Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek


A Jézus Szíve nagyharang


A Szent László középharang

Lélekharang


A szentélyharang
Budapest X. kerület, Kőbánya

Szent László plébániatemplom

Adatfelvétel: Vizler Imre és Bajkó Ferenc
Fotók: Bajkó Ferenc

4 harangja van: 3 a toronyban, 1 a nyugati oldalhajóban

Jézus Szíve nagyharang
854 kg-os, 115 cm alsó átmérőjű, 90 cm a magassága, e1 alaphangú. 1949-ben öntötte Szlezák László Budapesten a II. világháborúban elrekvirált harang pótlásául.

Egyik oldalán felirata:
"A. D. A MÉLYSÉGBŐL ZENGD AZ IMÁT.
HÍVD LE ISTENT RÁNK S HOZZÁNK A MAGYART.
MÚLTÉRT S JÖVŐÉRT MINDIG MEGBŰNHŐDTÜNK.
SZERESSE AZ ÚR S SZÁNJA MEG NÉPÜNK.
1949."


Másik oldalán kép: Jézus Szíve,
fölötte félkörben és alatta felirat:
"JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE
IRGALMAZZ NEKÜNK"

Pártázaton: "ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN"

Szent László harang
450 kg-os, 93 cm alsó átmérőjű, 69 cm magasságú, g1 alaphangú. Ifj. Walser Ferenc öntötte 1923-ban Budapesten, ez a templom egyetlen harangja, amely túlélte a II. világháborút. Egyik oldalán felirat a paláston:

"ISTEN DICSŐSÉGÉRE
A BUDAPEST-KŐBÁNYAI HÍVEK
ÁLDOZATKÉSZ ADAKOZÁSÁBÓL
ÖNTÖTTE 1923. ÉVBEN WALSER FERENCZ BUDAPESTEN"


Másik oldalán Szent László egészalakos féldomborműve látható, illetve felirat:
"SZENT LÁSZLÓ LELKÉT ZENDÍTI E MÉLA HARANGSZÓ,
KÉT ESZMÉN CSÜGGJ; ISTENEN S HAZÁN
SAJÓ SÁNDOR"

Szent Kereszt lélekharang
251 kg-os, 76 cm alsó átmérőjű, 53 cm magas, h1 alaphangú. Szlezák László öntötte 1948-ban Budapesten.

Felirat a paláston:
"A HÁBORÚ HALOTTAIÉRT
SÍRJ HARANG
A LÉLEKÉRT SZÁLLJON AZ ÚRHOZ
E TISZTA HANG"

Másik oldalán feszület látható.

Pártázaton: ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN - 5018. SZ.

Vállán körbefutó díszítés: metopék között égő szív és angyalfej látható (megegyezik a nagyharangéval).Szent Miklós harang (a szentélyben)
Kb. 30 kg-os, 39 cm alsó átmérőjű, Ifj. Walser Ferenc öntötte 1914-ben Budapesten. A harangot csak Húsvétkor használják.

Egyik oldalán felirata:
"IMPENSIS POPULI PAROCH-PEST
ADS. JOSEPH FUSA 1806.
JOSEPH HORNUNG IN PEST 1837.
RENOV. WALSER FRANCISCUS BPEST 1914.
SUMPT. PATR. COMIT. METROP. BPEST "


Másik oldalán Szent Miklós alakja látható


Vasárnap délelőtti harangozási rend
8.45: Szent László harang (450 kg); 3 perc

8.57: Jézus Szíve harang (900 kg) + Szent László harang (450 kg); 2 perc

10.30: Szent László harang (450 kg); 3 perc

10.45: Jézus Szíve harang (900 kg); 3 perc

10.55: Jézus Szíve harang (900 kg) + Szt. László harang (450 kg) + Lélekharang (200 kg); 5 perc

12.00: Jézus Szíve harang (900 kg); 3 perc


Nagyharang

Békeharang

A Békeharang címere


A Soos Géza emlékharang
A Soos Géza emlékharang Nagymagyarország térkép a Soos Géza harangon Angyalos magyar címer a Soos Géza harangon
Kőbánya, református templom

Adatgyűjtés és fényképek: Bajkó Ferenc

3 harangja van

Nagyharang (Ősi harang)
1450 kg-os, 138 cm az alsó átmérője, d1 alaphangú. Thury Ferenc öntötte Budapesten 1905-ben. Budapest legnagyobb református harangja, és a X. kerület legnagyobb harangja is egyben. Mind a mai napig eredeti, öntöttvas Pozdech-jármon függ.

Egyik oldalán a magyar, koronás kiscímer látható babérkoszorúban.

Alatta, az alsó pártázaton a gyári szám: 1781. SZ.

Másik oldalán felirat:
"LÉGY HÍRADÓ ÉRCZ: ÉGI ZSOLOZSMA S ISTEN IGÉJE
VÁRJA E HÁZBAN A HÍV, SZOMJUHOZÓ SZÍVEKET!"
KÉSZÍTTETTE A BUDAPESTI EV. REF. EGYHÁZ A X. KERÜLETI
EV. REF. HIVEK NAGY RÉSZBEN VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL. 1905.

Alsó pártázaton:
ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE THURY FERENCZ BUDAPESTEN 1905.

A harangot igen gazdag, jellegzetes, Thury-féle díszítés futja körbe, melyek között a vállon puttók láthatók.
Békeharang
725 kg tömegű, 111 cm az alsó átmérője, f1 alaphangú. Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2000-ben. Az eredeti harangot a legkisebb haranggal együtt 1915-ben hadi célokra lefoglalták, 85 évet kellett várni, míg a Magyar Állam ezredik évében megtörtént az újjáöntése. Az új harang a két világháború pusztításai után a békevágyat hirdeti.

Kép egyik oldalon: magyar kiscímer angyalok és babérkoszorú nélkül.

Alatta felirat:
VÁTSA FEL HARCZRA HÍVÓ SZAVADAT MOST BÉKE BESZÉDE.
ITT NE KERESD, NEMES ÉRC - ÁMDE SIRASD A HALÁLT.

Kép a másik oldalon: református címer.
A címer felirata:
HA AZ ISTEN VELÜNK, KICSODA ELLENÜNK. ROM. VIII. 31.

Alatta:
BUDAPEST-KŐBÁNYA, 2000.

Alsó pártázaton:
ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBANSoos Géza emlékharang
315 kg tömegű, 82 cm az alsó átmérője, a1 alaphangú. Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2000-ben. Az eredeti harangot a középső haranggal együtt 1915-ben hadi célokra lefoglalták, 85 évet kellett várni, míg a Magyar Állam ezredik évében megtörtént az újjáöntése.
Az új kisharang Dr. Soos Géza teológus emlékét hirdeti, aki a kőbányai gyülekezetben nőtt fel, és 1943-44-ben a magyar nemzeti ellenállási mozgalmának kiemelkedő személyiségévé vált. Kulcsszerepe volt az Eichmann-kommandó meghiúsításában és az ún. Auschwitz-dokumentum lefordításában, 250 ezer budapesti zsidó deportálásának megakadályozásában. Mind a Gestapo, mind a KGB, mind később a szovjet ÁVO akart vele végezni. Az üldöztetés elől 1951-ben Amerikába menekült, ott 1953-ban autóbalesetet szenvedett, utastársa súlyosan megsérült, segítséget hívott, mire a mentők kiértek, Dr. Soos Géza elhunyt, egyes vélemények szerint szovjet merénylet áldozata lett, ez azonban nem bizonyított. Emlékét a harangon kívül a templom kertjében kialakított emlékhely is hirdeti. Wass Albert így búcsúzott tőle: "Ő volt a Magyar Szellemi Munkaközösség, ő volt az Új Magyar Út, amelyenek magját ő maga vetette el... s ő volt Amerika földján az első magyar, aki egyetemi tanárkodása közben feledhetetlen előadás- sorozataival, bátran és száz százalékosan állást mert foglalni a magyar igazság mellett és a kommunizmus ellen, még abban az időben, amikor a 'hivatalso körök' nem adták meg a szabadalmi jogot senkinek a tévedések beismeréséhez. Magyarok szerte a nagyvilágban: ha csak egy morzsányit is meg akartok háláni abból, amit értetek tett, kövessétek az utat, amit kijelöl!". (Forrás: http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=18729; http://sdg.org.hu/konyvek/havas-gabor-es-kulifay-albert-a-soli-deo-gloria-szovetseg-tortenete/11-soos-geza)

A harangon 90°-onként az alábbi díszítések-feliratok láthatók:

1. Kép: Nagymagyarország térkép

2. Oldalt felirat:
IN MEMORIAM DR. SÓOS GÉZA 1912-1953

3. Kép: magyar kiscímer angyalokkal
Alatta felirat:
BUDAPEST-KŐBÁNYA, 2000.


4. Oldalt felirat:
EVANGÉLIUMOT MAGYARORSZÁGNAK A. D. 2000.


Alsó pártázaton:
ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN


A torony bejárata felett emléktáblán olvashatjuk a két új harang adatait, elnevezését.


A két kisebb harang Gombos-féle, megtört idomacél jármon van. Mindhárom harang lekötött nyelvvel, húzómágnessel szólal meg. A villamosítást a Quasi Modo Kft. végezte.


Harangozási rend
Hétköznap délben és este 6 órakor a Békeharang szól 3 percig.
Vasárnap:
8.30-8.33 Nagyharang (beharangozás reggeli istentiszteletre)
9.30-9.35 Nagyharang (hívogatás délelőtti istentiszteletre)
10.00-10.33 Mindhárom harang (beharangozás istentiszteletre)
12.00-12.03 Békeharang (déli harangszó)
18.00-18.03 Békeharang (beharangozás esti istentiszteletre)
Evangélikus templom

Adatfelvétel és fotók: Bajkó Ferenc

Egyetlen harangját Szlezák László öntötte 1933-ban, 450 kg-os alsó átmérője 91 cm, g1 alaphangra öntötték. Egyik oldalán érdekes, összetett dombormű látható: kelyhet és keresztet ábrázol, fölöttük pedig istenszem-motívum, mindez búzakalász-koszorúba foglalva. A dombormű fölött félkörösen felirat helyezkedik el: "Erős vár a mi Istenünk." Alatta pedig: "Luther Márton születésének 450. évfordulója emlékére, 1933." A harang vállát koszorúba foglalt kelyhek sora díszíti. Vasárnap az istentisztelet előtt egy órával, fél órával, negyed órával és annak kezdetekor szól 3 percig. Ezen kívül hangját minden nap déli 12-kor is hallhatjuk.Az evangélikus harang


A 300 kg-os harang


A 45 kg-os harangFeltámadt Krisztus templom

Adatfelvétel és fotók: Hunyadi Gábor

2 harangja van

Szent József nagyharang
300 kg-os, 82,5 cm alsó átmérőjű, áisz1 alaphangú. Szlezák Ráfael öntötte Budapesten 1958-ban.

Felirata:
"SZÁLLJON E HARANG SZAVA MINDEN SZÍVBE, LEGYEN A FÖLDÖN BOLDOGSÁG ÉS BÉKE.

A BPT X. PONGRÁC ÚTI TEMPLOM RÉSZÉRE ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL AZ 1956-BAN SZÉTLŐTT HARANG ANYAGJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL. 1958."

Másik oldalon: Szent József kép


Magyarok Nagyasszonya lélekharang
46 kg-os, 43,5 cm alsó átmérőjű, áisz2 az alaphangja. Szlezák László öntötte Budapesten 1928-ban.

Felirata:
"ISTENBE VETETT HITÜNKKEL ÉS EZERÉVES ŐSI ERÉNYÜNKKEL HIRDESSE E KIS HARANG:
NEM, NEM, SOHA!"
"ÖNTTETTÉK AZ AUGUSZTATELEPI RÓM. KATH. MENEKÜLT HÍVEK. 1928.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ MESTER BUDAPESTEN."


Másik oldalon: "MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"

Kép: Magyarok Nagyasszonya


A templom középső harangját a háborúban hadi célokra elvitték, pótlására mai napig nem került sor, helye megvan az állványban. Kb. 160 kg-os lehetett.Nagyharang

Kisharang


A harangszentelés


Rákosfalvai református templom

Adatfelvétel és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van

Nagyharang
205 kg-os, 73,5 cm alsó átmérőjű, Szlezák László öntötte 1929-ben Budapesten.

Kép: kehely

Alatta felirat:
"NE FÉLJ, KICSINY NYÁJ, MERT TETSZERR A TI ATYÁTOKNAK
HOGY NÉKTEK ADJA AZ ORSZÁGOT." LUKÁCS. 12-32.

"ÚJ EGET ÉS ÚJ FÖLDET VÁRUNK AZ Ő ÍGÉRETE SZERINT,
AMELYEKBEN IGAZSÁG LAKOZIK." II. PÉTER. 3-13.

AZ ÚR ÉNNÉKEM ŐRIZŐ PÁSZTOROM. XXIII. ZS.

Másik oldalán:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE
RÁKOSFALVAI HÍVEK ADAKOZÁSÁBÓL KÉSZÜLT. 1929 ÉVBEN."
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ,
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE. BUDAPESTEN.


Kisharang
110 kg-os, 58 cm alsó átmérőjű, Szlezák László öntötte 1929-ben Budapesten.

Kép: kehely

Fölötte félkörívben:
"TE BENNED BÍZTUNK ELEITŐL FOGVA"
Másik oldalán:
ISTENNEK DICSŐSÉGÉRE EZEN HARANGOT KÉSZÍTTETTÉK
VASVÁRY JÁNOS ÉS NEJE: SZÜL. BALOGH ZSÓFIA ÉS GYERMEKEI
ÉS SZABÓ MIHÁLY ÉS NEJE SZÜL. PAPP ZSUZSÁNNA ÉS GYERMEKEI
RÁKOSFALVAI LAKOSOK AZ ÚRNAK 1929-IK ESZTENDEJÉBEN
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ,
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN.


A nagyharang megtört, a kisharang egyenes jármon függ, mindkettőnek lekötötték a nyelvét, és húzómágnesek szólaltatják meg őket. A harangszékben még egy harmadik, legnagyobb harangnak van hely, ennek megöntésére azonban nem került sor.

A karzat alatt Szántai Lajos kezdeményezésére bronztábla hirdeti, hogy a harangokat 1929-ben Szlezák László öntötte Budapesten, alatta pedig a harangok szentelési ünnepségén készült fénykép látható.
Külső Üllői úti református templom

Adatfelvétel és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van

50 kg-os, gisz2 alaphangú, Gombos Miklós öntötte 1994-ben.

Egyik oldalán felirata:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÖNTETTE A BUDAPESTI KÜLSŐ ÜLLŐI ÚTI
REFORMÁTUS EGYHÁZ 1994.

Fölötte a vállon a harangöntő neve:
GOMBOS MIKLÓS


Másik oldalán kép: református címer

Alatta felirat:
SOLI DEO GLORIA


Videók:


Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc