Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek

A 2200 kg-os nagyharang


A 2200 kg-os nagyharang a jelenlegi, visszavett kiemeléssel


A 630 kg-os (új) középharang a szentelés napján, immár a helyén


Kisharang


Revíziós felirat a kisharangon
A 22, 12,5, 6 és 3 mázsás harangok 1925-ben, szentelésükkor (a kép forrása: http://www.refiskola-nanas.sulinet.hu/


A 630 kg-os, Gombos Miklós őrbottyáni mester által öntött új harang 2017. Pünkösdhétfőjén, szentelésekor


A toronyóra melletti felírás a falon: "Ezt a toronyórát 1949.IV.20-25-ig tartó munkával újjáépítették: Csury László szegedi torony óramester, Fehér Imre lakatos mester, Fehér Imre és Szabó László géplakatos segédek." 


Hajdúnánás


Református templom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

3 harangja van

Nagyharang
2200 kg-os*, 155 cm alsó átmérőjű, H0 alaphangú, Sopronban Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték 1924-ben az I. világháború idején elrekvirált harang helyett.

Felirat a paláston:
AZ 1914-18-IKI VILÁGHÁBORÚBAN CÉLJAIRA
IGÉNYBE VETT HARANGOK PÓTLÁSÁRA ÖNTETTE
A HAJDÚNÁNÁSI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZÖNSÉGE
AZ 1925-IK ÉVBEN

Az alsó pártázaton:
ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN. 4666. SZ.


E harang a többivel együtt egészen a közelmúltban történt átalakításig Pozdech József pesti lakatosmester és harangkereskedő által szabadalmazott, öntöttvas jármon függöttek, azokon - a helybéliek tanúsága szerint - szép ritmusban szóltak. A harangok felújításával Bukta András füzesabonyi mestert bízták meg, aki a korábbi 5 állásos harangszék helyett egy 3 állásos harangszéket tervezett, az akkor meglévő két harang jármát pedig lecserélte. A nagyharang egy olyannyira kiemelt, idomacél jármot kapott, hogy olyan lassan szólt, hogy míg a nagyharang palástja átbillent az egyik oldalról a másikra, a kisharang 2-t is kondult, a rendkívül fura ritmus a környékbelieknek is feltűnt. A 2017-ben történt harangpótlás alkalmával a nagyharang "lábait" kisebbre vették, így az eredetihez jobban hasonlító hangzás jöhet létre. Az ipartörténeti jelentőségű felfüggesztések (jármok) azonban végleg megsemmisültek e felújítás alkalmával.

Középharang
630 kg-os, fisz1 alaphangú, 105,7 cm (Fónad Bálint mérése alapján), Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2017-ben a Reformáció 500., a gyülekezet és a református közoktatás 400. évfordulójának emlékére a gyülekezet és Dombi Imre gondnok adományából.

Felirata:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJÁRA
1517 - 2017.
A HAJDÚNÁNÁSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÉS A REFORMÁTUS KÖZOKTATÁS 400. ÉVFORDULÓJÁRA
1617 - 2017.
ÖNTÖTTEK ENGEM

Alsó pártázatán:
KÉSZÍTTETTE A HAJDÚNÁNÁSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KÖZADAKOZÁSBÓL ÉS DOMBI IMRE GONDNOK - NAGYLELKŰ ADOMÁNYÁBÓL - SZÜLEI EMLÉKÉRE 2017.

ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN
A szentelés és a beemelés képei
Kisharang
300 kg* tömegű, 81 cm alsó átmérőjű, a1 alaphangon szól. Szintén Seltenhofer Frigyes Fiai soproni műhelyéből került ki 1924-ben. Palástján lévő felirata a Trianoni Békediktátum revíziójában való reménységet tükrözi.

Felirata:
CSONKA MAGYARORSZÁG - NEM ORSZÁG
EGÉSZ MAGYARORSZÁG - MENNYORSZÁG
1925.

Alsó pártázatán.
ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN. 4662. SZ.
Harangozási rend vasárnap délelőtt (a középharang megöntését megelőzően):
9.30-9.40: nagyharang - hívogatás
9.55-10.00: nagyharang+kisharang - lépegető
~11.00-11.10: nagyharang+kisharang - kísérő
12.00-12.05 kisharang - déli harangszó

A harangok története
1793-ban tűzvész pusztította el a harangokat, szám szerint 3-mat, köztük lehetett az 1757-ben öntött 856 és 376 font (480 és 211 kg) súlyú harang is. 1794-ben öntették 956 kg-os harangjukat, amelynek ez volt a felirata: " „A nemes hajdúnánási szent ecclesia öntette 1794-ben.”" Emellett még két harang volt a toronyban. Ezeket 1848-ban elvitték, ágyú készült belőlük, egyes feltevések szerint Gábor Áron öntötte be őket. A későbbiek során új harangokat öntettek. 1891-ből három harang öntéséről van információnk. A 2143 kg-os nagyharangot özv. Soós Sára adományozta, Sára-harangnak is nevezték. Felirata: "A jó Édesanyámnak, a hajdúnánási ev. ref. egyháznak hálás leánya Soós Sára, özv.Fodor Gáborné, elébb Keserű Mihályné. Jertek menjünk fel Jákob Istenének házába, hogy megtanítson az Ő utaira. Esaias II.3." Ezt Sára-harangnak nevezték a nánásiak. A 618 kg-osat, amely delente szólt, Vitéz Sándor és neje Magyar Zsuzsanna készítették. A legkisebb, 252 kg-osat „Nagy Sándor egyházi főgondnok és neje Kovács Zsuzsánna” adományozta.

Az I. világháborúban valamennyi harangját elrekvirálták. Egyedül a Gimnázium harangja maradt meg, azt vitték fel a toronyba, és az pótolta a harangokat 1917 és 1925 között. 1925-ben a soproni Seltenhofer öntödétől 4 új harangot rendeltek meg - a megrendelő levél szerint 22, 12, 6 és 3 mázsa nagyságban. Ezek közöl a II. világháború idején elrekvirálták a 12 és 6 mázsás két középső harangot. (Bár a gyári számok alapján a jelenlegi kis és nagyharang között 3 harangnak is kellett készülnie).

Horváth László harangkutató elmondása szerint a régi harangszékben 5 harang számára volt hely, amit a gyári számok is alátámasztanak. Elképzelhető, hogy mindkét világháború beköszöntekor ennyi harang volt a toronyban. A közelmúltban a harangszéket a jármokkal együtt lecserélték. A jelenlegi, új harangszékben már csak 3 harang számára biztosítottak helyet. A 3. harangállást 2017. június 5-én Pünkösdhétfőn töltötte be a közepes nagyságú, 630 kg-os harang, amelyet a Reformáció 500. évfordulójára öntettek.


A toronyóra régi, ma már használaton kívüli, mechanikus szerkezete, amelyet Müller János toronyóra gyára készített Budapesten. Az első toronyóra szerkezetet 1796-ban készíttették a hajdúnánásiak. A jelenleg a 20. század elején készült, 1949-ben Csury László szegedi órásmester vezetésével átépítették, amit a toronyszoba falán lévő festés meg is örökít.

A toronyórát Rancz Lajos elektromos meghajtásúra szerelte át, jelenleg ez a szerkezet sem működik. Az óra három oldalról fekete, a Főtér felőli oldalon fehér óralapot kapott, utóbbit azért, hogy éjszaka a tornyon belülről kivilágítható legyen esténként.
Forrásmunka:
Péteri Lajosné: A református templom története
Várady József: Tiszántúl református templomai I. Debrecen, 1991


* A harangok tömege Várady József könyve szerint 1960 és 215 kg, Péteri Lajosné kézirata szerint 22 és 3 mázsásak.


A toronyba való feljutásért köszönet Gacsályi Gábor lelkipásztornak.
Az új harang megöntése előtt.


A három harang a harangházban (Horváth László fotója)Videók:

A nagy- és a kisharang az új harang megöntése előtti időkben:

Az új harang beszerelése és az első megkondulás (Fónad Bálint videója):


Szentelés és beemelés:

Az új harang bemutatása:

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Ez alól kivételt képeznek az egyházak. Az egyházak (plébániák, gyülekezetek stb) az oldal bármely tartalmát (képeket, videókat, adatokat) külön kérés nélkül felhasználhatják. A képekből az alábbi e-mail címre érkező kérésre nagyobb felbontásúakat is tudok adni.

Webmester: Bajkó Ferenc  

E-mail: magyarharangok@gmail.com