Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek

Fotó: Farkas Péter


A nagyharang harangozás közben


Szent Mihály és Szent István alakja a nagyharangon

Kézműremek és példa a hazai templomok számára

Harangszék csatlakozása az épülethez; palást

Szent József harang


A déli torony harangjai egyenes jármon


Szent János harang

Kovácsoltvas korlát
EGER

Az alábbi anyag készült: Valuch István egri kanonok: Adatok az Egri Főegyházmegye Művészettörténetéhez 1971-81 - Eger város harangjai - XVII. - XX. sz. - c. kézirata alapján, - a szerző hozzájárulásával.

Kiegészítette, saját kutatás- és adat-fölvételeivel, majd összeállította és rendezte:
Havas-Horváth András ny. okl. vill. üzemmérnök és
Havas-Horváth István ny. okl. erdőmérnök.
Eger - Budapest, 2008.


Bazilika

(Pyrker J. tér 1.)

Fényképek: Farkas Péter és Most Balázs

4 harangja van

Az északi toronyban tölgyfa harangszéken függő nagyharang elektromos meghajtású.

MIHÁLY harang
Zenei hangja: "g" 0 -6
Méretei: alsó átmérő: 213 cm; magasság 180 cm; és 6 015 kg-ot nyom.

Ábrázolások, domborművek és föliratok:

1. A névadó Szt. Mihály arkangyal szárnyas álló alakja, jobbjában kard, baljában lándzsa. Fölirata: SZENT MIHÁLY FŐANGYAL VÉDELMEZZ MINKET A KÜZDELEMBEN
2. Szűz Mária 12 csillagos glóriával, lába alatt a Hold, amint kígyóra tapos. Fölirata: SZEPLŐTELEN SZŰZ MÁRIA
3. Szt. István koronával, jobbjában lándzsa, baljában országalma. Fölirata: SZENT ISTVÁN KIRÁLY
4. Egymás alatt a Magyar Szentkorona; Krisztus születése 2000. évfordulójának emlékérme, amiben a körfelirat: CHRISTUS HERI HODIE SEMPER (Krisztus volt, van és örök) végül Eger város címere.
5. Szt. László páncélos alakja a Képes Krónika egy iniciáléja alapján, baljában pallossal. Fölirata: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY
6. Szt. János evangélista, sámlin ülve attribútumaival: sas, könyv és írótoll. Fölirata: SZENT JÁNOS APOSTOL

Fölső peremén körbefutó szöllőindás -fürtös díszrelief van.

Alsó peremén kettős nuta közt körben az alábbi föliratok vannak:
1000 A. D. MAGYARSÁG * 2000 A. D. KERESZTÉNYSÉG
ÖNTÖTTE RUDOLF PERNER PASSAU 2001
AZ 1944 - BEN HADICÉLOKRA ELVITT HARANG HELYETT 2001 -BEN ÚJRAÖNTVE

Álló téglalap alakú cégér: Perner Passau

Képek a nagyharangról:

Fajárom; harangszék, csapágy fajárom


Precizen kovácsolt nyelv; mikroprocesszor vezérelt motor
(Fotó: Most Balázs)


A nagyharang szentelése és beemelése:

(Fotó: Farkas Péter)

A déli toronyban három harang lakik, harangszékük idomacél, mindegyik elektromos meghajtású.

JÓZSEF harang
Zenei hangja: "h" 0
Méretei: alsó átmérő: 163 cm; és 3 300 kg-ot nyom.

Ábrázolások, domborművek és föliratok:
Paláston a névadó Szent József, Szent István király és Szeplőtelen Fogantatás képei.
Derekán koszorúban: SIGNUM HOC A.D.M. DEAG. ET S. IOSEPHI HONOREM PATRONORUM LD IOSEPHO FRANTZ PRAEP. BMV DE AIRKA. ARCHIDIACON. VAR. ET CATH. ECCL. ARCHIDIACIONI. FUSUM CENT XLII. CB. XC. REFUSUM SUMPTIBUS ECCLESIA PAROCHIALIS CENT G9BR.
Fölső peremén: FUDIT JOSEPHUS JÜSTEL PATER 1766. FISSUM REFUDIT JOANNES JÜSTEL 1828.
Alsó peremén: BENEDICTUM AB EXCTMUS D*. PATRIARCHA AEPPO JOANNE BAPTISTA LADISLAO PYRKER DE FELSŐEŐR ANNO 1828. DIE 1 MAJII.
*feloldása: excellentissimus dominus

LAJOS harang
Zenei hangja: "d" 1
Méretei: alsó átmérője 137 cm; és 1 350 kg-ot nyom.

Paláston a szöveggel átellenben: a névadó Szent Lajos király képe. Derekán, az egyik oldalon, egymás alatti sorokban: PRO SOLENNI OCCASIONE JUBILEI SACERDOTALIS ARCHI PRAESUL SUI GRATIOSISSIMI LUDOVICI SZMRECSÁNYI A. M. D. GL. DEVOTE OFFERT ET IN HONOR. S. LUDOVICI REG. DEDICAT METR. CAPITULUM AGR. 28-A AUGUST. A 1923. Alsó peremén körben: FUDERUNT ME FILII FR SELTENHOFER SOPRONII. 4100. SZ.

JÁNOS harang
Zenei hangja: "g" 1
Méretei: alsó átmérője 102 cm; és 580 kg-ot nyom.

Ábrázolások, domborművek és föliratok:
Paláston a névadó Szent János apostol és evangélista képe. Derekán, a képpel átellenben egymás alatti sorokban:
PRO SOLENNI OCCASIONE JUBILEI SACERDOTALIS ARCHI PRAESUL SUI GRATIOSISSIMI LUDOVICI SZMRECSÁNYI A. M. D. GL. DEVOTE OFFERT ET IN HONOR. S. JOANN. AP. ET. EVANG.ANTE PORT. LAT. DIVI ARCHIDIOEC. PATRONI DEDICAT METR. CAPITULUM AGR. 28.A. AUGUST. A. 1923.

Alsó peremén körben: FUDERUNT ME: FILII FRIDERICI SELTENHOFER SOPRONII. 4101. SZ.


Látkép a toronybólSzervita templom
(Fotó: Farkas Péter)
Fájdalmas Anya (volt servita) plébániatemplom,

(Szaicz Leó u. 5.)

Mindegyik harangja elektromos meghajtású.

FÁJDALMAS ANYA harang

Méretei: alsó átmérője 99 cm; és kb. 900 kg-ot nyom.
Ábrázolások, domborművek és föliratok
Paláston: az egyik oldalon a névadó Fájdalmas Anya képe, alatta a fölirat: IN HONOREM B. M. V. PERDOLENTIS.
a másik oldalon Jézus Szíve kép, az alábbi szöveggel:
A HÍVEK ADOMÁNYÁBÓL A VILÁGHÁBORÚBA ELVITT HARANG HELYETT ÖNTETETT 1926-ban.

Alsó peremén két nuta közt körben: ++ HARANGMŰVEK +R+T+ ÖNTÖTT ENGEM + BUDAPESTEN + F + W + RINCKER ÁLTAL + 1926. ++ No 5668.

JÓZSEF harang:
Méretei: alsó átmérője 79 cm; és kb. 700 kg-ot nyom.
Paláston négy kép van: a névadó Szent József, a Fájdalmas Anya; a további két figura azonosításra vár.
Fölső peremén két nuta között: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM
Alsó peremén: FRANZ JOSEPH SCHEICHEL ZU WIN GOSS MICH 1778.

SERVITA harang
Méretei: alsó átmérője 66 cm; és kb. 400 kg-ot nyom.
Paláston a Rendalapítók, a hét szent firenzei nemes ifjú alakja látható, alattuk az ajánlás:
IN HONOREM SEPTEM FUND. B.M.V. A HÍVEK ADAKOZÁSÁBÓL A VILÁGHÁBORÚBA ELVITT HARANG HELYETT AZ ELESETT HŐSÖK EMLÉKÉRE ÖNTETETT 1926-ban

Ez alatt embléma: + 1926 + HARANGMŰVEK RT + ÖNTÖTT ENGEM PETRENEU ÉS KULHANEK ÁLTAL + PESTERZSÉBET + 6027

Fölső peremén széles díszrelief van.

FLÓRIÁN harang
Méretei: alsó átmérője 50 cm; és kb. 100 kg-ot nyom.
Ábrázolások, domborművek és föliratok
Paláston a névadó Szent Flórián kép; ennek két oldalán a következő szöveggel: IN HONOREM + S. FLORIANE.

Fölső peremén két nuta között:
FUDIT ME JOHANNES JUSTEL ET AGRIAE 1827.Felnémeti templom
(Fotó: Farkas Péter)

Rozália plébániatemplom, Eger-Felnémet

(Sánc út 6.)

3 harangja van

ROZÁLIA harang
Méretei: alsó átmérője 81 cm; és 242 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szent Rozália, a kép kétoldali szövege: SZENT ROZÁLIA
Alatta pedig: EGYHÁZKÖZSÉGÜNK VÉDŐSZENTJE + KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK+
Átellenben: ÖNTÖTTE WASLER FERENC 1882. BUDAPESTEN + FELNÉMETI HIVEK ADOMÁNYAIBÓL UJJÁÖNTÖTTE GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐ 1971-ben ŐRBOTTYÁNBAN.

VENDEL harang
Méretei: alsó átmérője 56 cm; és 95 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szent Vendel képe.
Derekán, a képpel átellenben, egymás alatti sorokban dicsőítés és donátorok:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS SZENT VENDEL TISZTELETÉRE A FELNÉMETI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET VEZETŐSÉGÉNEK ADOMÁNYÁBÓL SÜLE JÁNOS PLÉB. ELNÖK, SZARVAS ISTVÁN PÉNZTÁRNOK, BÓTA JÓZSEF KÖNYVELŐ IGAZGATÓK: RÓFUSZ ANDRÁS KÖZS. BÍRÓ, FARKAS FERENC, SZARVAS LAJOS, JAKAB SÁNDOR + FELÜGYELŐK: KORÓZS JÁNOS, EGED JÓZSEF, ERDÉLYI ISTVÁN, ERDÉLYI JÁNOS, FARKAS F. CSANK S. + KOVÁCS L. KORÓZS JÓZSEF, KORÓZS A. LÁNG S. NÉMETH A. SZARVAS J. ERDÉLYI BERTALAN BOLTOS 1926. évben. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.

Fölső részén körbe futó széles díszrelief.

RÓKUS harang
Méretei: alsó átmérője 47 cm; és 50 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szent Rókus kép.
Derekán, a képpel átellenben, egymás alatti sorokban dicsőítés:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS SZENT RÓKUS TISZTELETÉRE ÖNTETTÉK A FELNÉMETI HÍVEK 1926. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.
Jézus Szíve templom
(Fotó: Farkas Péter)
Jézus Szíve plébániatemplom,

(Maklári út 91)

JÓZSEF harang
Méretei: alsó átmérője 64 cm; és kb. 200 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szent József kép.
Derekán, a képpel átellenben, egymás alatti sorokban dicsőítés:
ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE ÉS SZENT JÓZSEF TISZTELETÉRE ÖNTETTE AZ IRGALMAS REND EGRI HÁZA FENNÁLLÁSÁNAK 200 ÉVES ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 1928. évben ÖNTÖTTE WASLER FERENC BUDAPEST.

Megjegyzés: a harang eredetileg az Irgalmas rend kápolnájának tornyocskájában lakott egész addig, amíg a kápolnát be nem záratta a népi demokratikus hatalom - azon a címen, hogy a kórháznak raktár céljára szüksége van a helyre, és a harangozás zavarja a gyógyító munkát!

ÁGOSTON harang
Méretei: alsó átmérője 47 cm; és 80 kg-ot nyom.
Paláston a Koronás Magyar Címer
Derekán, a képpel átellenben: SANKT. AUGUSTIN.
ez alatt:
öntötte és felszerelte THURY J. ÉS FIA FERENC BUDAPESTEN, 908. SZ. 1536. (Tehát az 1908-ban készült, 1536-os sorszámú darab!)Szent Lajos templom
(Fotó: Farkas Péter)

Szent Lajos plébániatemplom

(Aradi u. 6.)

4 harang

Mindegyik harangja elektromos meghajtású.

PÁL harang
Zenei hangja: "c" 1
Méretei: alsó átmérője 92 cm; és 410 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szent Pál apostol alakja, két oldalán fölirattal:
SZENT PÁL - (a kép) - APOSTOL
KÖNYÖRÖGJ - (a kép) - ÉRETTÜNK

Derekán, a kép alatti sorok:
ANNO DOMINI MCMXXXVIII A KETTŐS SZENTÉV EMLÉKÉRE DR. SZMRECSÁNYI LAJOS EGRI ÉRSEK ÚR ŐNAGYMÉLTÓSÁGA VASMISÉJÉNEK ESZTENDEJÉBEN KÉSZÜLT

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN.
a képpel átellenben egymás alatti sorokban:

ZENGJE ISTEN DICSŐSÉGÉT SZOLGÁLJA LELKEK ÉPÜLÉSÉT ÉBRESZTGESSE AZ ALVÓ LELKIISMERETET VIGYE IMÁINKAT HALOTTAINKÉRT MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁÉRT. AMEN.

Fölső és alsó peremén körbefutó széles díszreliefek vannak.

ANDRÁS harang

Zenei hangja: "f" 1
Méretei: alsó átmérője 81 cm; és 260 kg-ot nyom.
Paláston: az egyik oldalon a névadó Szent András apostol, alatta fölirat:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE KÉSZÍTTETTE
KRISTON ENDRE SEGÉDPÜSPÖK
AZ ÚRNAK 1937. ÉVÉBEN

a másikon Szent István király felajánlja a Szent Koronát Szűz Máriának, alatta fölirat:
UJJÁÖNTVE 1971. ÉVBEN
SZENT ISTVÁN ÉVÉBEN
GOMBOS LAJOS ŐRBOTTYÁNI HARANGÖNTŐVEL.


Fölső és alsó peremén körbefutó széles díszreliefek vannak.

ADALBERT ("Béla") harang
Zenei hangja: "e" 1
Méretei: alsó átmérője 63 cm; és 130 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szent Adalbert képe, fölötte félkörívben: SZENT ADALBERT. alatta vízszintesen: KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK.
Derekán, a képpel átellenben, egymás alatti sorokban dicsőítés:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE DR. SZMRECSÁNYI LAJOS EGRI ÉRSEK ÚR ÁLDÁSOS ÉRSEKSÉGÉNEK 25-ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL KÉSZÜLT 1937. AUGUSZTUS 20.

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN.

Fölső és alsó peremén körbefutó széles díszreliefek vannak.

JÓZSEF harang
Zenei hangja: "a" 1
Méretei: alsó átmérője 46 cm; és 52 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szent József képe, fölötte félkörívben: SZENT JÓZSEF HALDOKLÓK VÉDŐSZENTJE alatta vízszintesen: KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK
Derekán, a képpel átellenben, egymás alatti sorokban:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE DR. SZMRECSÁNYI LAJOS EGRI ÉRSEK ÚR ÁLDÁSOS ÉRSEKÉGÉNEK 25-ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL KÉSZÜLT 1937. AUGUSZTUS 20. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN.

Fölső és alsó peremén körbefutó széles díszreliefek vannak.

Ferences templom
(Fotó: Farkas Péter)


Nagyboldogasszony (volt ferences) plébániatemplom

(Kossuth Lajos u. 14.) 1 harangja van

"RÁKÓCZI" harang
Méretei: alsó átmérője 129 cm; és kb. 800 kg-ot nyom.
A paláston: 1. Keresztre feszített Jézus alakja, a kép alatt:
Kulcsoly minket oltalmadba IRGALMAZZ SZENT VÉREDÉRT.
2. Szűz Mária képének szövege:
VÉDELMEZD A MAGYAR HONT ÉS VELE AZ EGRI SIONT.
3. Szent Antal képe, alatta:
VIRÁGOZZÉK TRÓNUNK HÁZA ÖRÖKKÉ ÉRDEMIDÉRT

Fölső peremén kettős díszrelief között körbefutó szöveg: HAEC CAMPANA DONATUR A SER PRINC FRANCISCO RÁKÓCZI DE FELSŐVADÁSZ ECCLAE AGRIENSI FF MINORUM SALVATORIANUM.

Alsó peremén körbefutó fölirata: OBMUTESCENS VERO ALTIORIS SACERDOTII ET POPULI AGRIENSIS PIIS EXPENSIS REFUSA RESONAT + MATHIAS BAERNNEKER FUDIT ME AGRIAE ANNO 1840.


Kisboldogasszony-kápolna
(Fotó: Farkas Péter)Kisboldogasszony temetőkápolna

(Kisasszony u.)

2 harangja van

MÁRIA harang
Méretei: alsó átmérője 57 cm; és 80 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szűz Mária születése kép.
Fölső peremén két nuta között körbefutó írás:
FUDIT ME JOANNES JUSTELI AGRIAE ANNO 1830.
Alsó peremén pedig: IN HONOREM NATIVITATIS B.M. VIRGINIS.

JÁNOS harang
Méretei: alsó átmérője 47 cm; és 40 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Keresztelő Szent János képe alatt az alábbi dicsőítés van: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS TISZTELETÉRE.
Derekán, a képpel átellenben, egymás alatti sorokban:
KÉSZÜLT AZ EGRI MÁRIA UTCAI FÖLDMŰVES OLVASÓKÖR GYÜJTÉSÉBŐL. ÖNTÖTTE 1922. ÉVBEN WALSER FERERNC BUDAPESTEN.

Minorita templom
(Fotó: Bajkó Ferenc)


Szent Antal (volt minorita) templom

(Dobó tér 4.)

1 harangja van

ANTAL harang
Méretei: alsó átmérője 150 cm; és 1882 kg-ot nyom.
Paláston:
1. a névadó Szent Antal,
2. két rúdon szőlőfürtöt vivő alak, fölötte felirattal: ÉN NYOMOK 3360
3. Szent Donát,
4. Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária,
5. Angyali üdvözlet,
6. Szent Ferenc.

Fölső peremén virágdíszes relief alatt körbefutó mondat: FUDIT ME IAURINI JOANNES MENDL ANNO 1834.

Alsó peremén pedig egy mutató kéztől kiindulva olvashatók az alábbiak:

AD MAIOREM DEI GLORIAM HONORIBUS BEATAE MARIAE VIRGINIS S. FRANCISCI SEREPH. ANTONII PAD. AC DIVI DONATI MARTIRIS PRO CONVENTU AGRIENSI CAMPANA HAEC FUSA EST ANNO 1834.


A Szent Anna templom harangja
(Fotó: Farkas Péter)


Szent Anna (volt Szürkék más néven Vincés) kápolna

(Széchenyi u. 27.)

1 harangja van

VINCE harang
Méretei: alsó átmérője 54 cm; és kb. 100 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szent Vince alakja alatt felirat: SZT. VINCE.
Alsó peremén a körbefutó szöveg:
SELTENHOFER FRIGYES FIAI CS. ÉS M.K. UDVARI HARANGÖNTŐK SOPRONBAN 1906. 2059. SZ.

Ciszterci templom
(Fotó: Bajkó Ferenc)Szent Bernát (volt ciszter) templom

(Széchenyi u. 15.)

1 harangja van

VIZITÁCIÓ harang Méretei: alsó átmérője 109 cm; és 722 kg-ot nyom.
Paláston:
1. a névadó Vizitáció: Mária látogatása Erzsébetnél - jelenet,
2. Szent Bernát,
3. Szent Benedek,
4. Szent Róbert.

Fölső peremén körbefutó mondat:
IN HONOREM VISITANTIS B.M.V. S. BERNARDUS ABBAS S. BENEDICTUS ABBAS S. ROBERTUS ABBAS.

Alsó peremének körbefutó szövege:
ÖNTÖTTE EBERHARD HENRIK PESTEN 1830. PONDERO 1289. LIBRAS FUDIT HENRICUS EBERHARD PESTINI MDCCCXXX. NYOMOK 1289. FONTOT.


Szépasszonyvölgyi (volt Szürkék) kápolna

JÁNOS harang
Méretei: alsó átmérője 75 cm; és 220 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szent János apostol és evangelista képe van.
Alsó peremén a körbefutó szöveg: SELTENHOFER FRIGYES FIAI MAGYAR KIRÁLYI UDVARI HARANGÖNTŐK SOPRONBAN 1903. 1717 SZ.

MÁRIA MAGDOLNA harang
Méretei: alsó átmérője 61 cm; és kb. 150 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Mária Magdolna képe van.
Alsó peremén a körbefutó szöveg: SELTENHOFER FRIGYES FIAI MAGYAR KIRÁLYI UDVARI HARANGÖNTŐK SOPRONBAN 1903. 1718 SZ.Rókus-kápolna
(Fotó: Farkas Péter)Szent Rókus temetőkápolna

(Maklári út 9.)

RÓKUS harang
Méretei: alsó átmérője 50 cm; és kb. 50 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szent Rókus képe van.
Derekán, a képpel átellenben, egymás alatti sorokban dicsőítés:
KÉSZÜLT ISTEN DICSŐSÉGÉRE SZENT RÓKUS TISZTELETÉRE AZ EGRI RÓKUS KÁPOLNA RÉSZÉRE AZ ÚRNAK 1940. ÉVÉBEN ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN.


Hatvani temetőkápolna
(Fotó: Farkas Péter)
Fájdalmas Anya (Hatvani) temetőkápolna,

(Király u. 49)

A harangok elektromos meghajtásúak.

FÁJDALMAS ANYA harang
Méretei: alsó átmérője 54 cm; és kb. 100 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Fájdalmas Anya alakja alatt a fölirat:
ÖNTÖTTE 1935. ÉVBEN
WALSER FERENCZ BUDAPEST.
A FÁJDALMAS ANYA TISZTELETÉRE
EGER VÁROS HATVANI I.-II. NEGYEDBELI FERTÁLYMESTEREK
GYŰJTÉSÉBŐL.

MIHÁLY harang
Méretei: alsó átmérője 42 cm; és 60 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szent Mihály arkangyal; ez alatt a fölirat:
SZENT MIHÁLY KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ BUDAPESTEN 1915.Szent Donát kápolna
(Fotó: Farkas Péter)

Szent Donát temetőkápolna

(Ludányi A. utca)

SZENVEDŐ JÉZUS harang
Méretei: alsó átmérője 63 cm; és kb. 100 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szenvedő Jézus alakja.
Derekán, a képpel átellenben, egymás alatti sorokban a donátor:
LUDÁNYI ANTAL
EGRI KANONOK 1893.
ÖNTÖTTE WALSER FERENC FÉLE R.T. BUDAPESTEN. 2142 SZ.

Alsó peremén a körbefutó szöveg: IMÁDKOZZUNK AZ ELHUNYT HÍVEKÉRT.Rozália-kápolna
(Fotó: Farkas Péter)Szent Rozália temetőkápolna

(Merengő út.)

VERONIKA harang
Méretei: alsó átmérője 53 cm; és kb. 200 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szent Veronika alakja, fölötte félkörívben írva:
Szent Veronika
majd a kép két oldalán:
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK.
AGYAGOSI LOSONCZY JÁNOSNÉ
SZÜL. KIS VERONIKA EMLÉKÉRE
KÁLLÓSEMJÉN 1939.
ÖNTÖTTE
SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN. 4153. SZ.


JÁNOS harang
Méretei: alsó átmérője 39 cm; és 80 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Keresztelő Szent János kép, mellette félköríves szöveg:
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK.
Derekán, a képpel átellenben, egymás alatti sorokban a donátor:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE AZ AGYAGOSI LOSONCZY JÁNOS CSALÁD 1934. ÉV.
alatta díszes keretben:
ÖNTÖTTE 1934-ben SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN
Ortodox templom
(Fotó: Bajkó Ferenc)Ráctemplom, (Görögkeleti Szerb)
Vitkovits Mihály utca 43.

MIKLÓS harang
Méretei: alsó átmérője 50 cm; és kb. 50 kg-ot nyom.
Paláston két kép van:
1. Keresztre feszített Jézus,
2. Mária a gyermek Jézussal.

A képek között ó-egyházi szláv (ó-bolgár) cirill betűs rövidítések vannak. Szvjatomu Kyr Nikolaju magyarul: Szent Úrnak Miklós készült 1720. 10. 20.

Egy másik olvasat szerint az alsó sor lehet:
mir likijszkoma csodotveren - vagyis a likiai Mira csodatevőjének.
Fölső peremén két nuta között körbefutó mondat: IOHANN BAPTIST DIVAL GOSS MICH IN WIENN 1720.Református templom
(Fotó: Farkas Péter)
Református templom

(Deák Ferenc u. 57.)

Mindkét harang elektromos meghajtású.

A NAGY harang:
Méretei: alsó átmérője 117 cm; és 831 kg-ot nyom.
Derekán egymás alatti sorokban bibliai idézet és donátor:
HALLGASSATOK RÁM. ÉZS. 55. 2. ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTE AZ EGRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG AZ 1930. ÉVBEN ÖNTÖTTE BAKTAI EGRY FERENC KISGEJŐCÖN 1930.

A KIS harang
Méretei: alsó átmérője 80 cm; és 432 kg-ot nyom.
Derekán egymás alatti sorokban bibliai idézet és donátor:
ÖNTÖTTE BAKTAI EGRY FERENC KISGEJŐCÖN 1930. ÖRÜLJETEK AZ ÖRÜLŐKKEL - SÍRJATOK A SÍRÓKKAL - RÓM. 12. 15. ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTE AZ EGRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG AZ 1930. ÉVBENKálvin-ház
(Fotó: Farkas Péter)"Kálvin ház" református imaház

(Markhot Ferenc u. 2.)

A harang elektromos meghajtású.

MIKLÓS harang

Zenei hangja: kétvonalas "c"
Méretei: alsó átmérője 39 cm; és kb. 40 kg-ot nyom.
Paláston: az egyik oldalon koronás magyar címer, kétoldalt angyalokkal; alatta: EGER, 1998.

A címerrel átellenben az alábbi sorok olvashatók:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE, ÖNTETTE TÓTH MIKLÓS PRESBITER ÉS FELESÉGE BODÓ MAGDOLNA.

Fölső peremén körbefutó díszfüzér címerrel szembeni oldal megszakításában:
ŐRBOTTYÁN GOMBOS LAJOS
Alsó peremén körbefutó díszfüzér van.
Ez a harang a donátor (adományozó) keresztnevét viseli.A Lyceum harangja


Lyceum, Eszterházy Károly főiskola

Eszterházy tér 1.

Az épület északi felén van a korábbi kápolna - ma hangersenyterem - ami fölött egy fióktorony áll. Ebben is lakik egy harang.

JÁNOS harang
Zenei hangja: c2

Méretei: átm.: 38 cm; és kb. 40 kg-ot nyom.

Ábrázolások, domborművek és föliratok :

Paláston a névadó Kanty (Kęty v. Cantius) Szent János* alakja attribútumaival: könyv és biret.

A képpel átellenben egy mutató kéztől kiindulva olvashatók az alábbiak:
HONOR. D. JOANN. CANTII. IN UNIW. CRACOW. PROFESS. D. CAT. RMUS**. D.

JOAN. SCHMELCZER CAN. THEO. SACR. CAN. PROFESS. LT. FACUL IURID. DIRECT

Felső peremén két nuta közötti fölirat egy mutató kéztől kezdődően:
ARCHI. SODAL. SS. CORP. CHRIS. STUDIOS JUWENT. AGRI.

Ez alatt díszes füzér fut körbe

Alsó peremén pedig két nuta között egy mutató kéztől kiindulva olvashatók az alábbiak:
FUDIT ME JOANN JOSEPH JÜSTELL AGRIAE 1769.

*lengyel pap Kęty 1390 – Krakkó 1473, szentté avatták 1767-ben! Lengyelország, az egyházi iskolák és internátusok védszentje.
**reverendissimus

A latin fölirat rövidítéseit föloldva magyar fordításban az alábbi szöveget kapjuk (Dr. Surányi Imre - Eger, fordítása):
"A krakkói egyetemen tanított professzor úr, Kenty (Cantius) Szt. János tiszteletére Főtisztelendő Schmelczer János kanonok úr, a szent kánoni teológia (egri) professzora, a jogtudományi fakultás igazgatója"
és
"A Krisztus Legszentebb Teste (azaz Oltáriszentség) Érseki Társulatának egri buzgó ifjúsága. Engem Jüstell József öntött Egerben, 1769."

A harangon Kęnty Szt. János (lengyelül: św. Jana Kantego) egész-alakos domborművén (befoglaló mérete 18,5x9 cm) attribútumaival van ábrázolva: a fején birétum (a papi fejfödő), reverendában stólával (papként!), e fölött köpenyt visel (doktorként!), jobb kezében könyv van (mert tanár is!).
Az mindenesetre figyelemre méltó, hogy Egerben mindössze két évvel Kenty János szentté avatása után már harangot szentelnek a tiszteletére. Ez egy újabb, és fontos adalék az évszázados lengyel-magyar kapcsolatokra, barátságra!

Említést érdemel az egykori Hell harang Az korábban a csillagvizsgálóban működött egy delet jelző harang - sorsa ismeretlen -, ami a Hell Miksa által 1776-ban kijelölt délvonal szerint jelzett helyi zenitkor szólalt meg. Még az 1900-as évek elején egyidejűleg ágyúlövés is jelezte a helyi déli 12 órát. (Dr. Turtsányi Ambrus ~ 1890 -1971 ~ egri nagyprépost közlése.)


(Fotó: Farkas Péter)


Mária-harang
(Fotó: Farkas Péter)


Köztéri harangok:

MÁRIA harang
A Rákóczi út és a Szalapart elágazásánál, a "Kőkép" közelében, szabadon álló tölgyfa tartón függ.

Méretei: alsó átmérője 31 cm; és kb. 30 kg-ot nyom.
Paláston a névadó Szűz Mária képe.
Derekán, a képpel átellenben, egymás alatti sorokban dicsőítés és a donátor:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE SZERZETTE AZ EGRI - FELNÉMETI NEGYED FERTÁLYMESTERI KARA 1921-ben. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.

Felújította az Egri Városszépítő Egyesület 1987-ben.
Farkasvölgyi harang
(Fotó: Farkas Péter)NÉVTELEN harang
A Farkasvölgy u.. torkolatában álló Mária szobor mellett, szabadon álló, fedett tölgyfa oszlopból kialakított tartóra van helyezve. Eredete, és a harangöntő, ismeretlen.

Méretei: alsó átmérője 45 cm; és kb. 50 kg-ot nyom.
Ábrázolások, domborművek és föliratok
A járomfára az - 1941 -es évszám van vésve.
Fölső peremén egy szecessziós füzér fut körbe.
Derekán az egymás alatti sorok szövege:
1928
VOCE MEA
AD DOMINUM
CLAMAVI

- ami magyarul annyit tesz, hogy: "Hangommal az Úrhoz kiáltok."

A tölgyfa oszlopon található vésett egy latin vers magyar fordítása:

HÍVOM AZ ÉLŐKET
SIRATOM
A HOLTAKAT
MEGTÖRÖM A
VILLÁMOKAT

Újból fölállította az Egri Városszépítő Egyesület 1991-ben.A harangöntő ház harangja
(Fotó: Farkas Péter)Harangöntő ház

(Harangöntő utca 1.)

HARANGÖNTŐK emlékharangja:

A valamikor itt működő egri harangöntők műhelyének helyreállított épületében a Ház megnyitásának tiszteletére öntette az EVAT RT 2005-ben. Az állványzatra stabilan rögzítették; csak a harangnyelvvel csendíthető. Öntötte Borsodi Ferenc harangöntő Csokvaományban, 2005.

Méretei: alsó átmérője 37 cm; és kb. 30 kg-ot nyom.
Fölső peremén egy virágdíszes füzér fut körbe.
Derekán az egymás alatti sorok szövege:
ANNO DOMINI EVAT. RT. 2005.

EGRI HARANGOK BESZÉLGETÉSE

Az egri szürkék - Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek - körében élt és fönnmaradt egy szájhagyomány, az alábbi harangversezet: mit is "mondanak" Eger templomainak harangjai. Ezt a mondókát boldogult Manger Mária kedvesnővér diktálta le 1992 januárjában. Íme:

A Lyceumé ezt mondja: Kincs, kincs, kincs, Kincs, kincs, kincs!

A Barátoké: Nincs, nincs, nincs, Nincs, nincs, nincs!

A Minoritáké: De jó volna, hogyha volna, De jó volna, hogyha volna!

A Servitáké: Hogy is volna, hogyha volna, Hogy is volna, hogyha volna!

Az Irgalmasoké: Van is, nincs is, Van is, nincs is!

A Nővéreké (Szürkék): Jó az Isten: ád, ha nincsen, Jó az Isten: ád, ha nincsen!

A Cisztereké: Van, van, van, Van, van, van!

A Nagytemplomé (Bazilika): Úgy van, úgy van, Úgy van, úgy van,


A harangok nyelvének értelme:

A Lyceum, mint iskola, a tudás fellegvára - és a tudás kincs!

A kolduló barátok igazán tudják, hogy mi a "nincs"!

A minoriták vallják: ember tervez, Isten végez; gyarapodjunk, ha lehet!

A serviták elmondhatják, hogy gondos előrelátással kell készülni a jövőre!

Az irgalmasokra jellemző a szerénység: el kell fogadni a jó- és balsorsot is!

A kedvesnővérek harangja a Gondviselésbe vetett hitüket hirdeti!

A ciszterek jómódja közismert volt!

A sokszínű harangszóra mintegy áldását adja az érseki főtemplom!

A harangok beszélgetésük közepette mind Isten dicsőségét hirdetik az embereknek, és figyelmeztetnek a tovatűnő idő múlására. Egyik harang a másiknak adja át az üzenetét: sorban megszólalnak. A Lyceumból, az Eszterházy térről indul a harangszó, és szinte töretlen ívű kört ír le - fölfűzve gyöngyként a belváros templomait, hogy aztán visszatérjen kiindulási pontja közelébe, a Pyrker téren álló Bazilikához!

Érdemes figyelni a mondóka hangrendjére is: kis harangokat magas, a nagyobbakat mély magánhangzók jellemzik.Videók

A Bazilika József-harangja:


A Bazilika Mihály-harangja (Miklós Márton videója):


A minorita templom harangja (Miklós Márton videója):


A ferences templom harangja (Miklós Márton videója):


A szervita templom harangjai (Miklós Márton videója):
Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc