Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek


Ótemplom


Nagyharang:Felszenteléskor


A Szűz Mária harang:
Beemelés a toronyba


A Szent István harang:


A jelenlegi lélekharang:


A Gombos Miklós által öntött lélekharang:


A Kiskun Múzeumban lévő
Jézus Neve lélekharang
:
A harangok fa jármai

2004 nyarán, az új harang öntése előtt készült képek (fotó: Bajkó Ferenc)
A nagyharang:


A nagy- és középső harang:


Lélekharang és középharang:

A Szt. Anna nagyharang:


A Szent István harang:


A Szent József harang:


A Szentháromság-lélekharang:
Szatmári Imre kántor a billentyűzettel

Képek forrása:
http://felegyhazitv.hu/?q=barki-kiprobalhatja-uj-harangjatekot-3#comment-4228Kiskunfélegyháza

Sarlós Boldogasszony főplébániatemplom
(Római Katolikus Ótemplom)

6 harangja van: 4 a toronyban, 1 a Kiskun Múzeumban, 1 a plébánián

Adatfelvétel: Szabó-Szűcs József
Fotók: Szabó-Szűcs József


Szentháromság-nagyharang

1540 kg tömegű, 132 cm átmérőjű, d1+3 alaphangú, ütője 70 kg-os. 2000-ben Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban. Egyik oldalán a következő felirat olvasható: "Készült a Szentháromság tiszteletére 1800-ban. Újra öntette a 2000. nagy jubileumi év emlékére, népünk jövőjébe vetett hittel egyházközségünk egy ősi családja 1999-ben" A felső virágos, indás díszítés között a magyar kiscímer látható a két angyallal. Az alsó kördíszben pedig az adományozó család címere látható. Alsó pártázaton körbefutó szöveg: "Öntötte Gombos Miklós harangöntő mester Őrbottyánban." A harang másik oldalán a domborművön az Atya, Fiú és Szentlélek látható. Alatta felirat: "Kiskunfélegyháza". Koronája, a magyar harangöntési hagyománynak megfelelően, tárcsás.

A templom első nagyharangja 1800-ban készült, Johannes Kohl öntötte Pesten 1121 kg-os nagyságban, szép latin felirata magyarul így hangzott: "Ó Szentháromság, ahány a kondulás, annyi magasztalást ajánl Neked Félegyháza kunváros egész közönsége, 1800". 10 év telt el, 1810-ben ismét megrepedt, az újjáöntést Eberhardt Henrik pesti mester végezte, 1406 kg tömegűvé növekedett. Ez a harang se volt hosszú életű: 1844-ben ismét megrepedt, ekkor Hornung József pesti mestert bízták meg az újjáöntéssel, aki megöntötte Kiskunfélegyháza legendás nagyharangját. Ez az 1425 kg-os harang túlélte a két világháború rekvirálási törekvéseit, hangját még Petőfi Sándor és Móra Ferenc is hallhatták. Ennek a harangnak azonban a szakszerűtlen villamosítás vetett véget: 1988-ban megrepedt. Felkeresték Gombos Miklóst, akinek ekkor még nem volt meg a technikai háttere, hogy ekkora harangot újjá tudjon önteni. 1993-ban egy szegedi cég jelentkezett, hogy meghegeszti a harangot, a munkát a helyszínen, a toronyban végezte el; úgy tűnt, hogy sikerült, azonban 1 év múlva ismét megrepedt. 1997-ben Szabó Szűcs József és felesége vállalták a harang megöntetését, ekkorra már elhárultak Gombos Miklós őrbottyáni műhelyében a harangpótlás akadályai. 1999-ben készült el, és szentelték fel az új nagyharangot, azonban ez sem hirdette sokáig Isten dicsőségét, mivel alig fél használat után 2000-ben megrepedt. Gombos Miklós garanciában vállalta helyreállítást, így a jelenlegi nagyharang 2000-ben került megöntésre, és 2001. májusában szentelték fel. Ekkor megtört idomacél járommal és lekötött nyelvvel látták el.

A nagyharanggal kapcsolatos legutóbbi változás a 2004-ben történt felújítás, amelyet a passaui Perner-cég végzett. Egyenes fajáromra került, forgácsolt nyelvét pedig kovácsoltvas nyelvre cserélték, így 34 év alulütős üzemeltetés után ismét felülütősen szól a templom valamennyi harangja, hiszen évszázadokon át ez a haranghasználat működött Kiskunfélegyházán, akárcsak az ország legtöbb templomában.


A nagyharang felülütős üzemmódban...


Szűz Mária harang

848 kg tömegű, 107 cm alsó átmérőjű, belső magassága 86 cm, 40 kg-os ütővel van ellátva, fisz1-3(-4) hangú (a rendelthez képest 3/16-al mélyebb), a passaui Perner-cég öntötte 2004-ben, a nagyharangot adományozó család férfitagja feleségéért hálából öntette. Felirata: "Készült Passauban, Európába visszatérésünk évében, a kiskunfélegyházi Ótemplom részére." Alatta az öntő címere a dátummal. Másik oldalon: "Hálából az asszonyért, kit társul rendeltél." Az írás felett az adományozó családnak korábban tervezett monogram. Füles koronájú.

Az eredeti Szűz Mária harang 1752-ben készült Anton Zechenter budai harangöntő műhelyében 477 kg-os nagyságban. Latin felirata magyarul így hangzott: "Sarlós Boldogasszony, valamint Szent Donát és Vitus tiszteletére nevezett harang. Öntetett a kis.kun.félegyháziak költségén a hely temploma részére, az Úr 1752. évében." Ezt a harangot elrekvirálták az I. világháború idején. Helyette 1925-ben új harang készült a budapesti Ecclesia Harangművek műhelyében F. W. Rincker vezetésével: 660 kg-os, 107 cm alsó átmérőjű, fisz hangú volt. Ennek a harangnak a sorsa mindmáig ismeretlen, nem rekvirálták el a II. világháborúban (Félegyházán egyetlen harangot sem rekviráltak), nem is érte belövés, 1951-ben nagy valószínűséggel még használatban volt, azonban 1960-ban már nem volt a toronyban.


Félegyházi csoport a Perner-öntödében


Szent István harang

417 kg-os, 92 cm az átmérője, ütője 28 kg, alaphangja a1-8. Ducsák István nevén Gombos Lajos öntötte Őrszentmiklóson. Felirata: "Szent István király tiszteletére újjáöntették a Kiskunfélegyházi Római Katolikus Egyház hívei Ducsák István harangöntödéjében Őrszentmiklóson az ország- és egyházalapító királyunk 1000 éves jubileumára az Úrnak 1970. évében." A másik oldalon dombormű látható, melyen István király felajánlja a koronát Máriának. Tárcsás koronájú.

Elődjét először 1749-ben önttették meg Anton Zechenter pesti harangöntővel, már a templom felszentelése előtt hívta a félegyháziakat, 1761-ben végre elnyerhette helyét a toronyban. Ez a harang 208 kg-os, 75 cm alsó átmérőjű volt. Latin felirata így hangzott: "Kis-Kunfélegyházi templom. A helyiek és A.S. bőkezűségéből 1749. Budán öntött Antoni Zechenter 1749-ben". Ez is az I. világháború besorozásának áldozatává vált. 1925-ben az Ecclesia Harangművek által öntött 330 kg-os aisz1 hangú haranggal pótolták. Ez is túlélte a II. világháborút, azonban 1968-ban megrepedt, Ducsák István nevén a híres harangöntő Szlezák László nevelt fia, Gombos Lajos öntötte újjá.


A Szent István harang felszentelésekor.
Jobb szélen Ducsák István harangöntő.

Szent József lélekharang

82 kg-os, fisz2 hangú, 1716-ban Münchenben öntötték (idősebb a templomnál). Öntője J. M. Langenegger. Altöttingben, Németország és Bajorország leghíresebb Mária-kegyhelyén szolgált iskolaharangként. Felirata: "Goss mich J. M. Langenegger in Mynchen anno 1716 + A G. F. PETO. M. L. N. D. I. C." Magyarul: "J. M. Langenegger öntött engem Münchenben 1716-ban. A.G. F. (adományozó neve) kérem Urunkat Jézus Krisztust, Szabadítson meg a haláltól." Három dombormű látható a harangon. Az első feszületet ábrázol, előtte 3 nőalak, a másodikon Szent József térdelve imádkozik a kereszt előtt, a harmadikon pedig Szent József ölében tartja a halott gyermeket. A harangra ráfestett leltári jeleket a hamburgi haranggyűjtőben kapta, tehát a II. világháborúban rekvirálásra került, de nem olvasztották be.

Elődjét 1743-ban Steinstock Jószef öntötte, 1999-ben megrepedt. Épp ebben az időben készült el az új nagyharang, amelynek öntője, Gombos Miklós a Steinstock-lélekharangért cserébe felajánlott egy 58 kg-os, 52 cm alsó átmérőjű, g2 hangú, előre gyártott harangot. Felirata: "Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül", míg a másik oldalon lévő felirat: "Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar". Gombos Miklós öntötte 2000-ben Őrbottyánban. A 2004-ben történt harangpótláskor több zenéhez értő félegyházi jelezte, hogy a Gombos Miklós féle lélekharang hangja nem illik a többi háromhoz. Ebben az időben történt, hogy amikor Talapka atya a keresztesnővérek altöttingi anyaházába látogatott, hírt kapott itthonról, hogy ellopták a kiskunfélegyházi kálvária 1926-ban készült harangját, a hírre a rendház főnöknője felajánlotta az ő tornyukból leszerelt régi harangot, mivel ők újat kaptak. A harang hangja jobban passzolt a 3 nagyobb haranghoz, mint a Gombos-féle lélekharang, ezért úgy döntöttek, hogy nem a Kálváriára kerül, hanem a templomtoronyba lélekharangként.Jézus neve lélekharang

14,2 kg-os, 28 cm alsó átmérőjű, 22 cm magas, c3 hangú. Felirata: "1743. I.H.S. - Camp. Eccl. Kunfélegyhásiensis". Steinstock József öntötte Budán. Egyik világháborúban sem vette igénybe a honvédség, azonban a II. világháború után lehozták a toronyból, nehogy ellopják. Próbáltak belőle miseharangot csinálni, végül a Kiskun Múzeum börtönkápolnájában helyezték el.

Adatok forrása: Szabó-Szűcs József: Ahány a kondulás...A 4 harang együtt - fotó: Szász András

Harangozási rend

Időt jelez:
reggel 6-kor az új 5percig.
délben 5 percig a nagy
este 8-kor az új 5 percig.( téli időszámítás idején este 7-kor)

Eseményt jelez:
minden misekezdet előtt 2 percig mind a 4.
minden gyászmise végén 4 percig mind a 4.
ünnepi nagymisék, püspöki misék végén 5-8 percig mind a 4
püspök érkezésekor és távozásakor 5 pecig a nagy.
esküvő végén, kivonuláskor mind a 4, önálló program szerint(kérésre)
minden temetéskor a gyászmenet alatt mind a 4, külön erre az eseményre komponált Perner-program szerint. minden pénteken du. 3-kor 5 percig a nagy.


Kapcsoló óra

Római Katolikus Ótemplom harangfelvételei

Lélekharang:

Középső harang:

Új harang:

Nagyharang:Szent István plébániatemplom
(Római Katolikus Újtemplom)

Adatfelvétel és fotók: Bajkó Ferenc

4 harangja van, a nagyharang a nyugati, a többi a keleti toronyban lakik:

 • Szent Anna nagyharang: 1385 kg tömegű, 135 cm átmérőjű, d1 hangú. 1925-ben az Ecclesia Harangművek készitette Budapesten. Felső pártázatán felül szőlőfürt-díszítés. Egy oldalán Szent Anna domborműve látható a következő szöveggel: "Szent Anna! Vígasztald a szenvedőket, az ínséggel küzködőket. Minden árvát, özvegyet segítsen föl szent kezed." Másik oldalán a címer alatt olcasható, hogy "1918-ban a világháborúba elvitt első nagy harang pótlásául Szent Anna asszony tiszteletére csináltatta Kiskunfélegyháza város 1925-ben, Dr. Holló Béla polgármester idejében. Ezen harang elődjét készíttette városunk nagy jótevője, Fazekas Anna, Kalmár Józsefné és kedves szülői Fazekas László és King Franciska emlékéül 1880-ban."


 • Szent István harang: 660 kilós, 105 cm az átmérője, fisz1 hangú. 1925-ben az Ecclesia Harangművek készitette Budapesten. A harangpalást külsején az a dombormű látható, amint István király felajánlja a magyar koronát Máriának. Felirata: "Hol vagy István király! Rólad emlékezvén csordulnak könnyeink"


 • Szent József harang: 280 kg-os, 80 cm átmérőjű, h1 hangú. 1925-ben az Ecclesia Harangművek készitette Budapesten. Egyik oldalán Szent József képe, alatta a "Szent József oltalmazd egyházunkat" felirat. Másik oldalán olvashatjuk: "Szent József tiszteletére csináltatta a Kiskunfélegyháza város 1925-ban a Zanócz Imre és Faragó Rozália által 1880-ban öntetett, a világháborúban elvitt harang pótlásául"


 • Szentháromság-lélekharang: 67 kg-os (120 font súlyú), átmérője 50 cm. Id. Walser Ferenc öntötte Budapesten 1880-ban. Felirata: "Készíttették öreg Csenki János és Tüski Magdolna házastársak a Szt.Háromság tiszteletére" "Öntötte Walser Ferencz Budapesten 1880. 1159. sz"

  Az I. világháború előtt öt harangja volt, melyeked Walser Ferenc öntött 1880-ban Budapesten. A nagyharang 1501 kg súlyú, 141 cm átmérőjű és 140 cm magasságú volt, Szent Anna tiszteletére szentelték. A Szent István-harang 697 kg-os, 106 cm átmérőjű és 95 cm magasságú volt. Juhász András és Seres József adományozta. 459 kg-os, 90 cm átmérőjű, 80 cm magasságú harangját Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték. A Szent József-harang 202 kg-os volt, 70 cm alsó átmérővel és 60 cm-es magassággal.  A Szent István templom harangjátéka

  Írta és fényképezte: Szabó-Szűcs József

  A passaui Perner harangöntöde Magyarországon második harangjátékát 2012 augusztus 20-án, a templom búcsúünnepén és a városi ünnepségek kiemelkedő eseményeként szentelte fel Tamás József gyulafehérvári (segéd)püspök, soha nem látott érdeklődés mellett. A teljes költséget az egyházközség tagjai adták össze, a 11 "legnagyobb" adományozó neve és gondolata egy-egy harangon olvasható.

  A szerkezet 12 harangból áll, Rudolf Perner javaslatára a nyugati torony harangszobájában van a nagyharang mellett, a város felett 25 méterrel, így a téli csendben kb. 3 km. átmérőjű körben hallható (nyáron 1,5 - 2 km.)

  A hangokat Szatmári Imre kántor állította össze. Így lett a legnagyobb 79 kg-os, g2 hangú, a legkisebb 9,7 kg és b3 hangú. Az összeállításnak köszönhetően - a hozzátartozó keyboard segítségével - eddig kétszáznál több(!!!) dallam szólaltatható meg, rögzíthető, és amiket az aktuális - és a helyi - ünnepkörhöz kapcsolódóan folyamatosan variálnak, előre programozhatóan. A kántor szerint elérhető a 300 dallam, de akár hangverseny is adható vele.

  A rendszerbe bekapcsolták a templomi harangok vezérlését - telefonnal - is, de természetesen rákapcsolható a komplett toronyóra rendszer, az óraütések stb (ez utóbbiak még az eredeti mechanikusak)

  Mikor szólal meg?
  Hétköznapokon: 8.05, 14.05 és 20.05-kor.
  Szombaton és vasárnap: 8:05, 12:05, 16:05 és 20:05-kor.

  A dallamkincs a római katolikus egyház énekein alapszik: templomi népénekek és gregoriánok hallhatók, amelyek az évszakoknak és ünnepköröknake megfelelően váltakoznak.


  A harangok felszentelés előtt a templomban


  Videók:

  Az Ótemplom összes harangja:

  Az Újtemplom összes harangja:
 • Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

  Webmaster: Bajkó Ferenc