Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek


A 400 kg-os nagyharang


A 155 kg-os harang


A 65 kg-os lélekharang


Budapest, XV. kerület

Rákospalota, Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom

Adatgyűjtés és harangfotók:
Hunyadi Gábor
Templomfotó: Bajkó Ferenc

3 harangja van:

Nagyharang: 400 kg-os, 88,3 cm az alsó átmérője, A hangú.

Felirata: "SZENT JÓZSEF TISZTELETÉRE ÖNTETTÉK A RÁKOSPALOTAI FÖLDMÍVES ÉS A TÖBBI RÓM. KATH. HÍVEK. PÁRTFOGOLJ MINDNYÁJUNKAT AZ ÉLETEN ÁT, ÉS A HALÁL ÓRÁJÁBAN!"

"HARANGMŰVEK RT. ÖNTÖTT ENGEM BUDAPESTEN F.W. RINCKER ÁLTAL. No. 5133. A. 1924. D."

Középső harang:155 kg-os, 66,5 cm az alsó átmérője, Disz hangú.

Felirata: "ÖNTETTE A RÁKOSPALOTAI EGYHÁZ AZ ÚRNAK 1900-IK ESZTENDEJÉBEN. ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE THURY J. ÉS FIA FERENCZ B.PESTEN. 1900. 1427.SZ. SZENT GELLÉRT ESEDEZZÉL ÉRETTÜNK! FULGURA FRANGO."

Lélekharang: 65 kg-os, 46,3 cm az alsó átmérője, G hangú

Felirata: "SZENT MIHÁLY ARKANGYAL TISZTELETÉRE. SEGÍTS A VÉGSŐ ÁLLHATATOSSÁGRA ÉS A MENNYORSZÁGBA! ÖNTETTE DR. SCHWARZ GUSZTÁV PÁPAI KAMARÁS, TRISZKAI APÁT, RÁKOSPALOTAI PLÉBÁNOS, SOLÁRC HUGÓ M. KIR. VEZÉRKARI EZREDES TÁMOGATÁSÁVAL."

"HARANGMŰVEK RT. ÖNTÖTT ENGEM BUDAPESTEN F. W. RINCKER ÁLTAL. No. 4713. A. 1923. D."

Nagyharang:


Kisharang:

Rákospalotai Evangélikus Nagytemplom

Adatgyűjtés és fotók:
Bajkó Ferenc

2 harangja van:


Nagyharang: 178 kg-os, 69,5 cm az alsó átmérője, magassága 48,8 cm. 1922-ben készült Szlezák László műhelyében Budapesten.

Egyik oldalán felirata:
"ELMENTEM:
ÉS LÁTTAM HÁBORÚK BORZALMÁT.
NÉPEK PUSZTULÁSÁT
VISSZAJÖTTEM:
HOGY DICSŐÍTSEM NEVÉT MENNYEI ATYÁNKNAK
HŰSÉGES NYÁJA MEGTARTÓJÁNAK"

Másik oldalán:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTE
A RÁKOSPALOTAI ÁG. H. EV. EGYHÁZ ELÖLJÁRÓSÁGA
KOVÁCSI KÁLMÁN LELKÉSZ IDEJÉBEN
AZ ÚRNAK 1922. ESZTENDEJÉBEN.
SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ ÁLTAL BUDAPESTEN"A pártázat körbefutó díszítése: szőlőfürtökKisharang: 80 kg-os, 50 cm az alsó átmérője, magassága 36,8 cm. Eberhard Henrik öntötte Pesten 1802-ben. A paláston lévő felirat:

"GEGOSSEN IN PEST HENRIK EBERHARD ANNO 1802"

Majd a pártázaton:
"CURAVIT ECCLESIA PALOTENSIS ANNO CONT ...SAMUEL GREGUS ET LUDI REC ADAMO GADOS ET CURATORE JOANNE MOLNAR."
Régi harangjai:

Mindkét harang a rákospalotai kistemplomban szolgált, 1941-ben hozták át őket a Nagytemplomba. Harmadik, legnagyobb harangját, mely 1930-ban készült Szlezák László műhelyében, a II. világháborúban elvitték, máig nem került pótlásra. A harangot mind a mai napig kötéllel, kézi erővel szólaltatják meg.Az elrekvirált nagyharang nyelve:


Rákospalotai Evangélikus Kistemplom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van:

195 kg-os, 70,5 cm alsó átmérőjű, c2 hangú, Szlezák László öntötte Budapesten 1938-ban a Tatabányai Evangélikus Gyülekezet bányatelepi temploma számára. A bányatelepi templom lebontása után kerület ide, a Kistemplom tornyába, mivel az a Nagytemplom megépítése után megüresedett, hiszen a kistemplomi harangok kerültek át a Nagytemplom tornyába.

Díszítmény: egyházi szimbólumok (Szlezák gyakran evvel látta el az evangélikus harangokat).
Fölötte félkörívben felirat: "ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK"

Túlsó oldalán felirat:
A TATABÁNYAI EVANGELIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
HÍVEINEK ADOMÁNYA A TEMPLOMÉPÍTÉS ÉVÉBEN 1938.

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTENRákospalotai temető

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van:~80 kg-os, 1781-ben ismeretlen mester öntötte.

Felirata csak ennyi:
ANO 1781.

Bár eredetéről nem tudunk semmit, a XV. kerület legrégebbi harangja

Nagyharang

Kisharang


Rákospalota-Újváros, református templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:

Nagyharang:
210 kg-os, 75 cm alsó átmérőjű, c2 alaphangú, Szlezák Ráfael öntötte Rákospalotán 1949-ben a Hajdú testvérek által adományozott, 1936-ban öntött, de a II. világháborúban elrekvirált harang helyett.

Egyik oldalán kehely díszítmény alatt ez olvasható rajta:
EZEN HARANGOT ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS A VILÁGBÉKE HIRDETÉSÉRE
A RÁKOSPALOTA-ÚJVÁROSI REF. EGYHÁZ
KÖZADAKOZÁSBÓL ÖNTETTE 1949. SZEPTEMBERÉBEN
HAJDU GYULA ÉS HAJDU ILONKA: "ÉDESANYÁNKÉRT ÁLDJUK ISTENT"
FELIRATÚ, S A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN ELVITT HARANG PÓTLÁSÁRA.


Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN
A másik oldalán:
A HARANGRA NAGYOBB ADOMÁNYOKAT TETT:
DR. MOLNÁR ISTVÁN 50 KG. ÁRÁT,
DÓZSA TESTVÉREK, VARGA JÓZSEF, SZALAI GYULA, SZLEZÁK RÁFAELNÉ
DR. ÓCSY GÉZA ÉS N. ÖZV. VARGHA LAJOSNÉ ÉS CS. 10 KG-OT AJÁNLOTTAK,
GÁBOR ANDRÁS 100 KG-RA, THÖKÖLY ANDRÁS PEDIG 751 FT-OT GYŰJTÖTT.
Kisharang
80 kg-os, 52,1 cm g2 alaphangú, Thury János és fia Ferenc öntötte Budapesten 1900-ban.

Egyik oldalán kép: magyar kiscímer

Másik oldalán felirata:
VALLÁSA ÉS EGYHÁZA IRÁNTI SZERETETBŐL ÖNTETTE
NAGYSARLÓI MAGYARY-KOSSA LUDOVIKA ÖZV. PERCZEL PÁLNÉ
A RÁKOSPALOTAI EV. REF. EGYHÁZ SZÁMÁRA AZ 1900-IK ESZTENDŐBEN
BENKŐ ISTVÁN LELKIPÁSZTOR IDEJÉBEN.
A toronyba való feljutás engedélyezéséért köszönet Szabó Sándor Péter lelkipásztornak.


A 820 kg-os Szent István nagyharang az eredeti, Szlezák-féle jármon


A 820 kg-os nagyharang az új, Bukta András féle jármon

A Szent István nagyharang


A 409 kg-os Szent László harang a felújítás előtt

A Szent László harang felújítás után

A Szent László harang


A Szent Imre harang a felújítás előtt


A Szent Imre harang a felújítás után


A Szent Anna lélekharang a felújítás előtt egyenes, Szlezák-féle jármon


A Szent Anna lélekharang a felújítás után, a Bukta-féle megtört idomacél jármon


A Szent Anna lélekharang


A lélekharang nyelve


MÁV-telepi Jézus Szive plébániatemplom

Adatgyűjtés: Hunyadi Gábor

Fotók: Hunyadi Gábor és Bajkó Ferenc

Videó: Bajkó Ferenc

4 harangja van:

Szent István nagyharang:
820 kg-os, 117 cm az alsó átmérője, disz1 alaphangú.

Felirata:
"KRISZTUS KIRÁLY DICSŐSÉGÉRE AZ 1938.-ÉVI BUDAPESTI XXXIV.-IK EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS, SZENT ISTVÁN KIRÁLY HALÁLÁNAK 900 ÉVES ÉVFORDULÓJA, ÉS AZ 1914-18 ÉVI VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT HŐSÖK EMLÉKÉRE ÖNTTETTE A __________ EGYHÁZKÖZSÉG ______
AZ ÚRNAK 1946-IK ESZTENDEJÉBEN."
"ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN."

Másik oldalon:
"MAGYAROK FÉNYE, ORSZÁG REMÉNYE, LÉGY ÁLDOTT SZENT ISTVÁN KIRÁLY!"


Kép: Szent István király felajánlja Magyarországot Szűz Máriának

A harangon a szövegből kihagyott részek valamiért hiányoznak...


Szent István kép a nagyharangon

Húzómágnesek
Szent László harang:
409 kg-os, 91,5 cm alsó átmérőjű, gisz1 alaphangú.

Felirata:
"A BUDAPESTI XXXIV. EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS ÉVÉBEN ÖNTTETTE EZT A HARANGOT SZENT LÁSZLÓ TISZTELETÉRE: A RÁKOSPALOTAI MÁV. ISTVÁNTELKI FŐMŰHELYI LAKÓTELEP RÓMAI KAT. TEMLPOMÉPÍTŐ EGYESÜLETE, A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK, RÁKOSPALOTA VÁROS, A RÁKOSPALOTAI RÓMAI KAT. EGYHÁZKÖZSÉG A MÁV. TELEPI ÉS KÖRNYÉKI HÍVEK ADOMÁNYÁBÓL 1938."
"ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN."


Másik oldalon:
"OH SZENT LÁSZLÓ LÉGY HOZZÁNK JÓ, LÉGY ÉRTÜNK ISTENNÉL KÖZBENJÁRÓ!"

Kép: Szent László király lovas képe

Szent László domborműve a középharangon


Az Eucharisztikus Kongresszus emblémája a Szent László harangon


Szent Imre harang
248 kg-os, 78 cm alsó átmérőjű, áisz1 alaphangú.

Felirata:
"A BUDAPESTI XXXIV. EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS ÉVÉBEN ÖNTTETTE EZT A HARANGOT SZENT IMRE TISZTELETÉRE A RÁKOSPALOTAI MÁV. ISTVÁNTELKI FŐMŰHELYI LAKÓTELEP RÓMAI KAT. TEMPLOMÉPÍTŐ EGYESÜLETE, A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK, RÁKOSPALOTA VÁROS, A RÁKOSPALOTAI RÓMAI KAT. EGYHÁZKÖZSÉG A MÁV. TELEPI ÉS KÖRNYÉKI HÍVEK ADOMÁNYÁBÓL 1938."

Másik oldalon:
"SZENT IMRE HERCEG MAGYARORSZÁG ÉKE, SERDÜLŐ IFJAK MINTAKÉPE, KÖNYÖRÖGJ A MAGYAR IFJÚSÁGÉRT!"

Kép: Szent Imre herceg

Szent Imre kép a kisharangon


Az Eucharisztikus Világkongresszus emblémája a kisharangon

Szent Anna lélekharang
105 kg-os, 58,5 cm alsó átmérőjű, disz2 alaphangú.

Felirata:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS SZENT ANNA TISZTELETÉRE FELAJÁNLOTTA ÉS A MÁV. TELEPI RÓM. KAT. EGYHÁZKÖZSÉGNEK ADOMÁNYOZTA: SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN, AZ 1938. SZENTÉVBEN."

Másik oldalon:
"SZENT ANNA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"

Kép: Szent Anna

Valamennyi harangon megtalálható az 1938. évi Eucharisztikus Világkongresszus emblémája.

A Bukta András által leszerelt, Szlezák-féle öntöttvas járomdíszek

Pestújhelyi evangélikus templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:

Nagyharang: 322 kg-os, 86,5 cm alsó átmérőjű, Seltenhofer Frigyes fiai öntötték Sopronban 1938-ban. Rajta az 5855-ös gyári szám olvasható.

Egyik oldalán felirat: (A zárójeles betűk lekoptak)

"ÉLESZD (A H)IT TÜZÉT
HIRDESD ISTEN KEGYELMÉT
ÉS A HÍVŐ LÉLEK HALLHATATLANSÁGÁT"

Kisharang: 150 kg-os, 65 cm alsó átmérőjű, magassága 48,5 cm. Seltenhofer Frigyes fiai öntötték 1938-ban Sopronban. Gyári száma: 5856 sz.

Felirat a paláston:

"ISTVÁN ELSŐ KIRÁLYUNK EMLÉKÉRE
RAKSAI RAKSSÁNYI MIHÁLY EGYHÁZFELÜGYELŐ
1938"


Másik oldalán felirata:

"BUZDÍTSON HANGOD ISTEN FÉLELEMRE
ÉS HAZASZERETETRE"


Nagyharang

Kisharang


Pestújhely, református templom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:


Nagyharang:
298 kg (bevésve), 81,5 cm alsó átmérőjű, Szlezák László öntötte Budapesten 1926-ban az 1922-ben öntött korábbi harang megnagyobbításául.

Felirata egyik oldalán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTÉK
A PESTÚJHELYI REFORMÁTUS EGYHÁZ BUZGÓ HÍVEI
KÖZADAKOZÁSBÓL, AZ ÚRNAK 1926. ÉVÉBEN.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, BUDAPEST


Tőle 120 fokra: kehely díszítmény

Fölötte félkörívben: "TEBENNED BÍZTUNK ELEITŐL FOGVA"

Tőle 120 fokra: magyar címer

Fölötte félkörívben: "ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART"


Kisharang
180 kg (bevésve), 65 cm alsó átmérőjű, Szlezák László budapesti harangöntő öntötte 1935-ben.

Egyik oldalán:
koszorúba foglalt kehely
Fölötte félkörívben felirat: FELTÁMADUNK

Másik oldalán a magyarázó felirat:
A PESTÚJHELYI REFORMÁTUS EGYHÁZ
25 ÉVES FENNÁLLÁSA EMLÉKÉRE
KÉSZÍTTETTE AZ EGYHÁZTANÁCS
AZ ÚRNAK 1935-IK,
A TRIANONI GYÁSZNAK 16-IK ESZTENDEJÉBEN.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ,
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN.
Harmadik, legnagyobb harangját elrekvirálták.A toronyba való feljutásért köszönet Trencsényi László lelkipásztornak és Nagy Sándor gondnoknak.Máv-telep (Ősrákos), református templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van:80 kg-os, 45 cm alsó átmérőjű, ismeretlen helyen és időben készült. Fülei és formája alapján nem hazai öntvény.

A toronyba való feljutás engedélyezéséért köszönet Szabó Sándor Péter lelkipásztornak.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Ez alól kivételt képeznek az egyházak. Az egyházak (plébániák, gyülekezetek stb) az oldal bármely tartalmát (képeket, videókat, adatokat) külön kérés nélkül felhasználhatják. A képekből az alábbi e-mail címre érkező kérésre nagyobb felbontásúakat is tudok adni.

Webmester: Bajkó Ferenc  

E-mail: magyarharangok@gmail.com