Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek


A Jézus Szíve nagyharang


A Szent László középharang

Lélekharang


A szentélyharang
Budapest X. kerület, Kőbánya

Szent László plébániatemplom

Adatfelvétel: Vizler Imre és Bajkó Ferenc
Fotók: Bajkó Ferenc

4 harangja van: 3 a toronyban, 1 a nyugati oldalhajóban

Jézus Szíve nagyharang
854 kg-os, 115 cm alsó átmérőjű, 90 cm a magassága, e1 alaphangú. 1949-ben öntötte Szlezák László Budapesten a II. világháborúban elrekvirált harang pótlásául.

Egyik oldalán felirata:
"A. D. A MÉLYSÉGBŐL ZENGD AZ IMÁT.
HÍVD LE ISTENT RÁNK S HOZZÁNK A MAGYART.
MÚLTÉRT S JÖVŐÉRT MINDIG MEGBŰNHŐDTÜNK.
SZERESSE AZ ÚR S SZÁNJA MEG NÉPÜNK.
1949."


Másik oldalán kép: Jézus Szíve,
fölötte félkörben és alatta felirat:
"JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE
IRGALMAZZ NEKÜNK"

Pártázaton: "ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN"

Szent László harang
450 kg-os, 93 cm alsó átmérőjű, 69 cm magasságú, g1 alaphangú. Ifj. Walser Ferenc öntötte 1923-ban Budapesten, ez a templom egyetlen harangja, amely túlélte a II. világháborút. Egyik oldalán felirat a paláston:

"ISTEN DICSŐSÉGÉRE
A BUDAPEST-KŐBÁNYAI HÍVEK
ÁLDOZATKÉSZ ADAKOZÁSÁBÓL
ÖNTÖTTE 1923. ÉVBEN WALSER FERENCZ BUDAPESTEN"


Másik oldalán Szent László egészalakos féldomborműve látható, illetve felirat:
"SZENT LÁSZLÓ LELKÉT ZENDÍTI E MÉLA HARANGSZÓ,
KÉT ESZMÉN CSÜGGJ; ISTENEN S HAZÁN
SAJÓ SÁNDOR"

Szent Kereszt lélekharang
251 kg-os, 76 cm alsó átmérőjű, 53 cm magas, h1 alaphangú. Szlezák László öntötte 1948-ban Budapesten.

Felirat a paláston:
"A HÁBORÚ HALOTTAIÉRT
SÍRJ HARANG
A LÉLEKÉRT SZÁLLJON AZ ÚRHOZ
E TISZTA HANG"

Másik oldalán feszület látható.

Pártázaton: ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN - 5018. SZ.

Vállán körbefutó díszítés: metopék között égő szív és angyalfej látható (megegyezik a nagyharangéval).Szent Miklós harang (a szentélyben)
Kb. 30 kg-os, 39 cm alsó átmérőjű, Ifj. Walser Ferenc öntötte 1914-ben Budapesten. A harangot csak Húsvétkor használják.

Egyik oldalán felirata:
"IMPENSIS POPULI PAROCH-PEST
ADS. JOSEPH FUSA 1806.
JOSEPH HORNUNG IN PEST 1837.
RENOV. WALSER FRANCISCUS BPEST 1914.
SUMPT. PATR. COMIT. METROP. BPEST "


Másik oldalán Szent Miklós alakja látható


Vasárnap délelőtti harangozási rend
8.45: Szent László harang (450 kg); 3 perc

8.57: Jézus Szíve harang (900 kg) + Szent László harang (450 kg); 2 perc

10.30: Szent László harang (450 kg); 3 perc

10.45: Jézus Szíve harang (900 kg); 3 perc

10.55: Jézus Szíve harang (900 kg) + Szt. László harang (450 kg) + Lélekharang (200 kg); 5 perc

12.00: Jézus Szíve harang (900 kg); 3 perc


Nagyharang

Békeharang

A Békeharang címere


A Soos Géza emlékharang
A Soos Géza emlékharang Nagymagyarország térkép a Soos Géza harangon Angyalos magyar címer a Soos Géza harangon
Kőbánya, református templom

Adatgyűjtés és fényképek: Bajkó Ferenc

3 harangja van

Nagyharang (Ősi harang)
1450 kg-os, 138 cm az alsó átmérője, d1 alaphangú. Thury Ferenc öntötte Budapesten 1905-ben. Budapest legnagyobb református harangja, és a X. kerület legnagyobb harangja is egyben. Mind a mai napig eredeti, öntöttvas Pozdech-jármon függ.

Egyik oldalán a magyar, koronás kiscímer látható babérkoszorúban.

Alatta, az alsó pártázaton a gyári szám: 1781. SZ.

Másik oldalán felirat:
"LÉGY HÍRADÓ ÉRCZ: ÉGI ZSOLOZSMA S ISTEN IGÉJE
VÁRJA E HÁZBAN A HÍV, SZOMJUHOZÓ SZÍVEKET!"
KÉSZÍTTETTE A BUDAPESTI EV. REF. EGYHÁZ A X. KERÜLETI
EV. REF. HIVEK NAGY RÉSZBEN VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL. 1905.

Alsó pártázaton:
ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE THURY FERENCZ BUDAPESTEN 1905.

A harangot igen gazdag, jellegzetes, Thury-féle díszítés futja körbe, melyek között a vállon puttók láthatók.
Békeharang
725 kg tömegű, 111 cm az alsó átmérője, f1 alaphangú. Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2000-ben. Az eredeti harangot a legkisebb haranggal együtt 1915-ben hadi célokra lefoglalták, 85 évet kellett várni, míg a Magyar Állam ezredik évében megtörtént az újjáöntése. Az új harang a két világháború pusztításai után a békevágyat hirdeti.

Kép egyik oldalon: magyar kiscímer angyalok és babérkoszorú nélkül.

Alatta felirat:
VÁTSA FEL HARCZRA HÍVÓ SZAVADAT MOST BÉKE BESZÉDE.
ITT NE KERESD, NEMES ÉRC - ÁMDE SIRASD A HALÁLT.

Kép a másik oldalon: református címer.
A címer felirata:
HA AZ ISTEN VELÜNK, KICSODA ELLENÜNK. ROM. VIII. 31.

Alatta:
BUDAPEST-KŐBÁNYA, 2000.

Alsó pártázaton:
ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBANSoos Géza emlékharang
315 kg tömegű, 82 cm az alsó átmérője, a1 alaphangú. Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2000-ben. Az eredeti harangot a középső haranggal együtt 1915-ben hadi célokra lefoglalták, 85 évet kellett várni, míg a Magyar Állam ezredik évében megtörtént az újjáöntése.
Az új kisharang Dr. Soos Géza teológus emlékét hirdeti, aki a kőbányai gyülekezetben nőtt fel, és 1943-44-ben a magyar nemzeti ellenállási mozgalmának kiemelkedő személyiségévé vált. Kulcsszerepe volt az Eichmann-kommandó meghiúsításában és az ún. Auschwitz-dokumentum lefordításában, 250 ezer budapesti zsidó deportálásának megakadályozásában. Mind a Gestapo, mind a KGB, mind később a szovjet ÁVO akart vele végezni. Az üldöztetés elől 1951-ben Amerikába menekült, ott 1953-ban autóbalesetet szenvedett, utastársa súlyosan megsérült, segítséget hívott, mire a mentők kiértek, Dr. Soos Géza elhunyt, egyes vélemények szerint szovjet merénylet áldozata lett, ez azonban nem bizonyított. Emlékét a harangon kívül a templom kertjében kialakított emlékhely is hirdeti. Wass Albert így búcsúzott tőle: "Ő volt a Magyar Szellemi Munkaközösség, ő volt az Új Magyar Út, amelyenek magját ő maga vetette el... s ő volt Amerika földján az első magyar, aki egyetemi tanárkodása közben feledhetetlen előadás- sorozataival, bátran és száz százalékosan állást mert foglalni a magyar igazság mellett és a kommunizmus ellen, még abban az időben, amikor a 'hivatalso körök' nem adták meg a szabadalmi jogot senkinek a tévedések beismeréséhez. Magyarok szerte a nagyvilágban: ha csak egy morzsányit is meg akartok háláni abból, amit értetek tett, kövessétek az utat, amit kijelöl!". (Forrás: http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=18729; http://sdg.org.hu/konyvek/havas-gabor-es-kulifay-albert-a-soli-deo-gloria-szovetseg-tortenete/11-soos-geza)

A harangon 90°-onként az alábbi díszítések-feliratok láthatók:

1. Kép: Nagymagyarország térkép

2. Oldalt felirat:
IN MEMORIAM DR. SÓOS GÉZA 1912-1953

3. Kép: magyar kiscímer angyalokkal
Alatta felirat:
BUDAPEST-KŐBÁNYA, 2000.


4. Oldalt felirat:
EVANGÉLIUMOT MAGYARORSZÁGNAK A. D. 2000.


Alsó pártázaton:
ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN


A torony bejárata felett emléktáblán olvashatjuk a két új harang adatait, elnevezését.


A két kisebb harang Gombos-féle, megtört idomacél jármon van. Mindhárom harang lekötött nyelvvel, húzómágnessel szólal meg. A villamosítást a Quasi Modo Kft. végezte.


Harangozási rend
Hétköznap délben és este 6 órakor a Békeharang szól 3 percig.
Vasárnap:
8.30-8.33 Nagyharang (beharangozás reggeli istentiszteletre)
9.30-9.35 Nagyharang (hívogatás délelőtti istentiszteletre)
10.00-10.33 Mindhárom harang (beharangozás istentiszteletre)
12.00-12.03 Békeharang (déli harangszó)
18.00-18.03 Békeharang (beharangozás esti istentiszteletre)
Evangélikus templom

Adatfelvétel és fotók: Bajkó Ferenc

Egyetlen harangját Szlezák László öntötte 1933-ban, 450 kg-os alsó átmérője 91 cm, g1 alaphangra öntötték. Egyik oldalán érdekes, összetett dombormű látható: kelyhet és keresztet ábrázol, fölöttük pedig istenszem-motívum, mindez búzakalász-koszorúba foglalva. A dombormű fölött félkörösen felirat helyezkedik el: "Erős vár a mi Istenünk." Alatta pedig: "Luther Márton születésének 450. évfordulója emlékére, 1933." A harang vállát koszorúba foglalt kelyhek sora díszíti. Vasárnap az istentisztelet előtt egy órával, fél órával, negyed órával és annak kezdetekor szól 3 percig. Ezen kívül hangját minden nap déli 12-kor is hallhatjuk.Az evangélikus harang


A 300 kg-os harang


A 45 kg-os harangFeltámadt Krisztus templom

Adatfelvétel és fotók: Hunyadi Gábor

2 harangja van

Szent József nagyharang
300 kg-os, 82,5 cm alsó átmérőjű, áisz1 alaphangú. Szlezák Ráfael öntötte Budapesten 1958-ban.

Felirata:
"SZÁLLJON E HARANG SZAVA MINDEN SZÍVBE, LEGYEN A FÖLDÖN BOLDOGSÁG ÉS BÉKE.

A BPT X. PONGRÁC ÚTI TEMPLOM RÉSZÉRE ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL AZ 1956-BAN SZÉTLŐTT HARANG ANYAGJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL. 1958."

Másik oldalon: Szent József kép


Magyarok Nagyasszonya lélekharang
46 kg-os, 43,5 cm alsó átmérőjű, áisz2 az alaphangja. Szlezák László öntötte Budapesten 1928-ban.

Felirata:
"ISTENBE VETETT HITÜNKKEL ÉS EZERÉVES ŐSI ERÉNYÜNKKEL HIRDESSE E KIS HARANG:
NEM, NEM, SOHA!"
"ÖNTTETTÉK AZ AUGUSZTATELEPI RÓM. KATH. MENEKÜLT HÍVEK. 1928.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ MESTER BUDAPESTEN."


Másik oldalon: "MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"

Kép: Magyarok Nagyasszonya


A templom középső harangját a háborúban hadi célokra elvitték, pótlására mai napig nem került sor, helye megvan az állványban. Kb. 160 kg-os lehetett.Nagyharang

Kisharang


A harangszentelés


Rákosfalvai református templom

Adatfelvétel és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van

Nagyharang
205 kg-os, 73,5 cm alsó átmérőjű, Szlezák László öntötte 1929-ben Budapesten.

Kép: kehely

Alatta felirat:
"NE FÉLJ, KICSINY NYÁJ, MERT TETSZERR A TI ATYÁTOKNAK
HOGY NÉKTEK ADJA AZ ORSZÁGOT." LUKÁCS. 12-32.

"ÚJ EGET ÉS ÚJ FÖLDET VÁRUNK AZ Ő ÍGÉRETE SZERINT,
AMELYEKBEN IGAZSÁG LAKOZIK." II. PÉTER. 3-13.

AZ ÚR ÉNNÉKEM ŐRIZŐ PÁSZTOROM. XXIII. ZS.

Másik oldalán:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE
RÁKOSFALVAI HÍVEK ADAKOZÁSÁBÓL KÉSZÜLT. 1929 ÉVBEN."
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ,
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE. BUDAPESTEN.


Kisharang
110 kg-os, 58 cm alsó átmérőjű, Szlezák László öntötte 1929-ben Budapesten.

Kép: kehely

Fölötte félkörívben:
"TE BENNED BÍZTUNK ELEITŐL FOGVA"
Másik oldalán:
ISTENNEK DICSŐSÉGÉRE EZEN HARANGOT KÉSZÍTTETTÉK
VASVÁRY JÁNOS ÉS NEJE: SZÜL. BALOGH ZSÓFIA ÉS GYERMEKEI
ÉS SZABÓ MIHÁLY ÉS NEJE SZÜL. PAPP ZSUZSÁNNA ÉS GYERMEKEI
RÁKOSFALVAI LAKOSOK AZ ÚRNAK 1929-IK ESZTENDEJÉBEN
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ,
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN.


A nagyharang megtört, a kisharang egyenes jármon függ, mindkettőnek lekötötték a nyelvét, és húzómágnesek szólaltatják meg őket. A harangszékben még egy harmadik, legnagyobb harangnak van hely, ennek megöntésére azonban nem került sor.

A karzat alatt Szántai Lajos kezdeményezésére bronztábla hirdeti, hogy a harangokat 1929-ben Szlezák László öntötte Budapesten, alatta pedig a harangok szentelési ünnepségén készült fénykép látható.
Külső Üllői úti református templom

Adatfelvétel és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van

50 kg-os, gisz2 alaphangú, Gombos Miklós öntötte 1994-ben.

Egyik oldalán felirata:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÖNTETTE A BUDAPESTI KÜLSŐ ÜLLŐI ÚTI
REFORMÁTUS EGYHÁZ 1994.

Fölötte a vállon a harangöntő neve:
GOMBOS MIKLÓS


Másik oldalán kép: református címer

Alatta felirat:
SOLI DEO GLORIA


Videók:


Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Ez alól kivételt képeznek az egyházak. Az egyházak (plébániák, gyülekezetek stb) az oldal bármely tartalmát (képeket, videókat, adatokat) külön kérés nélkül felhasználhatják. A képekből az alábbi e-mail címre érkező kérésre nagyobb felbontásúakat is tudok adni.

Webmester: Bajkó Ferenc  

E-mail: magyarharangok@gmail.com