Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek

A Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom harangjai:
A 400 kg-os nagyharang


A 155 kg-os harang


A 65 kg-os lélekharang

Az Evangélikus Nagytemplom harangjai:


Nagyharang:


Kisharang:Az Evangélikus Kistemplom harangja:A MÁV-telepi Jézus Szíve templom harangjai:
Budapest, XV. kerület

Rákospalota, Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom

Adatgyűjtés és harangfotók:
Hunyadi Gábor
Templomfotó: Bajkó Ferenc

3 harangja van:

Nagyharang: 400 kg-os, 88,3 cm az alsó átmérője, A hangú.

Felirata: "SZENT JÓZSEF TISZTELETÉRE ÖNTETTÉK A RÁKOSPALOTAI FÖLDMÍVES ÉS A TÖBBI RÓM. KATH. HÍVEK. PÁRTFOGOLJ MINDNYÁJUNKAT AZ ÉLETEN ÁT, ÉS A HALÁL ÓRÁJÁBAN!"

"HARANGMŰVEK RT. ÖNTÖTT ENGEM BUDAPESTEN F.W. RINCKER ÁLTAL. No. 5133. A. 1924. D."

Középső harang:155 kg-os, 66,5 cm az alsó átmérője, Disz hangú.

Felirata: "ÖNTETTE A RÁKOSPALOTAI EGYHÁZ AZ ÚRNAK 1900-IK ESZTENDEJÉBEN. ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE THURY J. ÉS FIA FERENCZ B.PESTEN. 1900. 1427.SZ. SZENT GELLÉRT ESEDEZZÉL ÉRETTÜNK! FULGURA FRANGO."

Lélekharang: 65 kg-os, 46,3 cm az alsó átmérője, G hangú

Felirata: "SZENT MIHÁLY ARKANGYAL TISZTELETÉRE. SEGÍTS A VÉGSŐ ÁLLHATATOSSÁGRA ÉS A MENNYORSZÁGBA! ÖNTETTE DR. SCHWARZ GUSZTÁV PÁPAI KAMARÁS, TRISZKAI APÁT, RÁKOSPALOTAI PLÉBÁNOS, SOLÁRC HUGÓ M. KIR. VEZÉRKARI EZREDES TÁMOGATÁSÁVAL."

"HARANGMŰVEK RT. ÖNTÖTT ENGEM BUDAPESTEN F. W. RINCKER ÁLTAL. No. 4713. A. 1923. D."
Rákospalotai Evangélikus Nagytemplom

Adatgyűjtés és fotók:
Bajkó Ferenc

2 harangja van:


Nagyharang: 178 kg-os, 69,5 cm az alsó átmérője, magassága 48,8 cm. 1922-ben készült Szlezák László műhelyében Budapesten.

Egyik oldalán felirata:
"ELMENTEM:
ÉS LÁTTAM HÁBORÚK BORZALMÁT.
NÉPEK PUSZTULÁSÁT
VISSZAJÖTTEM:
HOGY DICSŐÍTSEM NEVÉT MENNYEI ATYÁNKNAK
HŰSÉGES NYÁJA MEGTARTÓJÁNAK"

Másik oldalán:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTE
A RÁKOSPALOTAI ÁG. H. EV. EGYHÁZ ELÖLJÁRÓSÁGA
KOVÁCSI KÁLMÁN LELKÉSZ IDEJÉBEN
AZ ÚRNAK 1922. ESZTENDEJÉBEN.
SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ ÁLTAL BUDAPESTEN"A pártázat körbefutó díszítése: szőlőfürtökKisharang: 80 kg-os, 50 cm az alsó átmérője, magassága 36,8 cm. Eberhard Henrik öntötte Pesten 1802-ben. A paláston lévő felirat:

"GEGOSSEN IN PEST HENRIK EBERHARD ANNO 1802"

Majd a pártázaton:
"CURAVIT ECCLESIA PALOTENSIS ANNO CONT ...SAMUEL GREGUS ET LUDI REC ADAMO GADOS ET CURATORE JOANNE MOLNAR."
Régi harangjai:

Mindkét harang a rákospalotai kistemplomban szolgált, 1941-ben hozták át őket a Nagytemplomba. Harmadik, legnagyobb harangját, mely 1930-ban készült Szlezák László műhelyében, a II. világháborúban elvitték, máig nem került pótlásra. A harangot mind a mai napig kötéllel, kézi erővel szólaltatják meg.Az elrekvirált nagyharang nyelve:Rákospalotai Evangélikus Kistemplom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van:

195 kg-os, 70,5 cm alsó átmérőjű, c2 hangú, Szlezák László öntötte Budapesten 1938-ban a Tatabányai Evangélikus Gyülekezet bányatelepi temploma számára. A bányatelepi templom lebontása után kerület ide, a Kistemplom tornyába, mivel az a Nagytemplom megépítése után megüresedett, hiszen a kistemplomi harangok kerültek át a Nagytemplom tornyába.

Díszítmény: egyházi szimbólumok (Szlezák gyakran evvel látta el az evangélikus harangokat).
Fölötte félkörívben felirat: "ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK"

Túlsó oldalán felirat:
A TATABÁNYAI EVANGELIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
HÍVEINEK ADOMÁNYA A TEMPLOMÉPÍTÉS ÉVÉBEN 1938.

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTENMÁV-telepi Jézus Szive plébániatemplom

Adatgyűjtés és fotók: Hunyadi Gábor

4 harangja van:

Szent István nagyharang:
820 kg-os, 117 cm az alsó átmérője, disz1 alaphangú.

Felirata:
"KRISZTUS KIRÁLY DICSŐSÉGÉRE AZ 1938.-ÉVI BUDAPESTI XXXIV.-IK EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS, SZENT ISTVÁN KIRÁLY HALÁLÁNAK 900 ÉVES ÉVFORDULÓJA, ÉS AZ 1914-18 ÉVI VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT HŐSÖK EMLÉKÉRE ÖNTTETTE A __________ EGYHÁZKÖZSÉG ______
AZ ÚRNAK 1946-IK ESZTENDEJÉBEN."
"ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN."

Másik oldalon:
"MAGYAROK FÉNYE, ORSZÁG REMÉNYE, LÉGY ÁLDOTT SZENT ISTVÁN KIRÁLY!"


Kép: Szent István király felajánlja Magyarországot Szűz Máriának

A harangon a szövegből kihagyott részek valamiért hiányoznak...

Szent László harang:
409 kg-os, 91,5 cm alsó átmérőjű, gisz1 alaphangú.

Felirata:
"A BUDAPESTI XXXIV. EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS ÉVÉBEN ÖNTTETTE EZT A HARANGOT SZENT LÁSZLÓ TISZTELETÉRE: A RÁKOSPALOTAI MÁV. ISTVÁNTELKI FŐMŰHELYI LAKÓTELEP RÓMAI KAT. TEMLPOMÉPÍTŐ EGYESÜLETE, A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK, RÁKOSPALOTA VÁROS, A RÁKOSPALOTAI RÓMAI KAT. EGYHÁZKÖZSÉG A MÁV. TELEPI ÉS KÖRNYÉKI HÍVEK ADOMÁNYÁBÓL 1938."
"ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN."


Másik oldalon:
"OH SZENT LÁSZLÓ LÉGY HOZZÁNK JÓ, LÉGY ÉRTÜNK ISTENNÉL KÖZBENJÁRÓ!"

Kép: Szent László király lovas képe

Szent Imre harang
248 kg-os, 78 cm alsó átmérőjű, áisz1 alaphangú.

Felirata:
"A BUDAPESTI XXXIV. EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS ÉVÉBEN ÖNTTETTE EZT A HARANGOT SZENT IMRE TISZTELETÉRE A RÁKOSPALOTAI MÁV. ISTVÁNTELKI FŐMŰHELYI LAKÓTELEP RÓMAI KAT. TEMPLOMÉPÍTŐ EGYESÜLETE, A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK, RÁKOSPALOTA VÁROS, A RÁKOSPALOTAI RÓMAI KAT. EGYHÁZKÖZSÉG A MÁV. TELEPI ÉS KÖRNYÉKI HÍVEK ADOMÁNYÁBÓL 1938."

Másik oldalon:
"SZENT IMRE HERCEG MAGYARORSZÁG ÉKE, SERDÜLŐ IFJAK MINTAKÉPE, KÖNYÖRÖGJ A MAGYAR IFJÚSÁGÉRT!"

Kép: Szent Imre herceg

Szent Anna lélekharang
105 kg-os, 58,5 cm alsó átmérőjű, disz2 alaphangú.

Felirata:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS SZENT ANNA TISZTELETÉRE FELAJÁNLOTTA ÉS A MÁV. TELEPI RÓM. KAT. EGYHÁZKÖZSÉGNEK ADOMÁNYOZTA: SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN, AZ 1938. SZENTÉVBEN."

Másik oldalon:
"SZENT ANNA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"

Kép: Szent Anna

Valamennyi harangon megtalálható az 1938. évi Eucharisztikus Világkongresszus emblémája.


Pestújhelyi evangélikus templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:

Nagyharang: 322 kg-os, 86,5 cm alsó átmérőjű, Seltenhofer Frigyes fiai öntötték Sopronban 1938-ban. Rajta az 5855-ös gyári szám olvasható.

Egyik oldalán felirat: (A zárójeles betűk lekoptak)

"ÉLESZD (A H)IT TÜZÉT
HIRDESD ISTEN KEGYELMÉT
ÉS A HÍVŐ LÉLEK HALLHATATLANSÁGÁT"

Kisharang: 150 kg-os, 65 cm alsó átmérőjű, magassága 48,5 cm. Seltenhofer Frigyes fiai öntötték 1938-ban Sopronban. Gyári száma: 5856 sz.

Felirat a paláston:

"ISTVÁN ELSŐ KIRÁLYUNK EMLÉKÉRE
RAKSAI RAKSSÁNYI MIHÁLY EGYHÁZFELÜGYELŐ
1938"


Másik oldalán felirata:

"BUZDÍTSON HANGOD ISTEN FÉLELEMRE
ÉS HAZASZERETETRE"


Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc