számtalan ház mellett a templom nyugati fele is leégett. A tűzben bedőlt a homlokzat oromfala, megolvadtak a bronzharangok, tönkrement az orgona. Még ez évben történt meg a harangok pótlása.

Felirata a felső pártázaton:
GOSS MICH ANTON ZECHENTER ON OFEN ANNO 1723

Paláston:
DEO UNI IN ESSENTIA TRINO IN PERSONIS PATRI, FILIO ET SPIRITUI SANCTO D. D. (A Szentháromságban lévő egy Istennek, aki Atya, Fiú és Szentlélek)

Alsó pártázaton:
ANNO MDCCXXIII POST UNBEM INCINERATAM IPSO DIE PASCHATIS 28. MARTII HANC CAMPANAM R. P. STEPHANUS DINARICH AUSTRIAE SOCIETATRIS JESU PROVINCIALIS F. F.

Szent Margit lélekharang
110 kg-os, 52 cm alsó átmérőjű, Rudolf Perner öntötte 2010-ben a németországi Passauban.

A harangot a harangöntő ajándékozta a templomnak, a rekonstrukciós tervek között eredetileg nem szerepelt. Ez a harang pótolja majd a csepeliektől vásárolt lélekharangot, amelyet visszaadnak eredeti tulajdonosának.

Domborműve Árpád-házi Szent Margitot ábrázolja, ez az ábrázolás egy 1500 körüli fametszet alapján készült.

Felirata:
ÖRÜLJ, VÍGADJ MAGYAR HAZA,
HOGY KRISZTUS HOZZÁD ILY KEGYES,
VAN MÁR, KI ÉRTED SZÓLANA,
ÉS ÜDVÖS PÁRTFOGÁST SZEREZ.

Szent Anna lélekharang
100 kg-os, 54 cm alsó átmérőjű. Körirata szerint Szlezák László öntötte Budapesten 1936-ban a csepeli plébánia részére. A harangpótlás keretein belül visszakapja eredeti tulajdonosa.

"ISTEN DICSŐSÉGÉRE,
SZENT ANNA TISZTELETÉRE ÖNTETTE,
A CSEPELI ROM. KAT. I. EGYHÁZKÖZÖSSÉG
1936-BAN."

"ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ.
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN."

A másik oldalon a Szent Anna dombormű fölött félkörben:
"SZENT ANNA KÖNYÖRÖGJ-ÉRETTÜNK!"

Látkép a Mátyás-toronyból:

Huszártorony harangja:
A népoltár fölötti huszártoronyban is van egy néma lakó. A lélekharangnál is kisebb, kb. 50 kg-os, 48 cm az alsó átmérője, körirata csak ennyi: "Goss mich Antoni Zechenter in Ofen anno 1724." Húzókötele elfoszlott, felső részén jó kéttenyérnyi lyuk tátong, háborús sérülés. Ez a szívenlőtt harangocska valószínűleg már sohasem fog megszólalni.

A huszártorony sérült harangja:


Harangozási rend >>>


Budai Városháza

1 harangja van

40 kg-os, Johannes Kohl öntötte Pesten 1763-ban.

A budai Városháza toronyának sokáig egyetlen lakója Pest, Buda és Óbuda egyesítésekor funkcióját vesztette, azt a Hess András téri iskoláva vitték át, majd annak lebontásakor visszakerült a régi városháza épületébe, ahol időjelzőként használták 1967-ig. A hosszú idők óta néma öntvényt a Városháza éttermében, restaurált állapotban kiállították, így manapság bárki megtekintheti a kiállított, 200 évig használt harangot, mint a budai elöljáróság emblematikus emlékét.Nagyharang

Luther-harang

Mária Dorottya harang


A három harang
Budavári evangélikus templom
(Bécsi kapu téri templom)

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

3 harangja van:

Nagyharang 420 kg-os, 92 cm alsó átmérőjű, gisz1 alaphangú. Szlezák Ráfael öntötte 1948-ban Rákospalotán.

Kép: Luther-rózsa

Felirata:
ZENGEDEZEK AZ ÉN ISTENEMNEK, AMÍG VAGYOK. ZSOLT.104,33.
ÖNTTETTE A BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
A MAGYAR ÁLLAM ADOMÁNYOZOTT,
HARANGÉRCBŐL AZ 1948. ÉVBEN
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN.
Luther-harang 250 kg-os, 78,5 cm alsó átmérőjű, h1 alaphangon szól, Thury János és Fia, Ferenc öntötték Budapesten 1895-ben, a templomépítésének idején. A templom egyetlen, eredeti harangja.

Kép: Luther Márton arckép

Felirata:
"ISTENNEK DICSŐSÉGÉRE!"

A BUDAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZ TULAJDONA.
BUDAPEST SZÉKES FŐVÁROS AJÁNDÉKA.

Felső pártázatán:
ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE THURY JÁNOS ÉS FIA, FERENCZ BUDAPESTEN 1895.Mária Dorottya emlékharang
100 kg-os, 55,5 cm alsó átmérőjű, e2 alaphangú, Ifj. Walser Ferenc öntötte Budapesten 1938-ban, ez a harangöntő egyik utolsó munkája lehetett, hiszen az Öntödei Múzeum adattára szerint a Walser-öntöde 1935-ben szűnt meg.

Felirata a paláston:
ISTENT FÉLJED, EMBERT SZERES'
EZ AZ ÚR SZENT AKARATJA,
EBBEN LÉGY MI PÉLDAKÉPÜNK
ÁLDOTT MÁRIA DOROTTYA.

A palást alján:
ÖNTÖTTE 1938. ÉVBEN WALSER FERENCZ BUDAPESTEN
A három harang az istentiszteletek kezdetekor hallható együtt, delente pedig a legnagyobb harang szól.


A harangok öntöttvas, Pozdech-rendszerű jármon függenek, és húzómágnessel szólaltatják meg őket. A villamosításkor a kicsi Mária Dorottya harang húzókarára akkora súlyt aggattak, amely jelentősen lelassítja a harangozást, így a kisharang lassabban szól a legnagyobbnál.
Budavári Mária Magdolna templom
(Kapisztrán templom / helyőrségi templom)

24 harangból álló harangjátéka van

A templom II. világháborús sérüléseit Rákos Mátyás személyes utasítására nem állították helyre, a hajót lebontották, és csak a tornya maradhatott meg. A torony sokáig néma volt, hiszen megmaradt 900 kg-os harangját 1951-ben az angyalföldi fémgyűjtő telepról a Pécsi Egyházmegyéhez tartozó Gerejen római katolikus templomának tornyába szállították, ott szolgálja tovább Isten dicsőségét.

A 24 harangból álló harangjáték a 90-es évek végén készült a Szabados és Társai Kft. munkája által. A negyedóránként megszólaló harangjáték azóta közkedvelt turistalátványosság lett.

A 710 kg-os harang


A 325 kg-os harang

A 162 kg-os harangFelsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom

Adatgyűjtés és fotók: Hunyadi Gábor

3 harangja van:

(mindhárom a nyugati toronyban, a keleti, Duna felőli torony üres)

Szent Anna nagyharang
710 kg-os, 110,5 cm alsó átmérőjű, f1 alaphangú, Szlezák Ráfael öntötte Budapesten 1947-ben.

Felirata:
"ÖRÜLÖK AZ ÖRVENDEZŐKKEL ÉS SÍROK A SÍRÓKKAL.
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS SZENT ANNA TISZTELETÉRE
ÖNTETTÉK A BUDAPEST-FELSŐVIZIVÁROSI PLÉBÁNIA HÍVEI 1947.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RAFAEL RÁKOSPALOTÁN."

Másik oldalán Szent Anna képe látható.


Magyarok Nagyasszonya harang
325 kg-os, 85 cm alsó átmérőjű, a1 alaphangú. Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2005-ben.

Felirata:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS A MAGYAROK NAGYASSZONYA TISZTELETÉRE
ÖNTETTE A BUDAPEST-FELSŐVÍZIVÁROSI SZT. ANNA PLÉBÁNIA HÍVŐ KÖZÖSSÉGE
A TEMPLOM FÖLSZENTELÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJÁN.

ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN."


Másik oldalon:
"VÍGASZTALD MEG S MENTSD MEG NEMZETÜNK!"

(Magyarok Nagyasszonya képpel)


Szent István lélekharang
162 kg-os, 67,5 cm alsó átmérőjű, c2 alaphangú. Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2005-ben.

Felirata:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE, SZENT ISTVÁN KIRÁLY TISZTELETÉRE,
HALOTTAINK EMLÉKÉRE ÖNTETTE
A BUDAPEST-FELSŐVÍZIVÁROSI SZENT ANNA PLÉBÁNIA HÍVŐ KÖZÖSSÉGE
A TEMPLOM FÖLSZENTELÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJÁN.
ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN."

Másik oldalon:
"TE MIATTAD HITTÜNK KRISZTUSBAN, TE MIATTAD ÜDVÖZÜLÜNK IS KRISZTUSBAN"

(Szent István király képpel)


Az új harangok felszentelése és toronyba emelése 2005. július 31-én történt a 11 órakor kezdődő szentmise keretében.
Szent Ferenc Sebei templom
(Erzsébet apácák temploma)

Adatgyűjtés és fotók: Hunyadi Gábor

1 harangja van:

Felirata alapján 862 font tömegű (=483 kg), 97,3 cm alsó átmérőjű, g1 alaphangú. Herqui József öntötte Budán 1844-ben.

Felirata:
"GEGOSSEN BEY JOSEPH HERQUI IN OFEN 1844."

A harangon körbe 6 dombormű található:
-Szűz Mária képe, fölötte ívesen a felirat: "H. MARIA BITT FŰR UNS." ettől jobbra körbe a harangon:
-Szent Ferenc képe, fölötte az írás: "H. FRANZISKUS"
-Szent Antal képe, fölötte ívben írva: "H. ANTONIUS V. PADUA"
-Feszület kép (szöveg nélkül)
-Szent Anna képe, fölötte: "H. ANNA"
-Szent József képe, fölötte ívesen a szöveg: "H. JOSEPHUS"

A harang alsó részén látható a súlyára vonatkozó felirat:
"WAEGD 862 PFUND"

A toronyban eredetileg 5 harang lakott fa állványban, de csak ez az egy maradt meg a háborúk pusztításai után. A másik 4 harang helye jól látható az állványban, két harang eredeti fa járma most is látható a torony padlóján. A meglévő harang nincs mindennapi használatban, és nincs villamosítva sem. Vasárnaponként 10:15-kor kézzel húzzák meg a német nyelvű szentmise előtt.
Nagyharang

Középharang

A nagy- és a középharang

Kisharang

Kisharang


Szilágyi Dezső téri református templom
(Budai református templom)

Adatgyűjtés és fotók: Henzsel Áron és Závor Máté

3 harangja van:

Nagyharang
1890 kg-os, f1 alaphangú. 126,2 cm alsó átmérőjű. A Bochumi acélgyár öntötte 1895-ben.

Felirata a felső pártázatán:
GEG.V.BOCHUMER VEREIN I. BOCHUM W ESTT ALEN 1895
Felirata a paláston:
A BUDAPESTI EV. REF EGYHÁZ E HARANGJA A BUDAI RÉSZ FAZEKAS TÉRI TEMPLOMA RÉSZÉRE ÖNTETTEK BOCHUMBAN 1895.
Középharang
1085 kg-os, a1 alaphangú. 103,4 cm alsó átmérőjű. A Bochumi acélgyár öntötte 1895-ben.

Felirata a felső pártázatán:
GEG.V.BOCHUMER VEREIN I. BOCHUM W ESTT ALEN 1895


Felirata a paláston:
A BUDAPESTI EV. REF EGYHÁZ HÍVEINEK ADOMÁNYAIBÓL ISTEN DICSŐSÉGÉRE 1895
Kisharang
590 kg-os, Cisz2 / Desz2 alaphangú. 83,5 cm alsó átmérőjű. A Bochumi acélgyár öntötte 1895-ben.

Felirata a felső pártázatán:
GEG.V.BOCHUMER VEREIN I. BOCHUM W ESTT ALEN 1895

Felirata a paláston:
ÖRÜL MI SZÍVÜNK MIKOR EZT HALLJUK TEMPLOMBA MEGYÜNK
ZSOLT CXXII.IA harangok érdekessége, hogy nem bronzból hanem acélból készültek. Jelenlegi villamosításukat Farkas Titusz szerelte fel, síklineáris motorral szólal meg a két kisebb harang, a nagyharangon nincs villamosítás. Pozdech-jármon, nyelvkötés nélkül szólalnak meg, az eredeti állapothoz közeli hangzást produkálnak, csupán a jármok lábait alakították át a két kisebbnek, és golyóscsapágyra helyezték őket.Harangozási rend
Vasárnap:
9.30-9.31 Közép + Kisharang
9.45-9.46 Közép + Kisharang
10.00-10.02 Közép + Kisharang
Nagyharang


KisharangAlsóvízivárosi Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplom (Kapucinus templom)

Adatgyűjtés és fotók: Hunyadi Gábor

2 harangja van:

Nagyharang
300 kg-os, 83,3 cm alsó átmérőjű, b1 hangú, Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1937-ben.

Felirata:
"KRISZTUS URUNK MENNYBEMENETELÉNEK EMLÉKEZETÉRE ÉS A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE ÖNTETTÉK."


"ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI M. K. UDVARI SZÁLLÍTÓK, HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRON. 1937."


Másik oldalon: Urunk mennybemenetele kép


Kisharang
150 kg-os, 65,5 cm alsó átmérőjű, d2 hangú.

Felirata:
"ADJATOK HÁLÁT AZ ISTENNEK!"


Kép: Kehely virágokkal

Másik oldalon: "ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN."

Az öntés éve érdekes módon nem látható a harangon...
A 513 kg-os nagyharang


A 15 kg-os lélekvátság csengettyű
Alexandriai Szent Katalin plébániatemplom (Tabáni templom)

Adatgyűjtés és harangfotók: Hunyadi Gábor

2 harangja van

Nagyharang
513 kg-os, 99,6 cm alsó átmérőjű, g1 hangú. Szlezák László öntötte Budapesten 1925-ben.

Felirata:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS ALEXANDRIAI SZENT KATALIN TISZTELETÉRE
ADOMÁNYOZTÁK: A TABÁNI OLTÁREGYESÜLET KEZDEMÉNYEZÉSÉRE ÉS GYŰJTÉSEIBŐL
A RÓM. KATH. HÍVEK DR. ANGYAL KÁLMÁN APÁTPLÉBÁNOS ÚR IDEJÉBEN
AZ 1925-IK SZENT ÉVBEN.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN."

Másik oldalon: "SZENT KATALIN KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"

Kép: Szent Katalin álló alakos képe


Lélekváltság csengettyű
15 kg-os, 30,2 cm alsó átmérőjű, g3 alaphangú. Az öntő neve és az öntés ideje ismeretlen. Felirat és díszítés nem látható rajta.Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc