Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek


A 928 kg-os nagyharang


A 107 kg-os kisharang

928 kg-os nagyharang

Modern stílusú díszítmény a nagyharangon


Kép a nagyharangon

A nagyharang részlete

Kisharang

A két harang a toronyban


Budapest XII. kerület, Hegyvidék

Városmajori Jézus Szíve plébániatemplom

Adatgyűjtés: Hunyadi Gábor

Fotók: Hunyadi Gábor és Bajkó Ferenc

2 harangja van:

Hősök harangja: 928 kg-os, e1 hangú, 120,6 cm alsó átmérőjű.

Magyar nyelvű felirata, mely a harang felső részén fut körbe:

"JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE TISZTELETÉRE. HŐSÖK-HARANGJA"

Latin nyelvű felirata, mely a harang alsó részén fut körbe:
"JESU TIBI SIT GLORIA, QUI CORDE FUNDIS GRATIAM CUM PATRE ET ALMO SPIRITU IN SEMPITERNA SAECULA!"

"ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN. 1936."
A harang vállánál egy kb. 5 cm-es lövés okozta lyuk található.

Kisharang: 107 kg-os, e2 hangú, 61 cm alsó átmérőjű.

Latin nyelvű felirata:(mely a harang felső részén fut körbe)

"SANCTI ANGELI CUSTODES NOSTRI DEFENDITE NOS IN PRAELIO UT NON PEREAMUS IN TREMENDO IUDICIO!"

"ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÚJJÁÖNTETTE A VÁROSMAJORI RK. EGYHÁZKÖZSÉG 1950.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN. 5160. SZ."

A toronyból egy 600 kg-os, és egy 320 kg-os harang hiányzik. Helyük megvan az állványban, a második világháborúban vitték el őket.
Panorámaképek a toronyból:


A torony szerkezet belülrőlZugligeti Szent Család római katolikus plébániatemplom

Adatgyűjtés, fotók, videók: Bajkó Ferenc

1 harangja van:

Alexandriai Szent Katalin harang
150 kg-os, 61 cm alsó átmérőjű, es2 alaphangú Eberhard Henrik öntötte Pesten, 1809-ben. A pesti Váci utcai Angolkisasszonyok templomának lélekharangja ez, onnan kapták ajándékba és hozták át, miután a zugligeti templom tornya az I. világháború után kiürült.

Vállán körbefutó felirat:
FUDIT HENRICUS EBERHARD PESTINI 1809.

Palástján kép: Alexandriai Szent Katalin

Felirata:
AES ISTHOC CAMPANUM, HERULAE ANGLICANAE
PIIS OBLATIONIBUS ADIUTAE
ANNO. MDCCCIX. FIERI, CURARUNT
SUB. PRIORISSAI SOPHIA DE DIŐSSI.


A felirat mellett két oldalt Szent Péter és Szent Pál alakja látható.A eredeti templom harangjai 1915-ben készültek. Alig hogy leöntötte őket a harangöntő és felszentelték őket, már érkezett is a rekvirálási parancs. Elvitték őket hadi célokra. A torony üresen maradt. Az angolkisasszonyok a Váci utcai templomuk megmaradt 2 harangja közül a kisebbiket felajánlották a zugligeti templom számára.A toronyba való feljutás és a rendkívüli harangozás engedélyezéséért köszönet Bodor György plébános úrnak, a torony kinyitásáért, a felkísérésért és a harang kapcsolásáért köszönet Petainek Tibor plébániai titkár úrnak.

Evangélikus templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

Egy harangja van:

 • Ordass-harang: tömege 62 kg, alsó átmérője 45 cm. Ruepprecht János öntötte 1856-ban Pécsett. Koronája füles. Egy dél-baranyai, németajkú község harangja volt. Miután 1948-ban kitelepítették a falut, a harang őrzője, dr. Lippay Miklós a gyülekezetnek adományozta 1949-ben. A gyülekezet otthonaként szolgáló helyőrségi imaház mellett állították fel 1949. április 17-én, majd rövid idő múlva elnémították, 1957-ben szólalhatott meg ismét, majd 1958-tól ismét a némaságba fojtották. 1989-ben vették használatba az imaház melletti haranglábon, majd 2001-ben került át a gyülekezet új, Kékgolyó utcai templomának tornyába. Elnémítása éles asszociációkat kelt az egyház neves püspöke, Ordass Lajos üldöztetésére, mivel őt is 1949-ben hallgattatták el először, majd 1958-ban ismét. A püspök budahegyvidéki szolgálata után pontosan fél évvel szólalt meg a harang. Emiatt a harangot újraszentelése óta Ordass-harangként említik.

  A harang díszítménye gazdag, plasztikus jellegű. Négy oldalt négy szentkép látható, ebből a megközelíthetőség miatt kettő vehető ki:

  1. Szűz Mária megkoronázása: az Atya és a Fiúisten koronát helyez Szűz Mária fejére, fölöttük a Szentlélek galambja lebeg
  2. Szent Márta

  Felirata a vállon:
  ÖNTÖTTE RUEPPRECHT JÁNOS PÉCSETT 1856 • Farkasréti Mindenszentek-templom

  Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

  2 harangja van:

  Mindenszentek-nagyharang:
  243 kg-os, h1 alaphangú, Gombos Lajos öntötte Őrbottyánban 1992-ben. A harangot Paskai László bíboros áldotta meg. Reggel-délben és este szól Úrangyalára, illetve szentmisékre harangoz be.

  Felirata:
  MINDENSZENTEK TISZTELETÉRE
  ÉS A TEMPLOM ÉPÍTÔK EMLÉKÉRE
  A FARKASRÉTI HÍVEK ADOMÁNYÁBÓL
  ÖNTÖTTE GOMBOS LAJOS HARANGÖNTÔ MESTER
  ÔRBOTTYÁNBAN 1992. ÉVBEN.
  Lélekharang
  56 kg-os, a2 alaphangú, Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2010-ben. Este, az Úrangyala után hallható.

  Felirata:
  ISTEN DICSÔÍTÉSÉRE,
  AZ ELHUNYT HÍVEK ÜDVÖSSÉGÉRE,
  SZÓLJON EZ A HARANG.
  BP-FARKASRÉT MINDENSZENTEK PLÉBÁNIA
  RÉSZÉRE ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTÔ MESTER ÔRBOTTYÁNBAN. 2010.
  A plébánián helyezték el a templom első harangját. Ezt a Mátyás-templom Zsigmond-kápolnájából való, 75 kg-os, és Nuspickher János öntötte Budán. Az 1690-es években készült, 2010-ben megrepedt. Hangját a jelenlegi lélekharang pótolja. 2010-ig Buda legrégebbi működő harangja volt. Három ábra látható rajta: egy IHS, egy MARIA monogram, valamint Szent József a gyermek Jézussal. Felirata: GOSS MICH IOHANN NUSPICKHER IN OFEN. Évszám nem olvasható rajta.
  http://epa.oszk.hu/01300/01397/00009/pdf/EPA_01397_MSion_2011_01_129-132.pdf https://www.esztergomi-ersekseg.hu/uploads/nevtar/2332/fajlok/farkaserti-mindenszentek-pl..pdf  Farkasrét, református-evangélikus imaház

  Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

  1 harangja van:

  120 kg-os, es2 alaphangú, 59 cm alsó átmérőjű, Gombos Miklós Őrbottyánban öntötte 1994-ben.

  Felirata az egyik oldalon:
  "SOLI DEÓ GLÓRIA" (sic!)
  ÉDESANYÁM-FÉRJEM
  EMLÉKÉRE
  KADLECZ LÁSZLÓNÉ

  A másik oldalon:
  A BUDAPESTI
  KÜLSŐ-KELENFÖLDI
  REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
  RÉSZÉRE ÖNTETETT - 1994.
  Makovecz Imre sírharangja  Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc  A 2011-ben elhunyt mester emlékére Gombos Miklós őrbottyáni mester öntötte a kis temetői csengettyűt 2014-ben, mely az építész sírjának fejfáján nyert elhelyezést.

  20 kg-os, des3 alaphangú.

  Egyik oldalán az elhunyt neve: MAKOVECZ IMRE

  Alatta a harangöntő monogrammja: G. M.

  A másik oldalán kép: angyalos magyar címer
  Svábhegy, református templom

  Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

  1 harangja van:

  330 kg-os, 83,5 cm alsó átmérőjű, h1 alaphangú. Antoni Kruszewski öntötte Wregów-ban 2007-ben. Egy 11 évesen elhunyt fiúgyermek emlékére öntette Korláti Bernát István.

  Felső pártázatán:
  HA AZ Ő SZAVÁT HALLJÁTOK, MEG NE KEMÉNYÍTSÉTEK SZÍVETEKET!

  Palástján egyik oldalán kép: magyar kiscímer.

  Tőle 90 fokkal felirat:
  AZ ÉLŐKET HÍVOGATOM,
  A HOLTAKAT ELSIRATOM,
  A VILLÁMOKAT SZÉTZÚZOM
  A másik oldalán kép: kehely

  Fölötte:
  SVÁBHEGYI REFORMÁTUS
  GYÜLEKEZET

  Tőle 90 fokkal a református címer, alatta felirat:
  KÉSZÍTTETTE
  ISTEN DICSŐSÉGÉRE
  KISFIA
  KORLÁTI BERNÁT ISTVÁN
  EMLÉKÉRE
  ÉDESAPJA

  Alsó pártázatán:
  ÖNTÖTTÉK A KRUSZEWSKY TESTVÉREK WEGRÓWBAN, DÍSZÍTETTE SZŐNYI ENDRE, KÉSZÜLT BERTA ZSOLT LELKIPÁSZTORSÁGA ÉS... AZ ÚRNAK 2007. ÉVÉBEN ... GALATA 6:10.  A torony aljában lévő emléktábla felirata:
  A TORONY MEGÉPÍTÉSE A
  MAGYAR KÁLVIN SZÖVETSÉG
  (1908) ALAPÍTÓ ELNÖKE
  DR. KORLÁTI BERNÁT ISTVÁN
  A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS
  LELKI ÉLET ÚTTÖRŐJE
  EMLÉKÉT ŐRZI  Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

  Ez alól kivételt képeznek az egyházak. Az egyházak (plébániák, gyülekezetek stb) az oldal bármely tartalmát (képeket, videókat, adatokat) külön kérés nélkül felhasználhatják. A képekből az alábbi e-mail címre érkező kérésre nagyobb felbontásúakat is tudok adni.

  Webmester: Bajkó Ferenc  

  E-mail: magyarharangok@gmail.com