Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek


Budapest, II. kerület


Szent Flórián görög katolikus templom

Adatgyűjtés és fényképek: Hunyadi Gábor

1 harangja van:

180 kg-os, 70 cm alsó átmérőjű, cisz2 alaphangú. Walser Ferenc öntötte 1881-ben Budapesten.

Felirata:
"SZEPLŐ NÉLKÜL FOGANTATOTT SZŰZ MÁRIA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK, HOGY MÉLTÓK LEHESSÜNK KRISZTUS IGÉRETEIRE. ÖNTÖTTE WALSER FERENC BUDAPESTEN MDCCCLXXXI. OETL ANTALNÉ SZÜL. VEGERER TERÉZIA ADOMÁNYA"

Másik oldalon: Szűz Mária álló alakos képe, alatta a harang öntödei sorszáma: "MCCLV. SZ."

A toronyból 2 harang hiányzik, helyük megvan az állványban. Valószínűleg a háborúban rekvirálták őket.
A 800 kg-os harang


A 265 kg-os harang


A 138 kg-os harang


Újlak, Sarlós Boldogasszony plébániatemplom

Adatgyűjtés és fényképek: Hunyadi Gábor

3 harangja van:

Nagyharang
800 kg-os, 119 cm alsó átmérőjű, e1 hangú.

Felirata:

"AZ ÚJLAKI HÍVEK ADAKOZÁSÁBÓL KÉSZÜLT 1924-BEN. DR. SZOKOLAY ANTAL PLÉBÁNOSSÁGA IDEJÉBEN ÖNTÖTTE WALSER FERENCZ BUDAPEST. "

Másik oldalon:

"KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK, ŐRKÖDJÉL FELETTÜNK Ó MÁRIA!"

Dombormű a harangon: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél


Középső harang
265 kg-os, átmérője: 79 cm, h1 hangú.

Felirata:

"ENGESZTELŐ SZENT MARGITUNK OLTALMAZD MEG ÁRVA HONUNK! 1949. ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN."

Másik oldalon: Szent Margit kép


Kisharang
138 kg-os, 62,5 cm az átmérője, e2 hangú.

Felirata:

"SZŰZ SZENT IMRE ISTVÁN FIA IFJÚSÁGUNK VÉDANGYALA. 1949. ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN."

Másik oldalon: SZENT IMRE KÉP
A 112 kg-os nagyharang


A 10 kg-os lélekharangKrisztus Király római katolikus templom

Adatgyűjtés és fényképek: Hunyadi Gábor

2 harangja van:

Krisztus Király nagyharang
112 kg tömegű, 57,2 cm az alsó átmérője, e2 alaphangú, Szlezák László öntötte Budapesten 1926-ban.

Felirata:
"KRISZTUS-KIRÁLY ÖRÖK DICSŐSÉGÉT HIRDETEM."

Kép: Jézus Szíve dombormű

Másik oldalon:
"RÁKÓCZI-KOLLÉGIUM. 1926"

"ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN."Lélekharang
10 kg-os, 26,6 cm az átmérője alul. Szlezák László öntötte Budapesten 1936-ban.

Felirata:
"ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN. 1936."

Mindkét harang használaton kívül van, nincsenek villamosítva sem.
Nagyharang

214 kg-os harang

Lélekharang


A négy harang együtt

Pasaréti Páduai Szent Antal ferences plébániatemplom

Adatgyűjtés és fényképek: Hunyadi Gábor

Négy harangja van:

Szent Pál apostol nagyharang
681 kg-os, alsó átmérője 110 cm, f1 hangú. Szlezák László öntötte Budapesten 1935-ben.

Felirata:
"TE VAGY A KIVÁLASZTOTT EDÉNY: SZENT PÁL APOSTOL,
AZ IGAZSÁG HIRDETŐJE ÉS A NEMZETEK TANÍTÓJA:
JÁRJ KÖZBEN AZ ÚRNÁL, AKI TÉGED KIVÁLASZTOTT."

(Szent Pál apostol képpel)

Másik oldalon:
"EX GRATITUDINE FIDELES ERGA HUIUS ECCLESIAE INCLYTUM FUNDATOREM PAULUM SCHROTTY O. FR. M. DEF. GENERALEM, QUUI OLIM. OMNI LABORE CONATUQUE HUIUS ECCLESIAE FUNDAMENTA IECIT AEDIFICATIONIS VERO STABILIMENTUM VIRIBUS FULCIVIT, ANNO DOMINI MCMXXXV. SUB SUPERIORATU R. P. VALERIANI BONERT DEF. PROVINCIAE, ET SUB PROVICIALATU ADM. REV. P. HERMENEGILDI HERMANN O. FR. MIN."

"ÖNTÖTTE A PASARÉTI SZENT FERENCRENDNEK SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN."

 • Szent Alajos harang: 336 kg-os, 87 cm alsó átmérőjű, a1 hangú. Szlezák László öntötte 1935-ben Budapesten.

  Felirata: "TISZTASÁG TISZTA LILIOMA KÖNYÖRÖGJ AZ ÚRNÁL AZ IFJÚSÁGÉRT, AMELYET NEKED AJÁNLUNK."

  (Szent Alajos kép)

  Másik oldalon:
  "PRO MEMORIA: PIETATE ERGA ADM. REV. P. ALOYSIUM TAMÁS. INCLYTI HUIUS PROVINCIAE PATREM ET PROVICIALEM. QUI VIRTUTUM EXEMPLO FILIIS SUIS PRAELUGEBAT ANNO DOMINI MCMXXXV. SUB SUPERIORATU R. P. VALERIANI BONERT DEF. PROV. ET SUB PROVINCIALATU ADM. REV. P. HERMENEGILDI HERMANN O. FR. MIN."

  "ÖNTÖTTE A PASARÉTI SZENT FERENCRENDNEK SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN."


  Magyarok Nagyasszonya harang
  214 kg-os, 74,5 cm alsó átmérőjű. Alaphangja cisz2. Szlezák László öntötte Budapesten 1935-ben.
  Felirata:
  "ISTEN DICSŐSÉGÉRE, MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYA TISZTELETÉRE, A PASARÉTI R.K. EGYHÁZKÖZSÉGNEK AJÁNDÉKOZTÁK 35 ÉVES HÁZASSÁGUK EMLÉKÉRE NÉMETH GYÖRGY ÉS NEJE SZÜL. SERÁK KATALIN AZ ÚRNAK 1931-IK ESZTENDEJÉBEN NOVEMBER HÓ 5-ÉN."

  Másik oldalon: "MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYA KÉRJ ÁLDÁST ORSZÁGODRA!

  (Magyarok Nagyasszonya képpel)

  "ÖNTÖTTE A PASARÉTI SZENT FERENCRENDNEK SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN."


  Szent Ferenc lélekharang
  95 kg-os, 55 cm alsó átmérőjű, a2 hangú. Budapesten Szlezák László öntötte és nejével együtt adományozta 1926-ban.

  Felirata:
  "FRANCISCUS, IN MEMORIAM ANNI JUBILEI SEPTINGENTESIMI MORTIS S. PATRIS NOSTRI FRANCISEI CONVENTUS BUDENSIS PRO FILIALI RESIDENTIA IS PASARÉT 1926. SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ ÉS NEJE VANCSÓ ANNA ADOMÁNYA."

  Másik oldalon:
  "DEUS MEUS ET OMNIA!"

  (Szent Ferenc képpel)

  "ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN"

 • Pasaréti református templom

  Adatgyűjtés, fotók: Bajkó Ferenc

  1 harangja van

  206 kg-os, Szlezák László öntötte 1939-ben Budapesten.

  Kép: Biblia napsugarak között

  Alatta felirat:
  A PASARÉTI
  REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HARANGJA
  1939.
  Alatta az alsó pártázaton:
  ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN.

  Másik oldalán:
  A LÉLEK ÉS A MENYASSZONY
  EZT MONDJÁK: JÖVEL!
  ÉS A KI HALLJA, EZT MONDJA: JÖVEL!
  ÉS A KI SZOMJÚHOZIK, JÖJJÖN EL;
  ÉS AKI AKARJA, VEGYE AZ ÉLET VIZÉT INGYEN.
  JELENÉSEK KÖNYVE.
  Alsó pártázatán:
  4093. SZ.


  A harangöntő emlékét Szántai Lajos kezdeményezésére bronz tábla hirdeti a bejárat harang alatti oldalán.

  Széphalom, Jézus Szíve plébániatemplom

  Adatgyűjtés és fénykép: Hunyadi Gábor

  Két harangja van:

 • Rózsafűzér Királynéja nagyharang: 115 kg-os, 58,5 cm alsó átmérőjű, F hangú.

  Felirata:
  "ISTENNEK NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE, ÉS RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNÉJA TISZTELETÉRE ÖNTTETTÉK A PESTHIDEGKÚT-SZÉPHALOMTELEPI RÓMAI KATOLIKUS BUZGÓ HÍVEK KÖZADAKOZÁSBÓL AZ ÚRNAK 1936-IK ÉVÉBEN. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN."


  Másik oldalon: "RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNÉJA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"

 • Jézus Szíve kisharang: 55 kg-os, 45,5 cm alsó átmérőjű, A hangú.

  Felirata:
  "ISTEN DICSŐSÉGÉRE, ÉS JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK TISZTELETÉRE ÖNTTETETT A SZÉPHALOMTELEPI R.K. HÍVEK ÉS GAZDIK BERTALAN ÉS NEJE ADOMÁNYAIBÓL AZ ÚRNAK 1934-IK ESZTENDEJÉBEN. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN."

  Másik oldalon: "JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE IRGALMAZZ NEKÜNK!"


 • Nagyharang


  A csengettyű  Pesthidegkúti református templom


  Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc


  2 harangja van


  Nagyharang
  210 kg-os, 73,5 cm alsó átmérőjű, c2 alaphangú, Szlezák Ráfael öntötte Budapesten 1939-ben. Méretében, formájában, hangjában teljesen megegyezik a veresegyházi evangélikusok harangjával.

  Egyik oldalán kép: koszorún nyugvó kehely

  Körülötte felirat:
  TEBENNED BÍZTUNK ELEITŐL FOGVA
  URAM, RÉGED TARTUNK HAJLÉKUNKNAK!


  Másik oldalán:
  ISTEN DICSŐÍTÉSÉRE
  A PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS FIÓK EGYHÁZNAK ADOMÁNYOZTÁK
  SZEKERES LAJOS ÉS NEJE KLEMM ERZSÉBET
  KOLUMBÁN GÁBOR LELKI PÁSZTORSÁGA,
  DR. FÖLDI ANDRÁS FŐGONDNOKSÁGA,
  CZÉH JÁNOS GONDNOKSÁGA IDEJÉBEN 1939. ÉVBEN,
  ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL HARANGÖNTŐ MESTER BUDAPESTEN.
  Csengettyű harang
  5 kg-os, 21,5 cm alsó átmérőjű, felirat és díszítmény nélküli. Korábban a templomkertben volt felállítva. Járma és a felület patinásodása alapján nem kizárt, hogy 18. századi öntvényről van szó.  A nagyharang kézzel húzva, kötéllel szólal meg. A kis csengettyű villamosítva van, nyelve hiányzik, kívülről kondítja meg az ütő.


  Pesthidegkút-Ófalu, Sarlós Boldogasszony plébániatemplom

  Adatgyűjtés és fénykép: Hunyadi Gábor

  Három harangja van:

 • Nagyharang: 400 kg-os, 91 cm alsó átmérőjű, A hangú.

  Felirata:
  "A HÍVEK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL ÖNTTETTE A PESTHIDEGKÚTI RÓMAI KAT. EGYHÁZKÖZSÉG AZ ÚRNAK 1934-IK ESZTENDEJÉBEN. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN."


  Másik oldalon:
  "HANGOD HIRDESSE HÍVŐNEK ÉS HITETLENNEK: KRISZTUS ÉL, KRISZTUS URALKODIK, KRISZTUS PARANCSOL MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ!"

  Dombormű: Krisztus király fején a magyar Szent Korona, kezében a jogar

 • Nagyboldogasszony-harang: 130 kg-os, 61,8 cm alsó átmérőjű, E hangú.

  Felirata:
  "ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE KÉSZÍTTETTE ZSARNAY CSEHI ETELKA. ZENGJE ÉRCNYELVED A FÖLSÉGES ISTEN ÉS SZŰZ MÁRIA DICSŐSÉGÉT AKKOR IS, HA AZ ÉN GYÖNGE NYELVEM MÁR ELNÉMULAND. PESTHIDEGKÚT 1934. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN."

  Másik oldalon:
  "SZŰZ MÁRIA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"
  Dombormű: Szűz Mária

 • Lélekharang: 30 kg-os, 37,7 cm alsó átmérőjű. A harang nincs villamosítva, kötéllel-kézi erővel húzzák meg haláleset alkalmával.

  Felirata:
  "FRANCISCUS MILLNER GOSS MICH IN OFEN 1816"

  Egy 250 kg-os harang hiányzik a toronyból, ez a háború áldozata lett. Koronája a padlón van ledobva, helye megvan az állványban...

 • A 648 kg-os nagyharang


  A 318 kg-os középharang


  A 202 kg-os kisharang


  Rózsadombi Kapisztrán Szent János templom

  Adatgyűjtés és fénykép: Hunyadi Gábor

  3 harangja van


  Nagyharang:
  648 kg-os, 106,7 cm alsó átmérősű, g1 hangú, Gombos Lajos öntötte Őrbottyánban 1994-ben.

  Felirata:
  "A MINDÍG IDŐSZERŰ SZENTNEK ASSISI SZENT FERENCNEK TISZTELETÉRE ÖNTETTÉK A BP. RÓZSADOMBI HÍVEK GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐ MESTERREL ŐRBOTTYÁNBAN 1994. ÉVBEN."

  Másik oldalon:

  Szent Ferenc kép, és alatta a felirat:
  "HA DŐL ISTEN HÁZA, TARTSD ERŐS VÁLLAL!"
  / SZENT FERENC HIMNUSZ /


  Középső harang:
  318 kg-os, 84,5 cm alsó átmérőjű, h1 alaphangú. Gombos Lajos öntötte Őrbottyánban 1994-ben.

  Felirata:
  "TEMPLOMUNK VÉDŐSZENTJÉNEK KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS TISZTELETÉRE ÖNTETTÉK A BP. RÓZSADOMBI HÍVEK GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐ MESTERREL ŐRBOTTYÁNBAN 1994. ÉVBEN."

  Másik oldalon:
  Kapisztrán Szent János kép, és alatta a felirat:
  "HÁT NE FÉLJ ÉS NE AGGÓDJ ÁRVA HAD, VAN NÉKED VEZÉRED, JÉZUS AZ."
  / NÁNDORFEHÉRVÁRI ORATÓRIUM /


  Kisharang:
  202 kg-os, 72 cm alsó átmérőjű, disz2 hangú. Gombos Lajos öntötte Őrbottyánban 1994-ben.

  Felirata:
  "A MÁRTÍRLELKŰ FŐPAP MINDSZENTHY JÓZSEF BÍBOROS TISZTELETÉRE ÖNTETTÉK A BP. RÓZSADOMBI HÍVEK GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐ MESTERREL ŐRBOTTYÁNBAN 1994 ÉVBEN."

  Másik oldalon:
  Mindszenty bíboros álló alakos képe, és alatta az idézet-felirat:
  "ÁLLOK ISTENÉRT, EGYHÁZÉRT, HAZÁÉRT, MERT EZT A KÖTELESSÉGET RÓJA RÁM A NAGYVILÁGON LEGÁRVÁBB NÉPEM SZOLGÁLATA."  Pesthidegkúti evangélikus templom

  Adatgyűjtés: Bajkó Ferenc

  1 harangja van

  120 kg-os, 60 cm alsó átmérőjű, egyenes jármon függ, így felülütős rendszerű, és mindmáig kötéllel, kézzel húzva szólaltatják meg. Egyik oldalán Luther-rózsa, fölötte felirat: "ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK"

  Másik oldalon:
  ISTEN DICSŐSÉGÉNEK SZOLGÁLATÁRA
  AJÁNDÉKOZTA A
  SOMSÁLYI PROTESTÁNS HÍVEK TEMPLOMÁNAK
  AZ ÓZDI KÉT PROTESTÁNS ANYAEGYHÁZ
  AZ ÚRNAK 1941. ÉVÉBEN

  Alsó pártázatán felirat:
  ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN 1941-BEN.

  Az Ózdhoz tartozó Somsály városrész 1942-ben épült, később leégett közös protestáns (evangélikus és református) templom harangja volt. 1995-ben adományozta a pesthidegkúti gyülekezetnek és a szeretetotthonnak az ózdi evangélikus egyházközség. A harangot tartó fa haranglábat a Szeretetotthon állíttatta. A templom Sándy Gyula által tervezett tornya nem épült fel.

  Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

  Webmaster: Bajkó Ferenc