Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek
Az 1209 kg-os nagyharang

A nagyharang szecessziós díszítése

A 700 kg-os középharang

A 420 kg-os kisharang

A kisharang felirata

Az egyik elrekvirált harang Thury János féle nyelve

Síklineáris motor a kisharangnál

Bolthajtás a toronyban

A templom padlástere

A toronyóra régi mechanikus szerkezete


Füzesgyarmat
Református templomAdatfelvétel és fotók: Bajkó Ferenc


3 harangja van:


Nagyharang
1209 kg tömegű, (2159 font - bevésve a vállon), 130,4 cm alsó átmérőjű, es1(-) alaphangú, Thury János öntötte Budapesten 1886-ban.

Az öntvény palástja gazdag, szecessziós díszítésű.

Felirata a vállon:
ÖNTÖTTE ÉS ÚJ MODOR SZERINT FELSZERELT THURY JÁNOS ÉS FIA BUDAPESTEN 1886.

Egyik oldalán igei felirat:
MI ATYÁNK! SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!

Másik oldalán:
A TELJES SZENT HÁROMSÁG EGY ÖRÖK ISTENNEK DICSŐÍTÉSÉRE
AZ ÉLŐKNEK BUZDÍTÁSÁRA, A HOLTAKNAK MEGSIRATÁSÁRA
ÖNTETTE A FÜZES GYARMATI EV. REF. VALLÁSÚ KÖZBIRTOKOSSÁG
SZILÁGYI MÁRTON LELKÉSZ, B. NAGY SÁNDOR GONDNOK
IDEJÉBEN 1886. ÉVKözépharang
700 kg tömegű, 107 cm alsó átmérőjű, g1 alaphangú, a Kruszewski testvérek öntötték Lengyelországban Węgrówban 2017-ben.

Felirat az egyik oldalán:
"JÉZUS A KRISZTUS ..." (János 20.31.)

Alatta az öntöde emblémája.

Másik oldalán:
A TELJES SZENTHÁROMSÁG EGY ÖRÖK ISTEN DICSŐSÉGÉRE,
AZ ÉLŐKNEK BUZDÍTÁSÁRA, A HOLTAK MEGSIRATÁSÁRA ÖNTETTE
A FÜZESGYARMATI REFORMÁTUS TEMPLOM HARANGJAIÉRT ALAPÍTVÁNY
A 73 ÉVE TARTÓ HIÁNYT PÓTOLVA, A REFORMÁCIÓ 500. ÉVÉBEN.
NAGY IMRE községi bíró, főgondnok (1865-1926), NAGY IMRE főgondnok (1906-1987)
emlékére NAGY LÁSZLÓ püspökhelyettes (1938),
KISS KÁROLY (1920-2011), SCHMITT PÁL ALAPÍTVÁNY, IBRÁNYI ÉVA,
CSATÓ JÓZSEF, A VÁROS EGYKORI,
JELENLEGI ÉS ELSZÁRMAZOTT NEMES POLGÁRAI,
VALAMINT AZ EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDOZATKÉSZ TAGJAI
TÓTH ZOLTÁN LELKIPÁSZTOR ÉS GERGELY JÓZSEFNÉ GONDNOK IDEJÉBEN.
2017-BEN.
Kisharang
420 kg tömegű, 91 cm az alsó átmérője, b1 alaphangú, a Kruszewski testvérek öntötték a lengyelországi Węgrówban 2017-ben.

Igei felirat az egyik oldalán:
"TELJESEDJETEK BE SZENTLÉLEKKEL " (Efezus 5.18)

Alatta a Kruszewski öntöde emblémája

Másik oldalán:
A TELJES SZENTHÁROMSÁG EGY ÖRÖK ISTEN DICSŐSÉGÉRE,
AZ ÉLŐKNEK BUZDÍTÁSÁRA, A HOLTAK MEGSIRATÁSÁRA ÖNTETTE
A FÜZESGYARMATI REFORMÁTUS TEMPLOM HARANGJAIÉRT ALAPÍTVÁNY
A 73 ÉVE TARTÓ HIÁNYT PÓTOLVA, A REFORMÁCIÓ 500. ÉVÉBEN.
NAGY IMRE községi bíró, főgondnok (1865-1926), NAGY IMRE főgondnok (1906-1987)
emlékére NAGY LÁSZLÓ püspökhelyettes (1938),
KISS KÁROLY (1920-2011), SCHMITT PÁL ALAPÍTVÁNY, IBRÁNYI ÉVA,
CSATÓ JÓZSEF, A VÁROS EGYKORI,
JELENLEGI ÉS ELSZÁRMAZOTT NEMES POLGÁRAI,
VALAMINT AZ EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDOZATKÉSZ TAGJAI
TÓTH ZOLTÁN LELKIPÁSZTOR ÉS GERGELY JÓZSEFNÉ GONDNOK IDEJÉBEN.

2017-BEN.


A korábbi kisharang igei felirata ez volt: "AZ ÚRNAK DICSŐSÉG ADASSÉK!"A harangok története
Az 1798-1803 között felépült templom tornyába 2 régi harangot húztak fel.
A kisebbiket Steinstock József öntötte Budán 1750-ben. Felirata: "Ezt a Harangot öntette a Füzes Gyarmati Reformata Szent Ekklésia, önnön maga saját költségével, Istennek dicsőségére, Anno Domini 1750, die 16-ta Juli."

A nagyobbik 768 font (430 kg) tömegű volt, 1794-ben Brunner József öntötte Budán. Felirata ez volt: "A Tellyes Szent Háromság Egy Örök Istennek tiszteletére, öntetett ez a Harang, a Füzes Gyarmati Helvética Confession levő Szent Ekklésia közönséges költségével Budán, 1794-dik Esztendőbenn, G. Nagy István Uram Fő Biróságában.

1886-ban a füzesgyarmati reformátusok kicsinynek vélték a hatalmas toronyban lévő két harangot, ezért helyettük 3 új harangot öntettek a közbirtokság költségén. Thury János budapesti harangöntő mester műhelyében 3 harang készült, ezek közül a két kisebbet elvitték hadi célokra az I. világháború idején. 1927-ben tudta a gyülekezet pótolni őket, melyeket a II. világháború idején ismét elvittek. Csak a régi öregharang maradt a toronyba. Ezt követően 73 évig egyedüliként hirdette az impozáns toronyból Isten dicsőségét. A történetírások szerint a II. világháborúban elvitt két harang beolvasztására már nem került sor, a szovjetek egyszerűen kidobták őket a toronyból, majd hadizsákmányként elvitték. Ezeket 2017-ben a Reformáció 500. évfordulója alkalmából pótolta a gyülekezet.A harangok mechanikája, villamosítása
A megmaradt, ősi nagyharang eredeti, öntöttvas, Pozdech József pesti lakatosmester által szabadalmazott, és Thury János által felszerelt jármon van; eredeti, szintén Thury-féle kovácsoltvas nyelvvel szólal meg, ezeket a gyülekezet vezetése megóvta az átalakítási, modernizálási szándékoktól.

A fekvő harangszék gerendázata - mint sok helyen az Alföldön - vasúti sínekből áll, ez is Thury János idejében készült, a harangöntőre valló megoldás .

A két új harangot síklienáris motor, a nagyharangot húzómágnes hajtja. Mindhárom harang nyelvlekötés nélkül, alulütősen működik.

A két új harang villamosítását Anton Kruszewski végezte, a nagyharangét a Bim-Bam Csoport. A harangozás távirányítóval indítható.
Harangozási rend vasárnap délelőtt:
9.30-9.35: középharang - hívogatás
9.43-9.48: közép+kisharang - hívogatás
9.55-10.03: mindhárom harang - beharangozás
12.00-12.05: nagyharang - déli harangszó
A toronyba való feljutásért köszönet Nagytiszteletű Tóth Zoltán lelkipásztornak.A 800 kg-os nagyharang:


A 380 kg-os kisharang:
Unitárius templom


Adatfelvétel és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:

Nagyharang
800 kg tömegű, f1 alaphangú, 110 cm alsó átmérőjű. Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1911-ben a toronyépítés évében. 1911. november 13-án történt meg a harang felszentelése.


Felirat az egyik oldalon:
CS. HEGYESI ISTVÁN ÉS NEJE REGE ESZTER,
BARNA JÁNOS ÉS NEJE ZSADÁNYI ETELKA HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
CSÁK JÁNOS GONDNOK ÉS KISS SÁNDOR LELKÉSZ IDEJÉBEN
KÉSZÍTTETTÉK A FÜZESGYARMATI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDOZATKÉSZ HÍVEI - 1911.


Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTÉK SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANG ÖNTŐK SOPRONBAN.

2787. SZ.
Kisharang
380 kg tömegű, a1 alaphangú, 87 cm az alsó átmérője. Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1927-ben.

Egyik oldalán felirat:
A VILÁGHÁBORÚBA, A HARC MEZEJÉRE ELVITT HARANG HELYETT,
AZ EGYHÁZ 25 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK EMLÉKÉRE
KÉSZÜLT A FÜZESGYARMATI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍVEINEK
ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL
KINCSES LÁSZLÓ LELKÉSZ, ROZSOS LAJOS GONDNOK,
SÁRI JÓZSEF PÉNZTÁROS, HEGEDŰS SÁNDOR EGYHÁZFI IDEJÉBEN 1927. ÉVBEN.


A másik oldalán szép jelmondat áll:
HÍVOGAT AZ EGY IGAZ ISTEN TISZTELETÉRE,

BIZTATGAT HAZÁNK FELTÁMADÁSÁNAK HITÉRE.


Alsó pártázatán egyik oldalon:
ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN


Alsó pártázatának másik oldalán a gyári szám:
5226. SZ.


A két harang, amely a harangház teljes szélességét kitölti, Seltenhofer-féle, homokcsapágyas jármon függ és nyelveik is eredetiek. A nagyharang lekötött nyelvvel, a kisharang nyelvkötés nélkül szól. Húzómágneses meghajtással működnek.


Harangozási rend vasárnap délelőtt:
10.20-10.30: Nagyharang - hívogatás
10.35-10.45: Kisharang - hívogatás
10.50-11.00: Mindkét harang - lépegetőA toronyba való feljutásért és a soron kívüli harangozásért köszönet Balázsi László Nagytiszteletű Úrnak.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc