Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | LinkekDebrecen

Református Nagytemplom

Adatfelvétel és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:

 • Rákóczi-harang:
  a nyugati tornyban függ Magyarország legnagyobb református harangja. Az ötödik legnagyobb harang Magyarországon.
  Tömege: 3800 kg
  Alsó átmérő: 198 cm
  Alaphangja: G0

  Az eredeti harangot I. Rákóczi György erdélyi fejedelem öntette az ellenségtől zsákmányolt ágyúból 1636-ban Régner János németprónai mesterrel Gyulafehérvárott. Az 5600 kg-os harang az 1802-es tűzvészben nem olvadt meg, hanem a faállvány égése következtében a földre zuhant, a lakosok vízzel próbálták locsolni, így a hirtelen hőtágulás következtében megrepedt. Újjáöntéséig sok idő telt el. 1865-ben Hiltzer Ignác kivágta a megrepedt részt (ebből készült el a kollégium ma is meglévő csengettyűje) és újjáöntötte, de ismét megrepedt. Ekkor Rákóczi címerét is kivágták belőle (ez 167 kg) kiállítási tárgyként elhelyezték a Kollégiumban. A harang újjáöntésére 1873-ban került sor, ezt Hiltzer Ignácz bécsújhelyi öntő és Pozdech József pesti lakatos végezte. A mai harang az eredeti Rákóczi-harang pontos, kicsinyített (kb. 600 kg-al kisebb) mása, megtalálhatók rajta az eredeti feliratok és Rákóczi címere is.

  Rákóczi címere alatt a fejedelem jelmondata áll:

  "NON EST CURENTIS
  NEQUE VOLENTIS
  SED MISERENTIS
  DEI"
  (Nem azé, aki fut, sem nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené)

  A címer körüli felirat: GEORGIUS RÁKÓCZI D G PRINC TRANS PART REC HUNG DNS ET SIGUL COM

  A vele átellenes oldalon a keletkezési felirat:
  "EZEN HARANG
  1802-BEN
  A NAGY TŰZVÉSZKOR
  LEZUHANVÁN MEGREPEDT.
  1863-BAN
  A REPEDT RÉSZEK KIVÁGATTATTAK
  KÉSŐBB ÚJ REPEDÉST KAPOTT.
  A RÉGI ALAKBAN
  ÉS FELIRATOKKAL ÚJRAÖNTETETT
  1873-BAN.
  ÚJRA ÖNTÖTTE
  HILZER IGNACZ BÉCSÚJHELYEN
  FÖLSZERELTE POZDECH JÓZSEF
  BUDAPESTEN"

  A lépcsőfeljáró felöli oldalon igéket olvashatunk latinul:

  LUCAE 11.
  BEATI, QUI AUDIUNT VERBUM DEI,
  ET CUSTODIUNT ILLUD
  ("Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét" Luk11,28)
  ROM. 10.
  FIDES EX AUDITT,
  AUDITUS AUTE PER VERBUM DEI.
  ("a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által" Rm10,17)
  PSALM: 122
  LAETATUS SUM CUM DICERETUR MIHI:
  EN DOMINUM DOMINI IBIMUS
  ("Örülök, ha ezt mondják nekem: az Úr házába megyünk" Zsolt122,1)
  HABAC. 2.
  ROM. 1.
  IUSTUS EX FIDE SUA VIVET
  ("Az igaz ember pedig hitből él" Róm.1,17)

  Rákóczi harangja és fölötte kialakított kilátó a templom nyitvatartási idejében látogatható, ennek megfelelően ráccsal elkerítették, hogy a rossz szándékú turisták ne tehessenek kárt benne, ám ennek ellenére filctollal a pártázatát összefirkálták. A látogathatóság miatt csak vasárnap és ünnepekkor szólal meg, illetve halottak emlékére (a turisták többször panaszkodtak arra, hogy megszólalt, amikor fent voltak).

 • Kisharang:
  a keleti toronyban függ.
  Tömege: 1680 kg-os (30 bécsi mázsa)
  Alsó átmérő: 146 cm

  1865-ben készült ugyanott, mint a Rákóczi-harang. Egyik oldalán Debrecen 17. századi címere látható, kétoldalt egy-egy angyallal.

  Alatta a felirat:

  "ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTE A DEBRECZENI REF. EGYHÁZ MDCCCLXV".


  Másik oldalán olvashatjuk:
  ÖNTÖTTÜK ÉS ÚJ MODOR SZERINT FELSZERELTÜK HILZER IGNÁCZ ÉS POZDECH JÓZSEF PESTEN.

  Hilzer osztrák harangöntő volt, akinek a magyarországi piacát Pozdech József lakatos segítette elő, mint üzletkötő, illetve a harangok jármát Pozdech készítette el. Az új modor pedig a 19. században a füles koronát felváltó tárcsás felfüggesztésre utal, melynek a lényege, hogy egy tárcsa segítségével a már felfüggesztett harang elforgatható, így az ütő nem csak egy helyen koptatja a harangpalástot. Hosszú éveken keresztül technikai okokból kifolyólag nem szólaltatták meg, napjainkban a korábban szokásosnál gyakrabban hallható, a Rákóczi-harang helyett ez szólal meg minden délben.

  a Nagytemplom korábbi öt harangja közül csak e két legnagyobb élte túl a két virágháború rekvirálását. • A régi, mechanikus toronyóra


  A Nagytemplom a Kistemplom tornyából a Virágkarnevál idején
  Református Kistemplom (Csonkatemplom)

  Adatfelvétel és harangfotók: Horváth László

  1 harangja van:

  358 kg-os, 1911-ben Egry Ferenc öntötte Kisgejőcön. A harangon a magyar kiscímer látható. Öntöttvas Pozdech-jármon függ. Korábban excenteres motor hajtotta, jelenleg húzómágnes lekötött nyelvvel.

  Az I. világháború előtt két harangja volt, a 30 bécsi mázsa tömegű (kb. 1600-1700 kg) nagyharangot, amely 1729-ben (más források szerint 1721-ben, vagy 1726-ban) készült Pesten Nuspickher Jakab műhelyében, elrekvirálták. A harang felirata volt*: "A szent és oszthatatlan Háromság, Atya-, Fiú- és Szentlélek egy igaz és örök Isten tiszteletére van ez a harang. Bécsben, 1726. A torony és a város egy részének 1727-beli égése után szabad és királyi Debrecen város helyét hitvallású polgárainak kegyesen adakozott költségén újonnan öntetett és gondviselés alá vétetett Debrecenben az MDCCXXIX esztendő Augusztus havában — Tekintetes Váradi Baranyi Mihály főbíróságában."

  *Forrás: www.kistemplom.hu
  Az elrekvirált harang járma:


  Toronyóra:


  Látképek a Kistemplom toronyából a Virágkarnevál idején:  Szent Anna-(róm. kat.) székesegyház

  Adatfelvétel és harangfotók: Hunyadi Gábor

  3 harangja van:

 • Szalézi Szent Ferenc harang: 753,2 kg-os (1345 font), Szalézi Szent Ferenc tiszteletére szentelték 1831-ben, öntötte: Eberhard Henrik Pesten. Alsó átmérő: 110 cm, hangja: fisz1.

  Felirata:

  "FUSA PESTINI DIE 16 MENSE JULI ANNO 1831. ÖNTÖTTE ÉBERHARD HENRIK PESTEN 1831."

  Másik oldalon:

  "IN HONOREM S. FRANCISCI SALESII." (Szalézi Szent Ferenc kép)
  "FUDIT HENRICUS EBERHARD PESTINI MDCCCXXXI."
  "NYOMOK 1345 FONTOT, FONDERO 1345 LIBRAS."

 • Csáky-harang: 325 kg-os, 86 cm alsó átmérőjű, a1 hangú.

  Felirata:

  "ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS A TEMPLOMÉPÍTŐ GRÓF CSÁKY IMRE BÍBOROS TISZTELETÉRE OROSZ LŐRINC PRÉPOST-PLÉBÁNOS KEZDEMÉNYEZÉSÉRE KÉSZÍTTETTE A DEBRECENI SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG BOSÁK NÁNDOR PÜSPÖKSÉGE IDEJÉBEN, 2011. VII. 26."

  Másik oldalon: Gróf Csáky Imre bíboros címere

  "ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN."

 • Boldog II. János Pál harang: 162 kg-os, átmérője: 68 cm, alaphangja: cisz2.

  Felirata:

  "BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA TISZTELETÉRE ADOMÁNYOZTA: 2011-BEN BOSÁK NÁNDOR PÜSPÖK."

  Másik oldalon: II. János Pál pápa képe, és alatta a felirat: DEBRECEN

  "ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN."

  Mindhárom harang a jobb oldali toronyban található. A másik torony üres, itt volt valamikor a templom legnagyobb harangja, melyet a háborúban hadi célokra vittek el. Helye megvan az állványban. Koronája és nyelve a torony padlóján mai napig látható. Súlya kb. 1400-1500 kg lehetett. Pótlására sajnos a mai napig nem került sor...
 • A két harang:


  Az eredeti harangszék:


  Homokcsapágyak:
  Verestemplom (Kossuth utcai református templom)

  Fotók: Horváth László

  2 harangja van:

 • Nagyharang: 1380 kg-os, a templom építésével egyidős, Kövesdi János debreceni polgár és neje, Bekecs Sára adománya, 1887-ben öntötte Thúry János Budapesten.
 • Középharang: 561 kg tömegű, Szlezák László öntötte 1937-ben, a templom 50 éves jubileuma alkalmából készült el a világháborúban elvesztett harang helyett. Az újraöntést a torony alatti bejáratban elhelyezett emléktábla hirdeti. Ugyanekkor készült a kisharang is, amely a II. világháborúban rekviráltak el. Ennek a kisharangnak az elődjét a Kossuth utcai gyülekezet az Ispotályi templomnak adta ajándékba.

  A nagyharang:


  A középharang:  A toronyóra számlapjai,a toronysisak és az elrekvirált kisharang öntöttvas járma


 • Adományozó nevét rögzítő tábla a harangszéken


  Árpád téri református templom

  Adatfelvétel és fotók: Horváth László

  1 harangja van:

  Nagyharang:
  2152 kg tömegű, alsó átmérője: 159,5 cm, alaphangja: H0. Egry Ferenc öntötte Kisgejőcön 1912-ben. Ez az öntőmester legnagyobb öntvénye.

  A harang felirata:
  ÖNTETETT ISTEN DICSŐSÉGÉRE 1912.
  KÖLTSÉGÉHEZ HOZZÁJÁRULTAK:
  ÖZV. BÁLINT SÁMUELNÉ 2000 KORONÁVAL.
  KŐRÖSI JÁNOS ÉS NEJE: 1000 KORONÁVAL.
  SZAKÁCSI ANDRÁS: 400 KORONÁVAL.
  ÖNTÖTTE EGRY FERENCZ KISGEJŐCZÖN.

  A harangpalást átellenes oldalán egy dombormű látható, amely egy szőlőfürtökkel és búzakalászokkal körbevett kelyhet ábrázol.

  Egyéb felirat nincs a harangon.

  A harang válla fölötti rész többszörösen lépcsőzött. A vállon körbefutó indamotívumok közt puttó arcok, melyek alatt angyalszárnyak. Ez alatt, lefelé forduló ívekből álló lépcsős párkányról lógó frízek. A köpeny alján, a szöveg alatt körbefutó indamotívum, alatta többlépcsős átmenet a harang pártájához, amelyen szintén körbefutó indamotívum látható.

  A tárcsakoronás harang Pozdech-féle öntöttvas-jármon függ, idomacélokból csavarkötéssel összekötött harangállványon.

  A harangállványon egy utólagosan felrögzített bronztábla, még egy adományozó nevét örökíti meg. Valószínű lemaradt a harangról, vagy utólagosan adakozott a harangöntésre. Felirata a következő.
  E
  HARANG
  KÖLTSÉGÉHEZ
  800
  KORONÁVAL
  HOZZÁJÁRULT
  B.E.
  ALFÖLDI
  ANDRÁSNÉ
  PETŐ JULIANNA IS.

  A harang megjelenésében (díszítések, Pozdech járom), teljesen úgy néz ki, mint egy Thury-féle harang. Thury Ferenc 1908-ban bekövetkezett halála után, Egry Ferenc megvásárolta Thuryék budapesti harangöntödéjét, átvéve és folytatva a Thury féle hagyományokat. Így az Ung megyei Kisgejőc mellett, immár Budapesten is működött harangöntödéje. Ez az állapot 1920-as trianoni országcsonkításig állott fenn, amikor is Kisgejőc a frissen megalakuló Csehszlovák állam része lett. Ezek után Egry, Kisgejőcön folytatta tovább a tevékenységét a budapesti harangöntödét pedig eladta.

  Elpusztult harangjai
  A toronyban, további két harang függött a harangszékben. Egy 634 kg-os gesz/1 (fisz/1) hangú kisharang és egy 1173 kg-os esz/1 (disz/1) hangú középharang. Mindkettőt szintén Egry Ferenc öntötte Kisgejőcön, 1912-ben. Ez a két harang, az I. világháborús rekvirálás áldozatai lettek. Pótlásuk, azóta sem történt meg. Az elrekvirált harangok Pozdech-féle jármai, húzókarjai, a középharang nyelve, viszont még megvannak. A régi középharang járma a helyén egy -a harangszékből kibontott idomacél gerendával megtámasztva, a néhai kisharang járma és a középharang nyelve pedig a padozatra lerakva várják, hogy ismét harang tartozzon hozzájuk.

  A "járat"
  A torony 1. és 2. emeletén, az orgona mögötti térben két lefedett nyílás látható. A nagyméretű főbejáraton a toronyaljba bevitt harangokat, ezeken a nyílásokon keresztül húzták fel a toronyba, ugyanis a harangház toronyablakainak keskenysége, nem tette lehetővé a harangok azon történő behelyezését. A templom tervezője -Tóásó Pál, ezekkel a nyílásokkal oldotta meg a harangok beemeléséhez szükséges helyet. Az 1. emeleten látható kör alakú nyílás, két félkör alakú betonlappal van lefedve. A 2. emeleten lévő négyszögletes nyílás téglából rakott poroszsüveg-boltozattal van lezárva.

  Járom és villamosítás
  A nagyharangot eredetileg, egy 3 fázisú villamosmotor lengette, láncos meghajtással. Ezt később leszerelték és szolenoidos húzó-elekromágneses meghajtásra cserélték. Ezzel együtt sajnos a harang nyelvét is lekötötték. Az elektromágneses meghajtásra történő átalakítás során, a harang eredeti homokcsapágyait eltávolították, de nem gördülőcsapágyakra helyezték a jármot -mint sok helyen-, hanem egy újabb "U" idomacélból készített -esztétikailag is kifogásolható- homokcsapágyakat szereltek fel a régi öntöttacél tömbök helyére. Továbbá a harangjárom tartólábainak hengeres gördülőrésze alá egy-egy jelentős méretű köracél-darabot hegesztettek. Mindezt tették a könnyebb erőkifejtés kedvéért, hogy a harang súlypontja feljebb-közelebb kerüljön a forgástengelyhez, így kisebb méretű elektromágnes kellett a harang mozgatásához. Szintén emiatt, a harangjárom tetejére pótsúlyokat pakoltak, hogy a harang súlypontja még feljebb kerüljön. Az ilyen műveletek a harangok eredeti felszereléseit teszik tönkre és a harangok eredeti lengésidejét növelik, így lassul azok lengése -természetellenes ütemet adva a hangzásuknak.  Görög katolikus templom

  1 harangja van:

 • 1958 kg-os, 150 cm alsó átmérőjű, C1 hangú, Seltenhofer Frigyes öntötte Sopronban 1909-ben. Védőszentje Szent Mihály Főangyal. Feliratának részlete: "Öntetett néhai Polgár György Mihály és neje szül. Nagy Júlianna alapítványából. A ma is meglévő nagyharanggal egyidőben négy harang készült, melyek C-moll hangzatban szóltak. Sajnos szép összhangjukat nem sokáig élvezhette a város, hiszen az I. világháborúban a három kisebbet leszerelték, hadi célokra elvitték. Az elrekvirált három harang 1159, 565, és 227 kg tömegű volt. A ma is meglévő nagyharang heti egy alkalommal, vasárnap 10 órakor szól.


 • A nagyharang:


  A kisharang:  Csapókerti református templom


  Adatgyűjtés és fotók: Horváth László és Bajkó Ferenc

  2 harangja van:


  Nagyharang
  250 kg-os, 78,5 cm alsó átmérőjű, h1 alaphangú. Öntötte Szlezák László Budapesten 1937-ben.

  A harang nyaka és a válla között, sima egylépcsős átmenet látható. A vállon körbefutó, -félgömb gyöngyfüzér-sorból álló-, párkánypár által közrefogott, kisebb méretű gyöngyfüzérsor látható, amelyben hármas piramis fejű szegecshez hasonló mintázat van kiosztva. Ez alatt az alábbi felirat olvasható:
  "SZENT EKLÉZSIA SZOLGÁLATÁRA
  ÉS
  ISTEN DICSŐSÉGÉRE,
  KÉSZÜLT:
  A DEBRECEN-CSAPÓKERTI REFORMÁTUS HÍVEK
  ÁLDOZATKÉSZ ADAKOZÁSÁBÓL ÉS (sic!) GYÜJTÉSÉBŐL.
  AZ (sic!) URNAK 1937-IK ESZTENDEJÉBEN."


  Az átellenes oldalon:
  ÖNTÖTTE
  SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ,
  MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS
  MESTERE BUDAPESTEN.

  A harangköpeny és a párta közti átmenetet, egy lépcsős párkány választja el egymástól. A párta élén gyöngysor fut körbe. Ez alatt, három félkör keresztmetszetű párkányból álló öv öleli körbe a pártát és ismételten, hármas piramis fejű szegecses mintázat ismétlődik. Ez alatt, ismét egy gyöngysor és egy enyhe lépcső fut körbe.

  A harang tipizált Szlezák - féle "U" idomacélokból összeállított, megtört vonalú, járommal szerelt, amely gördülőcsapágyakon támaszkodik, az "I" idomacél haranggerendázatra. Kovácsoltvas nyelve siklócsapágyon fordul el a függesztő-tengelyen.  Kisharang
  150 kg-os, 57 cm alsó átmérőjű, e2 alaphangú. Öntője ismeretlen. Ajándékozta: A debreceni MÁV Járműjavító Műhely, 1945-ben.

  A harang füles-koronával csatlakozik a járomhoz. A füleken emberi arcok vannak megformálva. A korona és a harangváll meredek kúpos átmenettel kapcsolódik ahol enyhe lépcsőzések láthatók. A harangvállon körbefutó virág-indamotívum látható. Ez alatt két erőteljes osztópárkány, amelyek közt található az alábbi - bevésett-beütött - felirat:
  JÖJJETEK (sic!) ÉN HOZZÁM MINDNYÁJAN MÁTÉ EV.11:28.

  Az alsó osztópárkány alatt az alábbi szöveg olvasható, amely szintén nehezen kivehető és betű- és számbeütővel készült.
  A CSAPÓKERTI REFORMÁTUS EGYHÁZNAK AJÁNDÉKOZTA
  A MÁV. DEBRECENI MŰHELYI MUNKÁSSAI(sic!)
  DEBRECEN 1945. ÁPRILIS HÓ

  A harangköpenyt és a pártát enyhe kétlépcsős párkány választja el.
  A harang pártáján körbefutó ismétlődő virág-indamotívum látható. A párta lekerekített élén ismét a virág-inda motívum fut körbe.

  A harang származása nem teljesen tisztázott. Kiöntött felirat, évszám nincs rajta. A szám-és betűbeütővel készült felirata szerint, 1945-ben ajándékozták a Debreceni MÁV Műhely munkásai a Csapókerti Református templomnak. Feltételezhető, hogy a harang, a II. világháború idején, rekvirált harangként került az összegyűjtött rekvirált harangok közé a debreceni vasútállomásra, majd túlélve a hadi üzemekbe történő elszállítást, a háború végeztével gazdátlanul maradt. A megmaradt harangnak jármot és nyelvet készítettek és a csapókertieknek ajándékozták.

  A harang érdekességszámba vehető, hiszen a füles - koronájából arra lehet következtetni, hogy a harang a 1870-es évek előtti.
  A harang 4/2-es kiosztású füles - koronájának fülein, emberi arcok vannak kiformálva, melyek a XIX. században és az azelőtti időkben készült harangokra volt jellemző.

  A kisharang "L"idomacélokból összeállított - egyedi - megtört vonalú járma szintén, gördülőcsapágyakon támaszkodik az "I" acél gerendázatra. A szerelt harangnyelve, egy csavart laposvasból és az arra felfűzött-csavarozott kovácsolt acéllencséből áll. Mindez, egy egyszerű lemezből készült kantárral kapcsolódik a harangba beleöntött függesztő-kengyelbe.
  Valószínűsíthető, hogy mindkét harangfelszerelés a Debreceni MÁV Járműjavító Műhelyben készült 1945 áprilisában.

  A harangok meghajtása - mára már ritkaságszámba menő - villanymotoros-lapátos dörzsmeghajtással történik, lekötött nyelvvel. A másik érdekesség, hogy a dörzslapátok húzókarjai a csapágyazás külső oldalán vannak felszerelve. A meghajtás hátránya az, hogy hangos, rázza a tartószerkezetet és az elkopott gumi-dörzskerekeket időnként cserélni kell.  Alsójózsai harangfotók:

  A 140 kg-os harang


  A 80 kg-os harang


  A 25 kg-os harang  Alsójózsai református templom

  Adatgyűjtés és fényképek: Kárándi Sándor

  3 harangja van:

  A 140 kg-os "Laci" nevű harangot Walser Ferenc öntötte 1925-ben Budapesten. Felirata: AZ ALSÓJÓZSAI MŰKEDVELŐ IFJÚSÁG ÖNZETLEN FÁRADOZÁSÁNAK GYÜMÖLCSE E HARANG. HÍRDESSE EZ IDŐTLEN – IDŐKIG: "ÖSSZETARTÁSBAN AZ ERŐ" Van rajta egy névsor is : "Sándor Imre református tanító, Sándorné Barati Eszter református tanítónő, Szabó István, Szabóné Sarkadi Erzsébet, Szabó Ilonka, Kádár Juliska, Horváth Juliska, Nagy Antal, Nagy Imre, Érdi Béla, Juhász Imre, Horváth Imre, Kálmánchelyi László."

  A 80 kg-os "Ilonka" nevű harangot is Walser Ferenc öntötte 1925-ben Budapesten. Felirata: AZ 1914-18 ÉVI VILÁGHÁBORÚBAN ELVITT HARANG HELYETT ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETETT AZ ALSÓJÓZSAI MŰKEDVELŐ IFJÚSÁG ÉS A HÍVEK ÖNKÉNTES ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL AZ ÚRNAK 1925. ESZTENDEJÉBEN KARLA ÖDÖN TISZTELETES ÚR LELKIPÁSZTORKODÁSA, BAGDÁCS JÁNOS GONDNOKSÁGA, HORVÁTH SÁNDOR FŐBÍRÓSÁGA IDEJÉBEN.

  A 25 kg-os kisharangot Schaudt András készítette 1848-ban Pesten . Nem tudni pontosan, hogy mikor és honnan került ez a régi harang Alsójózsára, de valószínűleg az Esztárból vásárolt két harang egyike. A szintén Esztárból vett nagyobbik harangot az I. világháborúban elvitték.

  Harangozási rend

  Minden nap délben együtt szól a 140 kg-os "Laci" és a 80 kg-os "Ilonka".

  Ha halottja van a városrésznek, vagy emlékharangozáskor a két nagyobbik harang szól.

  Vasárnap istentiszteletre hívnak a harangok: 8.30-kor hívogat Laci és Ilonka , majd 9.00-kor ismét együtt szólnak.


  A három harang együtt  A 150 kg-os harang


  A 40 kg-os harang


  A két harang

  Felsőjózsai református templom

  Adatgyűjtés és fényképek: Kárándi Sándor

  2 harangja van:

  A 150 kg-os harangot Walser Ferenc öntötte 1926-ban Budpesten. Felirata: "AZ 1918-AS ÉV NAGY VILÁGHÁBARÚBAN ELVITT HARANG HELYETT KÉSZÜLT A HÍVEK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL AZ ÚRNAK 1926. ESZTENDEJÉBEN. ÖNTÖTTE WALSER FERENC, BUDAPEST"

  A 40 kg-os műemlék harangot Ulrich Mátyás öntötte 1675-ben Eperjesen . Az egyházközség a harangot valószínűleg az esztári egyháztól vette 1897-ben, de nincs rá bizonyíték. Felirata: "FUDIT ME MATHI ULRIC IN EPPERIES 1675" A harang ma is kitűnő állapotban van, teljesen üzemképes és használják.

  Harangozási rend:

  Minden nap délben szól a 150 kg-os harang.

  Ha halottja van az egyházközségnek, vagy emlékharangozást kérnek a hívek, akkor mindkét harang szól.

  Vasárnap istentiszteletre hívnak a harangok: 10.00-kor hívogat a nagyharang , majd 10.30- kor együtt szól mindkettő.


  Videók:

  Református Nagytemplom harangjai:


  Szent Anna Székesegyház harangja:


  Verestemplom:


  Árpád téri református templom:


  Mester utcai református templom:
  Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

  Webmaster: Bajkó Ferenc