Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek


 

Miskolc


Belvárosi/Kossuth utcai református templom
(Kakas-templom)

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc


1 harangja van


Eszter-harang
3006 kg-os (5368 font tömegű), 175 cm alsó átmérőjű, A0 alaphangú. Hilzer Ignác öntötte Bécsújhelyen 1865-ban.

A legendás harang névadója Bató Eszter, aki a nemesi származású Bató István és Imre Eszter gyermekeként látta meg a napvilágot 1837-ben. 1855-ben férjhez ment egy ügyvédhez, Piskóty Jánoshoz. A férj hamar meghalt, majd ezután a lány visszaköltözött az atyai házhoz, ahol hamarosan ő is életét vesztette. (Egy másik - nem hivatalos - verzió szerint a tehetős kereskedő és üzletember édesapa szigorú körülmények között nevelte gyermekét. Még tizenéves serdülő volt lánya, már kiválasztotta számára leendő hitvesét. A lányt visszataszította a közte és vőlegénye között lévő 15 év korkülönbség, ezért 28 évesen elszökött hazulról szegény családból származó kedvesével. Időközben meggondolta magát. Megbánva szökését visszatért az atyai házhoz, ott viszont nem engedték be. Egy teljes éjszakát töltött az utcán szakadó esőben, koratavaszi hidegben. Reggelre a szigorú apa megkönyörült és beengedte lányát. Eszer tüdőgyulladást kapott, amely el is vitte 1865. május 13-án.)

Ezután a Bató családban Eszter gyászának egész kultusza támadt. Lezárták és évekig érintetlenül hagyták szobáját. A ház bontása után a berendezés a Belvárosi Ref. Gyülekezet tulajdonába került, ma a Nyilas Misi Református Ifjúsági és Missziós Központban található meg az örökség. Bató István lánya halála emlékére hatalmas harangot öntetett, melyet 1866. május 13-án, Eszter halálának egy éves évfordulóján szenteltek fel és szólaltattak meg először. A szájhagyomány szerint a Bató család beleöntette a harangba minden arany és ezüst ékszerét.

Egyik oldalán koszorúban Eszter neve olvasható.

Másik oldalán lévő felirat:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS
EGYETLEN KEDVES KISLÁNYUK,
NEMES BATÓ ESZTER
EMLÉKÉRE,
AKI SZÜLETETT 1837. SZEPTEMBER 11-ÉN,
MEGHALT 1865. MÁJUS 13-ÁN.
A MISKOLCZI HELVÉT HITVALLÁST TARTÓ
EVANGÉLIUMI EGYHÁZNAK ÖNTETTÉK
A FÁJDALMAS SZÍVŰ SZÜLÉK,
BATÓ ISTVÁN
ÉS NEJE,
SZÜLETETT IMRE ESZTER.

Alsó pártázatán ez olvasható:
ÖNTÖTTE 1865 IK ÉVBEN BÉCSÚJVÁROSBAN HILZER IGNÁCZ, SÚLYA 53 MÁZSA 68 FONT, ÉRTÉKE 4558 FT. O. E.


Koronája hagyományos, füles kialakítású.Járom és harangszék
A harang eredeti fa jármát - a debreceni Kis- és Nagytemplomban lévő fa jármokból, illetve a debreceni Rákóczi-harang felfüggesztésének ránk maradt tervrajzaiból következtetve - valószínűleg Pozdech József készíthette (Horváth László harangkutató kutatásai nyomán). A fa járom ma is megvan, ezt acélarmatúrákkal erősítették meg és emelték alá, illetve forgatták meg 90 fokkal. Az armatúra által ejtős rendszerűvé vált a korábban felülütős, repülőnyelves harang. Eredeti, ellensúlyos nyelve ma is megvan. Nyelvkötés nélkül motoros meghajtás húzza.

Az Eszter-harang eredeti tölgyfából készült harangszéken függ. Ennek felújítása és megerősítése a járom felújításával együtt történt meg 2006 és 2012 között.

A Kossuth utcai református templomnak mindigis 1 harangja volt, mivel a toronyban nem férne el több. Ezt azonban mindkét világháborúban megkímélte a rekviráló bizottság, mivel nagy mérete miatt nem fért ki az ablakon.Harangozási rend
Az adományozó Bató István pontosan meghagyta, hogy mikor kell az Eszter-harangot megszólaltatni.

Gyülekezeti használatra:
- Minden vasárnap 9.30-kor 10 percig gyülekezőre (a beharangozást statikai okokból nem javasolta)

Eszter emlékére:
- Május 13-án reggel 7-től egy órán keresztül halála emlékére,
- július 7-én reggel 8 órától félóráig Eszter névnapa emlékére,
- szeptember 11-én este 6-tól fél órán keresztül pedig születésnapja emlékére.A Gábor-harang:


A Szent Antal lélekharang:
A Hősök harangjának megmaradt Pozdech-járma


A Szent Ferenc harang járma


 

Nagyboldogasszony plébániatemplom
(Minorita templom)


Adatgyűjtés, fotók: Bajkó Ferenc


2 harangja van:


A keleti (jobb oldali) toronyban:

Gábor-harang (Nagyharang, Magyarok Nagyasszonya harang)
2000 kg-os (3570 font), 150 cm alsó átmérőjű, H0 alaphangú. Öntötte Hilzer Ignác Bécsújhelyen. Az 1843-ban tőzvészben megolvadt nagyharang helyett készült 1847-ben. Nyelve 1924-ben leszakadt, s csak 1936-ban javította meg Szlezák László mester.

A város legrégebbi harangja. Ez a templom egyetlen harangja, amely a mindkét világháborút átvészelte. Eredeti füles koronái mindmáig megmaradtak. Eredeti fajármát egyedi kivitelű, megtört acéljáromra cserélték, a haranggal egyidőben készült, félholdas végű nyelve azonban mindmáig megvan. Nyelvkötéssel, húzómágnes által szólal meg. Statikai okok miatt kizárólag déli 12 órakor szólal meg, szentmisék kezdetekor néma marad, jelenleg (2014.06.) a húzómű hibája miatt üzemen kívül.

Kép az egyik oldalon: Szűz Mária megkoronázása

A másik oldalán lévő kép: Szent István felajánlja a magyar koronát Szűz Máriát

Előbbi kép alatti felirat:
MAGYAR ORSZÁG
VÉD ASSZONYA

Utóbbi alatt:
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTE HILZER IGNÁCZ BÉCS ÚJVÁROSBAN 1847.

A nyugati (bal oldali) toronyban:

Szent Antal lélekharang
150 kg-os, 62,5 cm alsó átmérőjű, esz2 alaphangú. Szlezák László öntötte Budapesten valószínűleg 1936-ban (a harangon nincs kiöntve az öntési év, a többi, elrekvirált harangja ekkor készült). Megtört acéljármon függ, használaton kívüli.

Egyik oldalán kép:
a Megfeszített Krisztus

Fölötte félkörívben:
"IN MANUS TUAS DOMINE"
("Uram, a Te kezedbe…")

Alatta:
"COMMENDO SPIRITUM MEUM"
("... teszem le lelkem.")

Másik oldalon Szent Antal képe, fölötte félköríves felírás:
"SANCTE ANTONI!ORA PRO NOBIS
IN HORA MORTIS NOSTRAE AMEN!"

(Magyarul: Szent Antal! Imádkozzál értük
halálunk óráján. Ámen!)


Alsó pártázatán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE! ÖNTETETT A MISKOLCI MINORITA TEMPLOM RÉSZÉRE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN.

A lélekharang hangja csak a negyedes óraütésekkor hallható, villamosításra nem került. Nyelvét lekötötték.


Elrekvirált harangjairól:

A bal oldali tornyából három harangot rekviráltak el a II. világháború során:

1. A Hősök harangja 959 kg-os és esz1 hangú volt. Palástján Magyarok Nagyasszonya domborműve volt látható, másik oldalán lévő kép: Jézus egy földre rogyott katonát tart a kezében. Szlezák László öntötte 1936-ban a torony többi harangjával együtt Budapesten. Felirata egyik oldalán: "Szabad hazánkat óh add vissza nekünk", másik oldalán: "Hős fiainak emlékére. A háborúba mentünk, az élők hálájából most mi visszatértünk hitünkért, honunkért és értetek haltunk érctorokkal, ezt hirdeti harangunk".

2. A rendházalapító Kelemen Didákról elnevezett harang 587 kg-os, gesz1 hangú volt, Mindenszentek tiszteletére szentelték. Magyar nyelvű felirata: "Istennek minden szentje, könyörögj érettünk." Másik oldalán lévő felirata latin nyelvű: "Anno Domini MCMXXXVI. In honorem fundato O. M. C. ris huius aeclesiae conventusque B. M. P. Didaci Kelemen O.M.C. eiusdem ordinis patres et tertiarii Miskolcienses fudi curanunt me."

3. Az Assisi Szent Ferenc harang 284 kg-os, b1 hangú volt. A szentet ábrázoló kép volt rajta kiöntve. Felirata: "Imára buzdítlak, ember szállj magadba, a te Isteneddel soha se szállj hadba."

A három harang öntöttvas Pozdech-járma megtalálható a torony padlózatán.

(Irodalom: Dobos István: Miskolc írásban és képekben I. és II. kötet, Belvárosi Kulturális Menedzser Iroda, Miskolc, 1995.)
 

Szentháromság Magyar Ortodox templom


Adatgyűjtés és fotók: Tatárka Kirill parókus és Bajkó Ferenc


1 harangja van:


Istenszülő Anya nagyharang
448 kg (8 bécsi mázsa) tömegű, 95 cm alsó átmérőjű, gisz1 alaphangú. Öntötte Hilzer Ignác Bécsújhelyen 1851-ben.

Felirata a vállon:
ÖNTETETT 1851 AZ IGAZ ISTEN TISZTELETÉRE EGY HÁZI KÖZ KÖLTSÉGÉN ÚJTONTAN ÁLTAL

Alsó pártázatán:
ÉVBEN BÉCS ÚJVÁROS BAN HILZER IGNÁCZ CS. KIR. UD. HARANG ÖNTŐ MESTER ÁLTAL

Egyik oldalán a magyar, koronás kiscímer látható

Másik oldalán kép: Istentszülő Szűz Mária

Alatta ez áll:
SZŰZ MÁRIA ISTEN ANNYA
MAGYAR ORSZÁG VÉDŐSZENTJE

A harang eredetileg füles koronájú volt, amelyet lefűrészeltek, és tárcsásra cseréltek. Lecserélték eredeti, egyenes fajármát is, idomacél, alulütős rendszerű járomra. Valószínűleg a harang nyelve sem az eredeti. Nyelvét lekötötték.

Egy ideig elektromágnes hajtotta, majd miután ez a rendszer elromlott, évekig néma maradt a torony. Jelenleg kötéllel, kézzel húzva szólaltatják meg az egyházközség tagjai minden Szent Liturgia előtt.


A templomnak az I. világháború előtt 3 harangja volt, melyek közül a két kisebbik, 18. századi harangot rekvirálták el, egyikük eredeti fajárma még ma is a toronyban van.Nagyharang

Középharang

Kisharang
 

Evangélikus templom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

3 harangja van:


Nagyharang
1681 kg-os, 152 cm alsó átmérőjű, cisz1 alaphangú, a bochumi Acélgyár öntvénye 1864-ből. Zaltzer Lajos és neje, Gandig Zsófia adományozta. A bochumi öntöde legnagyobb magyarországi harangja.

Felirata:
ZALTZER LAJOS ÉS NEJE GANDIG ZSÓFIA
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
A MISKOLCI ÁG. H. EV. EGYHÁZNAK
ÖRÖK EMLÉKÜL 1864.


Középső harang
1005 kg-os, 125 cm alsó átmérőjű, f1 alaphangú, a bochumi Acélgyár öntötte 1863-ban. Kraudy László, Huttler Teréz és Sesztina Péter adományozta.

Felirata:
NÉH. KRAUDY LÁSZLÓ, HULTER TERÉZ ÉS SESZTINA PÉTER
A MISKOLCI Á. H. E. EGYHÁZNAKA középső és a kisharang


Kisharang
477 kg-os, ~100 cm alsó átmérőjű, gisz1 alaphangú, 1881-ben készült szintén Bochumban, Trillhaas György és Napravszky Jánosné Krausz Zsuzsanna adományából.

Felirata:
NÉH. TRILLHAAS GYÖRGY
ÉS NAPRAVSZY JÁNOSNÉ KRAUSZ ZSUZSANNA
A MISKOLCI Á. H. E. EGYHÁZNAK

A két nagyobbik harangot 1865. április 11-én húzták fel a toronyba és április 20-án szólaltak meg először. A harangok felfüggesztésének cseréjét Leszih Miksa gépgyáros végezte a diósgyőri gépgyár segítségével a 19. század végén.


Forrásmunka: Dobos István: Miskolc írásban és képekben I. és II. kötet, Belvárosi Kulturális Menedzser Iroda, Miskolc, 1995.


Harangozási rend vasárnap
10.30-10.35 Kisharang (hívogatás)
10.57-11.02 Mindhárom harang (beharangozás)Miklós-harang

Johanka-harang


A két harang


A Lármás harang helye,
lent egy másik, elrekvirált harang öntöttvas járma

Ebből a hangszóróból szól az avasi harangjáték


A harangjáték emléktáblája


A Miklós-harang öntésére emlékeztető tábla


A számlapok belülről a toronysisakban


A Kossuth utcai református és az ortodox templom a toronyból

 

Avasi református templom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:


Miklós-harang
750 kg-os, 105 cm alsó átmérőjű, fisz1 alaphangú a budapesti Fritz Wilhelm Rincker öntötte (Ecclesia Harangművek) budapesti műhelyében 1923-ban.

Egyik oldalán kép: koszorúban az elhunyt neve: MIKLÓS

Alatta felirat:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS HALÓ PORAIBAN IS ÁLDOTT FÉRJE EMLÉKÉRE ÖZV. ÚJHELYI MIKLÓSNÉ 1923. ÉVBEN.
Másik oldalán a harangöntöde emblémája:
A. 1923. D
HARANGMŰVEK. RT.
ÖNTÖTT ENGEM
BUDAPESTEN
F.W. RINCKER ÁLTAL
NO 4583.


Johanka-harang
250 kg-os, 70 cm alsó átmérőjű, cisz2 alaphangú, szintén az Ecclesia Harangművek öntödében készült Budapesten, az 1926-os évben.

Egyik oldalán kép: búzakalásszal és szőlőfürttel-szőlőindákkal körülvett kehely

Alatta felirat:
"JOHANKA"

NEMES PETRA ISTVÁNNÉ
SZÜL. NEMES SZABÓ JOHANKA EMLÉKÉRE
KÉSZÍTTETTE FÉRJE
NEMES PETRA ISTVÁN 1926.
Másik oldalán a harangöntöde emblémája:
5660
HARANGMŰVEK. RT.
ÖNTÖTT ENGEM F.W. RINCKER ÁLTAL
BUDAPESTEN
Elnémult harangjai
Az I. világháború beköszönte előtt 5 harangja volt a toronynak. Ezek közül egy se maradt meg, megmaradt azonban három járom, amelyek ma is a toronyban árválkodnak. Ezek csapágyfesztávjai: 132, 104 és 88 cm, és nagyjából passzolnak a harangszékben üresen maradt harangállásokba. A két nagyobbik járom fából, míg a kisebbik öntöttvasból készült (gyakran idősebb Walser Ferenc alkalmazott eféle jármokat). A két kisebbik járom a földön pihen, míg a legnagyobb a harangszékben várja a harangpótlást. Utóbbihoz tartozhatott minden bizonnyal a neves miskolci Lármás harang, amely 1782-ben készült, majd 1839-ben újjáöntötték, és kizárólag tűzvész idején, illetve kivégzések alkalmával szólaltatták meg, nevét a hangzása után kapta, a toronyban lévő járom alapján kb. 12-15 mázsa tömegű lehetett.

Öntöttvas és fa járom a toronybanToronyzene
A miskolci belváros mindennapi hangulatát meghatározó, harangjátékszerű toronyzenét 1941 óta sugározzák a toronyból, azóta többször felújításra és digitalizálásra került. Az óraszerkezet Csury Ferenc szegedi órásmester alkotása. A teljes dallam minden egész órában hallható, negyedóránként pedig részletek szólalnak meg. Ez a dallam a miskolci rádió és a Miskolci Nemzeti Színház szignálja is egyben, sőt az egyik közelmúltban felállított, avas-lakótelepi köztéri óra is ezt a dallamot játssza.


A torony oldalán emléktábla áll:
AZ AVASI
HARANJÁTÉKOS TORONYÓRÁT
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS
SZÜLEIK
GYŐRY NAGY SAMU
ÉS FELESÉGE
MIHÁLYFALUSI FORGON IRMA
50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJA
EMLÉKÉRE
ÁLLÍTOTTÁK:
HÁLÁS FIAI
LAJOS ÉS ISTVÁN
1941 MÁJUS 19-ÉN
A toronyóra ma már digitális vezérléssel működik, azonban a régi, mechanikus óraszerkezet ma is megcsodálható a toronyban.
Forrásmunkák:
Várady József: Tiszáninnen református templomai színesben, Debrecen, 2006.
Dienes Dénes: A miskolci református egyházközség 1703-1918, Sárospatak, 2001.Vasárnapi harangozási rend:
10.00-10.05 Nagyharang
10.20-10.30 Mindkét harang


Mindenszentek Királynéja nagyharang

Péter-Pál harang

Kisharang

Lélekharang
Látkép az északi toronyból

 

Mindszenti Szent Péter és Pál
római katolikus plébániatemplom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

4 harangja van
(a nagyharang a déli / bal oldali,
a többi az északi / jobb oldali toronyban)


Mindenszentek Királynéja nagyharang
1325 kg-os, 138 cm alsó átmérőjű, d1 alaphangú. Ducsák István nevén Gombos Lajos öntötte Őrszentmiklóson 1969-ben.

Egyik oldalán kép: Szűz Mária a Kisdeddel

Alatta felirat:
MINDENSZENTEK KIRÁLYNÉJA,
KÖNYÖRÖGJ ÉRTÜNK.

Másik oldalán:
ÖNTÖTTE A MISKOLC-MINDSZENTI
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG RÉSZÉRE
DUCSÁK ISTVÁN HARANGÖNTŐ
ŐRSZENTMIKLÓSON 1969. ÉVBEN


Vállán koszorúba foglalt görögkereszt-motívumok húzódnak. Alsó pártázatán a koszorút a csőrében tartó holló és virágkosár motívumok váltakoznak (jellegzetes Gombos Lajos díszítőelemek).
A három kisebb harang az északi toronybanPéter-Pál harang (középharang)
580 kg-os, 99 cm alsó átmérőjű, g1 alaphangú. Korrents Márk öntötte Egerben 1863-ban.

Egyik oldalán kép: Szent Péter és Pál

Másik oldalán a vállon:
ÖNTÖTTE KORRENTS MÁRK EGERBEN


Lejjebb a paláston:
SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOL TISZTELETÉRE ÚJRA ÖNTETETT 1863.


A harang historizáló, neogótikus díszítésű. Vállán csúcsíves fülkékben virágmotívumok sorakoznak, alsó pártázatán indaszerű növénymotívumok húzódnak.Kisharang
300 kg-os, 78 cm alsó átmérőjű, b1 alaphangú. Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1924-ben.

Se felirata, se díszítménye nincsen, csupán alsó pártázatán fut körbe szöveg:
ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN 1924. 7583. SZ.


Lélekharang
100 kg-os, 50 cm alsó átmérőjű, f2 alaphangú. Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1924-ben.

Palástján csak az öntési év olvasható:
1924


Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN 7584. SZ.A nagyharang öntésekor Gombos Lajos valamennyi harangnak új, idomacél jármokat készített. Nyelvkötés nélkül, motoros meghajtással szólnak. Korábban nyelvfogóval voltak ellátva, a kisharang nyelvfogójának armatúrája még fel van szerelve. Az adatfelvétel idején a lélekharang nyelve hiányzott, mivel az nemrég eltört, javítás alatt van.Vasárnapi harangozási rend (2011)
6.00-6.03 Péter-Pál harang (reggeli Úrangyala)
7.00-7.01 Összes harang (beharangozás)
8.00-8.03 Nagyharang (hívogatás)
8.15-8.18 Péter-Pál harang (hívogatás)
8.30-8.31 Összes harang (beharangozás)
9.30-9.33 Nagyharang (hívogatás)
9.45-9.48 Péter-Pál harang (hívogatás)
10.00-10.01 Összes harang (beharangozás)
11.00-11.03 Nagyharang (hívogatás)
11.15-11.18 Péter-Pál harang (hívogatás)
11.30-11.31 Összes harang (beharangozás)
12.00-12.03 Péter-Pál harang (déli Úrangyala)
18.00-18.03 Nagyharang (hívogatás)
18.15-18.18 Péter-Pál harang (hívogatás)
18.30-18.31 Összes harang (beharangozás)
20.00-20.02 Péter-Pál harang (esti Úrangyala)
20.02-20.03 Lélekharang (halottakért)


 

Mindszenti evangélikus temető ravatalozója


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van
~50 kg-os, Szlezák László öntötte 1925-ben Budapesten.

Felirata:
"AKI ÉN BENNEM HISZEN,
HA MEGHAL IS, ÉL."
JÁNOS 11.25.Pócsi Boldogasszony nagyharang

Középső harang

Kisharang

 

Nagyboldogasszony görög katolikus püspöki székesegyház
(Búza téri templom)


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

3 harangja van
Nagyharang
920 kg-os, 115 cm alsó átmérőjű, e1 alaphangú. A Pócsi Boldogasszony tiszteletére szentelték. Öntötték Seltenhofer Frigyes Fiai Sopronban 1912-ben. A templom egyetlen harangja, amely mindkét világháborút átvészelte.

Egyik oldalán a Pócsi Mária-kép látható, alatta felirat:
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA

Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN. 1912.

Másik oldalán a gyári szám:
2912. SZKözépharang
310 kg-os, 80 cm alsó átmérőjű, b1 hangú. Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 1995-ben. Elődjét az I. világháborúban elrekvirálták, a II. világháborúban meghagyták ugyan, de repesz által megsérült. A háború elmúltával 1949-ben újjáöntötték Szlezák Ráfael harangöntőnél, majd 1995-re ismét megrepedt, Gombos Miklós harangöntő készítette el az új harangot.

Egyik oldalán kép: Szent Miklós püspök

Alatta a korábbi harang felirata:
AZ 1848-IK SZABADSÁGHARC ÉS
VASVÁRI PÁL
CENTENÁRIUMA EMLÉKÉRE 1925.

Másik oldalán:
ÚJRAÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS ŐRBOTTYÁNBAN

A MISKOLC-BÚZA TÉRI GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM RÉSZÉRE

1995Kisharang
100 kg-os, 56 cm alsó átmérőjű, e1 alaphangú. Az Ecclesia Harangművek öntötte 1925-ben Budapesten az I. világháborúban elrekvirált harang pótlásául.

Egyik oldalán kép: Szent Antal

Alatta felirat:
ELHUNYT HŐSEINK EMLÉKÉRE
A harangok története
1912-ben négy harangot húztak fel a toronyban: 920, 522, 292 és 100 kg súlyokkal, Pócsi Boldogasszony, Keresztelő Szent János, Szent Miklós és Szent Antal tiszteletére szentelve. Ezeket a harangszékkel együtt a soproni Seltenhofer öntöde készítette. A három kisebb harangot az I. világháború idején rekviráltak el. 1925-ben történt meg a hiányzó harangok pótlása a bp-i Ecclesia Haragművek által: 569, 272 és 100 kg-os méretben. A II. világháború során az 569 kg-osat foglalták le hadi célokra, a 272 kg-os pedig megsérült, használhatatlanná vált. A sérült harang pótlása már 1949-ben megtörtén, amelyet repedés miatt 1995-ben pótoltak.Harangozási rend
Szentliturgiák kezdetekor a három harang szól együtt 1 percig. A nagyharang reggel, délben és este 3 percig.A harangok új acél harangszéken találhatók, idomacél, golyóscsapágyas járom és lekötött, forgácsolt nyelv által szólnak, húzómágneses meghajtásúakAz Ödön-harang


A Sándor-harang

 

Tetemvári református templom
(Deszkatemplom)


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:


Ödön-harang (Nagyharang)
360 kg-os, 87,5 cm alsó átmérőjű, b1 alaphangú. Gombos Lajos öntötte Őrbottyánban 1998-ban az 1997-ben szándékos gyújtogatás következtében keletkezett templomtűzben elolvadt, Ödön-harang helyett, amely 335 kg-os volt, és Szlezák Ráfael öntötte Rákospalotán 1938-ban. A gyújtogatás idején ez volt a templom egyetlen harangja, mivel kisebbik harangját a II. világháború bronzigénye megsemmisítette.

Egyik oldalán kép: koszorúba foglalt kehely

Alatta a református himnusz sorai:
"TEBENNED BÍZTUNK ELEITŐL FOGVA, URAM!"

Még lejjebb az igei felirat következik:
"NINCSEN SENKIBEN NAGYOBB SZERETET ANNÁL, MINTHA VALAKI
ODAADJA ÉLETÉT BARÁTAIÉRT…" / JÁNOS EV. 15. R. 13. V.


Másik oldalán:
"ÖDÖN FIUK EMLÉKÉRE ÖNTETTÉK SZÜLEI:
JUHÁSZ BÉLA ÉS NEJE BENE IDA MÁRIA 1938-BAN
SZLEZÁK RÁFAEL HARANGÖNTŐVEL BUDAPESTEN
A DESZKATEMPLOM LEÉGÉSE UTÁN ÚJRAÖNTETTE
ÉDESAPJA, KULCSÁR KÁROLY EMLÉKEZETÉRE
FIA, KULCSÁR JÓZSEF ÉS CSALÁDJA 1998. ÉVBEN
GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐVEL ŐRBOTTYÁNBAN."
A nagyharang díszítése és felirataSándor-harang (Kisharang)
193 kg-os, 71,5 cm az alsó átmérője, esz2 alaphangon szól. Gombos Lajos öntötte Őrbottyánban 1998-ban a II. világháborúban elrekvirált Sándor-harang pótlásául Mester Sándor adományából.

Egyik oldalán kép: lángoló szív (Kálvin-jelkép).

Alatta félkörívben: "SOLI DEO GLORIA"

Lejjebb Kálvin jelmondata:
"SZÍVEMET HOZZÁD EMELEM
ÉS BENNED BÍZOM, URAM!"

Még lejjebb a harang hivatását jelző, latin szöveg:
VIVOS VOCCO, MORTUOS PLANGO, FULGARE FLANGO!
(=Hívom az élőket, elsiratom a holtakat, megtöröm a villámokat)

Másik oldalán a harang történetét meséli el a felirat:
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN ELVITT
"SÁNDOR" HARANGJA EMLÉKÉRE ÖNTETTE
MESTER SÁNDOR 1998-AS ÉVBEN
A TEMPLOM ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK IDEJÉN
GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐ MESTERREL
ŐRBOTTYÁNBAN.

Mindkét harang idomacél, megtört jármon függ. Nyelvkötés nélkül, motoros meghajtással szólnak.


A kisharang díszítése és felirata


Vasárnapi harangozási rend:
8.10-8.15 Nagyharang
8.30-8.35 Mindkét harang
9.40-9.45 Nagyharang
10.00-10.05 Mindkét harang
15.40-15.45 Nagyharang
16.00-16.05 Mindkét harang


A nagyharang képei:


A kisharang képei:


 

Avas-déli Isteni Ige (jezsuita) plébániatemplom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:


Szent Ferenc nagyharang
420 kg-os, 91 cm alsó átmérőjű, a1 hangú. Gombos Lajos öntötte Őrbottyánban 1992-ben.

Felirat az egyik oldalon:
ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK,
ÁLDJÁTOK NEVÉT NAPRÓL NAPRA,
HIRDESSÉTEK ÜDVÖSSÉGÉT!
HIRDESSÉTEK DICSŐSÉGÉT A NEMZETEK KÖZÖTT
ÉS CSODATETTEIT MINDEN NÉP ELŐTT.
/96. ZSOLTÁR/
Másik oldalán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÖNTETTE A MOLY CSALÁD.
LEGYEN MINDIG BÉKESSÉG!
ÖNTÖTTE GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐ
MESTER ŐRBOTTYÁNBAN 1992. ÉVBEN.
Szent Erzsébet kisharang
200 kg-os, 70 cm alsó átmérőjű, c2 hangú. Gombos Lajos öntötte Őrbottyánban 1992-ben.

Kép: Árpádházi Szent Erzsébet

Alatta felirat:
DICSÉRJÉTEK AZ URAT
ZENGŐ ÉRC SZAVÁVAL
/150. ZSOLTÁR/

Másik oldalán:
ISTENNEK LEGYEN HÁLA, ALLELUJA!

Alatta két csillag, majd:
GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐ
MESTER ŐRBOTTYÁNBAN 1992. ÉVBEN

Mindkét harangot húzómágnes működteti, a nagyharang lekötött nyelvvel, a kisebbik nyelvkötés nélkül szól. Jármaik megtört idomacél jármok, a nyelvek szerelt, forgácsolt kivitelűek. Fekvő harangszéken (I tartókon) függenek. 

Felsővárosi református templom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van:


815 kg-os, 117 cm alsó átmérőjű, e1 alaphangú, Szlezák Ráfael öntötte Rákospalotán 1949-ben. Fél évszázadig az imaház udvarán álló haranglábon függött, onnan került át az 1990-es években épülni kezdett, és 2010-ben használatba vett, új templomba.

Egyik oldalán felirat:
AZ ATYA FIÚ SZENTLÉLEK ISTEN
DICSŐSÉGÉNEK SZOLGÁLATÁRA
KÉSZÍTTETTE A MISKOLC-FELSŐVÁROSI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
ÖNÁLLÓ EGYHÁZKÖZSÉGGÉ ALAKULÁSÁNAK ELSŐ ÉSZTENDEJÉBEN
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN 1949.
Másik oldalán kép: kehely

Alatta felirat:
MA, HA AZ Ő SZAVÁT HALLJÁTOK,
MEG NE KEMÉNYÍTSÉTEK A TI SZÍVETTEKET (sic!). ZSID.4:7.

Vállán népies virágmotívumok, alsó pártázatán levél- és inda díszítés fut körbe.

A harang fa tartókon, megtört, idomacél jármon függ, lekötött nyelvű, húzómágnes húzza.

Forrásmunka:
Várady József: Tiszáninnen református templomai színesben, Debrecen, 2006.Harangavatási emléktabló a lelkészi hivatalban

A 710 kg-os Szent István nagyharang


A 430 kg-os Magyarok Nagyasszonya középső harang


A 170 kg-os Szent István lélekharang

 

Selyemréti Szent István római katolikus plébániatemplomAdatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc


3 harangja van:Szent István nagyharang
710 kg-os, 111,5 cm alsó átmérőjű, f1 alaphangú, öntötte Gombos Lajos Őrbottyánban 1981-ben.

Egy oldalán kép: Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának

Alatta felirat:
SZENT ISTVÁN KIRÁLY
ŐRIZD MEG NÉPEDET A HITBEN

Másik oldalán lévő felirata:
ÖNTETTÉK A MISKOLC SELYEMRÉTI
SZENT ISTVÁN EGYHÁZKÖZSÉG HÍVEI
GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐ MESTERREL
ŐRBOTTYÁNBAN 1981. ÉVBEN.Mária-harang
430 kg-os, 88 cm alsó átmérőjű, a1 alaphangon szól, öntötte Gombos Lajos Őrbottyánban 1981-ben.

Egy oldalán kép: Magyarok Nagyasszonya

Alatta felirat:
MAGYAROK NAGYASSZONYA
KÉRJ ÁLDÁST ORSZÁGODRA!

Másik oldalán:
ÖNTETTÉK A MISKOLC SELYEMRÉTI
SZENT ISTVÁN EGYHÁZKÖZSÉG HÍVEI
GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐ MESTERREL
ŐRBOTTYÁNBAN 1981. ÉVBEN.Szent István lélekharang
170 kg-os, 66 cm alsó átmérőjű, Szlezák László öntötte Budapesten 1947-ben az ajándékba kapott, az 1930-as években öntött 130 kg-os lélekharang helyett.

Vállán körbefutó díszítése: metopék között lángoló szív (Jézus Szíve) és angyalfej váltakozik

Egyik oldalán kép: Szent István felajánlja a koronát a Kisdedet kezében tartó Szűz Máriának, a háttérben pedig Nagymagyarország térképe látható.

Körülötte felirat:
"SZENT ISTVÁN KIRÁLY
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"


Másik oldalán lévő felirata:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTÉK
SZENT ISTVÁN VASÚTVIDÉKI RÓM. KAT
EGYHÁZKÖZSÉG BUZGÓ HÍVEI
AZ ÚRNAK 1947. ÉVÉBEN

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTENA harangok I tartókon és megtört idomacél jármon függenek, elekromágnes húzza őket.
A Szent Bernát nagyharang

Bari Bernát arcképe a nagyharangon


A Krisztus-harang


A Magyarok Nagyasszonya kisharang


A Magyarok Nagyasszonya kisharang adományozónak: Arany Lajosnak és Kovács Herminának arcképe a harang vállán

Magyarok Nagyasszonya dombormű a kisharangon

Kereplő


A három harang


 

Martinkertvárosi Jézus Szíve római katolikus plébániatemplomAdatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc


3 harangja van:Bernát-harang (nagyharang)
600 kg-os, 103 cm alsó átmérőjű, f1 alaphangú, Szlezák László öntötte Budapesten 1934-ben; öntették: Bari Mihály és neje, Miklósi Anna fiatalon elhunyt Bernát fiúk emlékére.

Egyik oldalán kép: Bari Bernát, a harang névadója, az adományozók fiatalon elhunyt gyermekének arcképe

Alatta felirat vall a harang adományozásának szomorú, de Istenben megnyugodott indíttatásáról:

"SZERETETT BERNÁT FIUKNAK EMLÉKÉRE,
KIT A JÓSÁGOS MENNYI ATYÁNK
REMÉNYTELJES IFJÚSÁGÁBAN VÁRATLANUL SZÓLÍTOTT MAGÁHOZ,
A MISKOLCI JÉZUS SZENT SZÍVE TEMPLOM RÉSZÉRE,
ÖNTETTE: BARI MIHÁLY ÉS HITVESE MIKLÓSI ANNA."

Másik oldalán kép: Szent Bernát

Fölötte felirat: SANCTUS BERNARDUS

Alatta Szent Bernát himnuszából részlet:
NIL CANITUR SVAVIUS,
NIL AUDITUR IUCUNDIUS,
NIL COGITATUR DULCIUS,
QUAM JESUS DEI FILIUS.

Magyarul (Sík Sándor fordítása):
Nincs szó a földön kedvesebb,
Nincs dallam zengőbb, édesebb,
Gondolni szebbet nem lehet,
Mint Jézus édes szent neved.

Alsó pártázatán körbefutó felirat:
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN 1934-BEN.Szent Bernát és himnusza a nagyharang palástján
Krisztus-harang
315 kg-os, 81 cm alsó átmérőjű, a1 alaphangú, Szlezák László öntötte Budapesten 1934-ben. Közadakozásból készült, az adományozók nevei a harangon megörökítettek.

Egyik oldalán kép: Megfeszített Krisztus

Körülötte felirat:
IMÁDUNK KRISZTUS ÉS ÁLDUNK TÉGED!
MERT SZENT KERESZTED ÁLTAL MEGVÁLTOTTAD A VILÁGOT

Másik oldalán felirat:
A MEGVÁLTÓ JÉZUS KRISZTUS TISZTELETÉRE
A MISKOLCI JÉZUS SZENT SZÍVE TEMPLOM RÉSZÉRE
ÖNTETTÉK AZOK, KIKNEK A TEMPLOM HELYE MEGNYUGVÁS ADOMÁNYOZTÁK:
BELICZKY LAJOS, VASAS PÁL, IRI MIHÁLY, KALÓ JÓZSEF,
ÁGOSTON BENEDEK, CHEMEZ REZSŐ, CRUMA ANTAL, DUJCS ANDRÁS
HAÁL ANTAL, KALÓ GUSZTÁV, LOSONCZI ISTVÁN
MAGYAR ISTVÁN, MARADA JÁNOS, MONORI ZOLTÁN, OBIR LÁSZLÓ, SZABÓ JÁNOS,
SZAP SÁNDOR, VESZPRÉMI JÁNOS, ANTALIK JÁNOS
DARGAP LAJOS, OLÁH LAJOS, ... ÉS EZEKNEK CSALÁDJA

Alsó pártázatán körbefutó felirat:
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN 1934.
Magyarok Nagyasszonya kisharang
210 kg-os, 73 cm alsó átmérőjű, c1 alaphangú, szintén Szlezák László öntötte Budapesten 1934-ben. Arany Lajos és neje, Kovács Hermina adománya. Arcképük látható kiöntve a harang vállán.

Egyik oldalán felirata:
"ISTEN ANYJÁNAK ÉS A MI ANYÁNKNAK
SZŰZ MÁRIÁNAK TISZTELETÉRE
ÉS A MISKOLCI JÉZUS SZENT SZÍVE TEMPLOM RÉSZÉRE
ÖNTETTE ARANY LAJOS ÉS HITVESE KOVÁCS HERMINA."

Alsó pártázatán körbefutó felirat:
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN.

Másik oldalon kép: Magyarok Nagyasszonya

Alatta felirat:
"BŰNŐSÖKNEK LÉGY OLTALMA,
HALDOKLÓKNAK PÁRTFOGÓJA,
NYISS NEKÜNK JÉZUSNÁL BIZTOS MENEDÉKET,
KÉRJ A MEGHOLTAKNAK ÖRÖK ÜDVÖSSÉGET!"


A harangok eredeti idomacél jármon függenek és nyelvük is eredeti, kovácsoltvas. Húzómágneses meghajtásúak. Acél, álló harangszéken függenek.

A toronyban megtalálható a templom ősi kereplője, amit Nagypénteken és Nagyszombaton használnak a katolikusok, amikor a harangok Rómába mennek, Krisztust gyászolva.A nagyharang


A kisharang


A kisharang felirata 

Martinkertvárosi református templom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:


Nagyharang
585 kg-os, 103 cm alsó átmérőjű, gesz1 alaphangú. Öntötte Egry Ferenc a kárpátaljai Kisgejőcön (Ung megye) 1930-ban.

A harangot szecessziós díszítőmotívumokkal látták el.

Felirata a paláston:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE KÉSZÍTETTÉK A MISKOLCI
ÉS A MARTINTELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZAK ÁLDOZATKÉSZ
HIVEI 1930. ÉVBEN. "AZ ÚR AZ Ő NÉPÉNEK EREJE. 28. ZSOLT. 8. VERS

ÖNTÖTTE EGRY FERENC KISGEJÖCÖN. 1930.


Kisharang
305 kg-os, 81 cm alsó átmérőjű, b1 alaphangú. Szintén Egry Ferenc öntötte Kisgejőcön 1930-ban.

Felirata a vállon:
ÖNTÖTTE EGRY FERENC KISGEJÖCÖN 1930.

Felirata a paláston:
ISTEN IRÁNTI HÁLÁJUK JELÉÜL ÖNTETTÉK
TÓTH ISTVÁN ÉS NEJE SZ. HAJDÚ LIDIA EGYHÁZTAGOK 1930.ÉVBEN
HÁLÁVAL ÁLDOZZÁL AZ ISTENNEK. 50. ZSOLT. 14. VERS


Mindkét harang eredeti, öntöttvas, alulötős jármon függ, amelyeket Egry Ferenc készített a harangokkal együtt, amelyet a tárcsa fölött függőlegesen elhelyezkedő feliratuk is igazol: "EGRY FERENCZ". A harangok nyelve is egyidős az öntéssel. Meghajtásuk húzómágnessel, lekötött nyelvvel történik. Korábban lapát és dörzskerék hajtotta őket.Harangozási rend vasárnap délelőtt:
9.30-9.35: Nagyharang
9.40-9.45: Kisharang
9.50-10.00: Mindkét harangNagyharang

Kisharang

Mindkét harang

 

Hejőcsabai református templom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:


Nagyharang
560 kg-os, 100,5 cm alsó átmérőjű, g1 alaphangú. Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1929-ben. A harangot a historizmus korában öntött harangokon gyakori girland motívumok díszítik.

Felirata egyik oldalán:
DICSŐSÉG A MAGASSÁGOS MENNYEKBEN AZ ISTENNEK
ÉS E FÖLDÖN BÉKESSÉG ÉS AZ EMBEREKHEZ JÓAKARAT.
LUKÁCS 11. R. 14. V.
Másik oldalán:
A SZOLGÁLAT ÖRÖMÉVEL ÖNTETTÉK
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
A HEJŐCSABAI REF. EGYHÁZ
ÁLDOZATKÉSZ HÍVEI.

Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN. 1929.Kisharang
150 kg-os, 63,5 cm alsó átmérőjű, d2 alaphangon szól. Korrents Márk öntötte Egerben 1860-ban. Eredetileg füles koronája volt, a 20. század során szerelték át tárcsásra. Korábbi, egyenes járma ma is megtalálható a padlón, ezt idomacél, megtört járomra cserélték, valószínűleg ennek köszönhetően nincsen túl szép hangja.

Vállán növényindás díszítőmotívumok vonulnak körbe, alatta két núta húzódik, a legtöbb korabeli harangon ezek között felirat szokott húzódni, ez a fríz azonban üres. Lejjebb szőlőfürtökből álló díszítéssor látható. Ezek alatt olvashatók a palást feliratai.

Egyik oldalon növénymotívumok között:
ÖNTÖTTE
KORRENTTCH
MÁRK
EGERBEN

Másik oldalán:
A CSABAI REFORMÁTUS SZENT EGYHÁZ HÍVEI
ÁLTAL KÖZKÖLTSÉGEN ÖNTETETT 1860


A harangok acél harangszéken vannak, mindkettő lekötött nyelvvel, húzómágnessel szól, de a nagyharang kötéllel is megszólaltatható.Harangozási rend vasárnap:
9.30-9.33 Nagyharang
9.55-10.00 Mindkét harang
14.30-14.33 Nagyharang
14.55-15.00 Mindkét harang


A 420 kg-os diósgyőri acélharang


A 150 kg-os diósgyőri acélharang


A 98 kg-os Walser-féle bronzharang


A régi kereplő

 

Hejőcsaba, Gyümölcsoltó Boldogasszony
római katolikus plébániatemplom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc


3 harangja van:


Nagyharang
420 kg-os, 95 cm alsó átmérőjű, esz2 alaphangú acélharang. 1920-ban öntötték a Diósgyőri Acélgyárban.

Egyik oldalán felirat:
DIÓSGYŐR 1920.
Másik oldalán ez áll:
SZABÓ JÓZSEF ÉS JUHÁSZ JÁNOS
ADOMÁNYAKözépharang
150 kg-os, 68,8 cm alsó átmérőjű, g2 alaphangú acélharang. 1920-ban öntötték a Diósgyőri Acélgyárban.

Egyik oldalán felirat:
DIÓSGYŐR 1920.

Másik oldalán:
SZABADOS ANDRÁS
ADOMÁNYASzent János lélekharang
98 kg-os, 57 cm alsó átmérőjű, f2 alaphangú bronzharang. 1873-ban id. Walser Ferenc öntötte Budapesten.

Egyik oldalán felirat:
KERESZTELŐ SZENT-JÁNOS
TISZTELETÉTE
ÖNTÖTTE WALSER FERENCZ
BUDAPESTEN 1973-BAN.


Másik oldalán kép: Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust a Jordán vizében.


Mindhárom harang egyedi (valószínűleg helyben, Miskolcon gyártott) megtört acél jármon függ, a harangszék acélszerkezetű. Meghajtásuk elektromágnessel működik.

A toronyban megtalálható a templom ősi kereplője, amit Nagypénteken és Nagyszombaton használnak a katolikusok, amikor a harangok Rómába mennek, Krisztust gyászolva.
Nagyharang


A két harang együtt


Kisharang


A két harang együtt


 

Szirmai református templom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:


Nagyharang
250 kg-os, 72 cm alsó átmérőjű, c2 alaphangú, a budapesti Ecclesia Harangművek öntötte F. W. Rincker vezetésével 1923-ban.

Egyik oldalán kép: koszorúba foglalt kehely.

Alatta felirat:
A SZIRMAI REF. ANYASZENTEGYHÁZNAK, ISTEN DICSŐSÉGÉRE, ÖRÖK EMLÉKÜL
ADOMÁNYOZTÁK. D. SZABÓ JÁNOS ÉS HITVESE VÁRADI ZSÓFIA
AZ ÚRNAK 1923-IK ESZTENDEJÉBEN

Másik oldalán kép: magyar címer

Alatt a harangöntöde emblémája.Kisharang
133 kg-os, 61 cm az alsó átmérője, e2 alaphangú, Gombos Lajos öntötte 1972-ben Őrbottyánban az 1853-ban készült, régi harang pótlásául, amely a II. világháborúban odaveszett.

Egyik oldalán az alábbi felirat áll:
ÖNTETETT: SZABÓ ANDRÁS ÁLTAL 1853-BAN.
A II. VILÁGHÁBORÚBAN ELREPEDT HARANGOT
ÚJRAÖNTETTE A MISKOLCI-SZIRMAI GYÜLEKEZET
GOMBOS LAJOS ÖRBOTTYÁNI HARANGÖNTŐVEL 1972-BEN.

Másik oldalon kép: kehely


A harangok I-gerendákon, megtört, idomacél jármon függenek, nyelvlekötés nélkül, húzómágnes húzza.Forrásmunka:
Várady József: Tiszáninnen református templomai színesben, Debrecen, 2006.Szent Bazil nagyharang

Pócsi Szűzanya középharang

Szent András kisharang

 

Szirmai Szent János görög katolikus templom


Adatgyűjtés: Bajkó Ferenc
Fotók: http://www.ruszinok.hu/

3 harangja van:


Nagy Szent Bazil nagyharang
350 kg-os, a1 alaphangú, Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2011-ben, a templommal egyidőben szentelték fel 2 társával együtt.

Egyik oldalán kép: Nagy Szent Bazil

Alatta felirat: SZIRMA

Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN

Másik oldalán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE,
SZÜLEIK EMLÉKÉRE,
NAGY SZENT BAZIL TISZTELETÉRE,
ÖNTETTEK ENGEM AZ ÚR 2011. ESZTENDEJÉBEN.

Alsó pártázatán:
LUKÁCS MIKLÓS, L. IRÉN ÉS L. ZSOLT ADOMÁNYAKÉNT.Pócsi Szűzanya (középső) harang
140 kg-os, disz2 alaphangú, Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2011-ben, a templommal egyidőben szentelték fel 2 társával együtt.

Egyik oldalán kép: Pócsi Mária kép

Alatta felirat: SZIRMA

Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN

Másik oldalán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE,
SZÜLEIK EMLÉKÉRE,
A PÓCSI SZŰZANYA TISZTELETÉRE,
ÖNTETTEK ENGEM AZ ÚR 2011. ESZTENDEJÉBEN.
Alatta, az alsó pártázatán:
LUKÁCS MIKLÓS, L. IRÉN ÉS L. ZSOLT ADOMÁNYAKÉNT.Szent András kisharang
70 kg-os, fisz2 alaphangú, Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2011-ben, a templommal egyidőben szentelték fel 2 társával együtt.

Egyik oldalán kép: Szent András

Alatta felirat: SZIRMA

Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN

Másik oldalán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE,
SZÜLEIK EMLÉKÉRE,
SZENT ANDRÁS APOSTOL TISZTELETÉRE,
ÖNTETTEK ENGEM AZ ÚR 2011. ESZTENDEJÉBEN.

Alatta, az alsó pártázaton:
LUKÁCS MIKLÓS, L. IRÉN ÉS L. ZSOLT ADOMÁNYAKÉNT.

Nagyharang

Középharang

Lélekharang

 

Görömbölyi Szentháromság római katolikus plébániatemplom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

3 harangja van:


Nagyharang (acélból)
~140 kg-os, 66 cm alsó átmérőjű, g2 alaphangú. A Diósgyőri Acélgyár öntötte 1920-ban.

Felirata:
HA ISTEN VELÜNK,
KICSODA ELLENÜNK?
DGY.1920.Nagyboldogasszony-harang (bronzból)
121 kg-os (begravírozás szerint), 60 cm alsó átmérőjű, esz2 alaphangú, Szlezák Ráfael öntötte Budapesten 1959-ben.

Felirata egyik oldalán:
SZENTHÁROMSÁG EGY ISTENNEK DICSŐSÉGÉRE
CS. KOCSIS ANDRÁS
ÉS NEJE CSATLOSZKI ANNA. 1959.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL BUDAPESTEN.


Másik oldalán Nagyboldogasszony kép látható.Lélekharang (acélból)
~30 kg-os, 25 cm alsó átmérőjű, gesz3 alaphangú. Felirat és díszítmény nélküli, valószínűleg ez is a Diósgyőri Acélgyár öntvénye.Mindhárom harang utcai fa haranglábon függ, amelyet 1998-ban újítottak fel. A harangok megtört, idomacél jármon függenek, repülős nyelveik lekötés nélküliek. Húzómágneses meghajtásúak.A három harang a haranglábon


 

Görömbölyi református templom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van:


200 kg-os, 70 cm alsó átmérőjű, Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1938-ban. A harang a görömbölyi református gyülekezet testvéregyházától a hajdúnánási reformátusoktól származik, onnan vásárolták meg 1973-ban.

Felirata:
KÉSZÜLT A HAJDÚNÁNÁSI REFORMÁTUS EGYHÁZ
ÉS A BALÁZSTELEK MISSZIÓI GYÜLEKEZET
TAGJAINAK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL
AZ 1938.ÉVBEN.

Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐGYÁRÁBAN, SOPRONBAN.


A harang a főpárkányra támaszkodó két I-gerendán, megtört idomacél, Gombos-féle jármon függ. Húzómágneses meghajtású.Forrásmunka:
Várady József: Tiszáninnen református templomai színesben, Debrecen, 2006.

A bronz nagyharang


Az acélharang


A bronz kisharang

Lecserélt öntöttvas harangjárom

 

Diósgyőri evangélikus templom


Adatgyűjtés és fotók:
Bajkó Ferenc


3 harangja van:


Nagyharang
400 kg-os, alsó átmérője 95 cm, alaphangja gisz1. Öntő: Seltenhofer Frigyes Fiai (Sopron), 1926-ban készült.

Felirat:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE KLAJ IMRE, KUNCZVALD SÁMUEL
ÉS NEJE HAJREK ERZSÉBET ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT
ELSŐ HARANGOK PÓTLÁSÁRA DIÓSGYŐR KÖZSÉG
AZ EVANG. HÍVEK A ADOMÁNYÁBÓL ÖNTETETT
URUNK SZÜLETÉSÉNEK 1926-DIK ÉVÉBEN

ÖNTÖTTE SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ

Másik oldalán:
AZ IGAZNAK EMLÉKEZETE ÁLDOTT PÉLD 10.7

AKINEK VAN FÜLE, A HALLÁSRA, HALLJA
MÁTÉ EV. 11.5


Acélharang
200 kg-os, 70 cm alsó átmérőjű. A Diósgyőri Acélgyár öntötte 1959-ben. Vasárnap reggelente 7 órakor szól.

Felirata:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTE
MESSZE TÁVOL ÉLŐ VARGA TESTVÉREK
SZERETETT EGYHÁZUKNAK 1959.

Díszítmény: kehely


Kisharang
80 kg-os, 55 cm alsó átmérőjű, Seltenhofer Frigyes fiai öntötték Sopronban 1926-ban.

Felirata:
NAGY BÁNATTAL KERESÜNK (sic!) TÉGED
LUKÁCS EV. 11
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTE
ÉANGHY DEZSŐ EVANG TANÍTÓ ÉS NEJE
GÉZA FIUK EMLÉKÉRE
URUNK SZÜLETÉSÉNEK 1926-DIK ÉVÉBEN
A két kisebb harang
 

Diósgyőri temető


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van:


~100 kg-os, a Diósgyőri Acélgyárban készült ismeretlen időben. Felirat és díszítmény nélküli. A közelmúltban aranyfüst festékkel fújták be.
Szent István nagyharang

Szent László harang

Szent Imre harang

Az acél lélekharang


A László- és az Imre-harang


A régi harangnyelvek


A nagyharang felszentelése


 

Diósgyőrvasgyári Szent István király
római katolikus plébániatemplom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

4 harangja van
Szent István nagyharang
1250 kg-os, 129 cm alsó átmérőjű, esz1 alaphangú, Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1927-ben a templom jótevője Szmrecsányi Lajos püspök adományából.

Egyik oldalán felirat:
SZMRECSÁNYI LAJOS
MAGYDÓI FELSZENTELT SZENTELT PÜSPÖK
AZ EGRI BIBORNOK-ÉRSEK SEGÉDPÜSPÖKÉ
IMÁRA HÍV SZAVUNKKAL!
Másik oldalán kép: Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának

Alatta falirat:
SZENT ISTVÁN


Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN. 1927. 5190. SZ.
Szent László harang
550 kg tömegű, 100,5 cm alsó átmérőjű, g1 alaphangú, Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1927-ben a templom jótevője Szmrecsányi Lajos püspök adományából.

Egyik oldalán felirat:
SZMRECSÁNYI LAJOS
MAGYDÓI FELSZENTELT SZENTELT PÜSPÖK
AZ EGRI BIBORNOK-ÉRSEK SEGÉDPÜSPÖKÉ,
IMÁRA HÍV SZAVUNKKAL!

Másik oldalán kép: Szent László

Alatta falirat:
SZENT LÁSZLÓ


Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN. 1927. 5191. SZ.
Szent Imre harang
250 kg-os, 75 cm alsó átmérőjű, b1 alaphangú, Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1927-ben a templom jótevője Szmrecsányi Lajos püspök adományából.

Egyik oldalán felirat:
SZMRECSÁNYI LAJOS
MAGYDÓI FELSZENTELT SZENTELT PÜSPÖK
AZ EGRI BIBORNOK-ÉRSEK SEGÉDPÜSPÖKÉ,
IMÁRA HÍV SZAVUNKKAL!

Másik oldalán kép: Szent Imre

Alatta falirat:
SZENT IMRE


Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN. 1927. 5192. SZ.
Lélekharang
50-kg-os acélharang, 1910-ben készült a németországi Bochum acélgyárában. Füles koronás és egyenes jármon van. Jelenleg használaton kívül van, egyes vélemények szerint repedt.

Felirata egyik oldalán:
1910

Másik oldalán:
BVG
A tágas harangházban acél harangszéken helyezték el a négy harangot. A három nagyobb harangot a közelmúltban a Bimm-Bamm csoport munkatársai felújították, új nyelvekkel, járommal és húzómágnesekkel látták el, nyelvkötés nélkül szólnak. Mind a négy harang eredeti kovácsoltvas nyelve megtalálható a toronypadlón.A toronyban a régi toronyóra szerkezeten kívül találunk még egy kereplőt is, amely Nagypénteken és Nagyszombaton hivatott a harangokat helyettesíteni, ezt azonban már régóta nem használják.Harangozási rend hétköznap

6.00-6.03: Szent István nagyharang - reggeli Úrangyala
6.30-6.32: Szent László harang - hívogatás
7.00-7.02: Mindhárom harang - beharangozás
12.00-12.03: Szent István nagyharang - déli Úrangyala
17.30-17.32: Szent László harang - hívogatás
18.00-18.02: Mindhárom harang - beharangozás
20.00-20.03: Szent István nagyharang - esti Úrangyala
20.03-20.04: Szent Imre harang - lélekharang


Harangozási rend vasárnap

6.00-6.03: Szent István nagyharang - reggeli Úrangyala
7.30-7.32: Szent László harang - hívogatás
8.00-8.02: Mindhárom harang - beharangozás
9.30-9.32: Szent István nagyharang - hívogatás
10.00-10.02: Mindhárom harang - beharangozás
12.00-12.03: Szent István nagyharang - déli Úrangyala
17.30-17.32: Szent László harang - hívogatás
18.00-18.02: Mindhárom harang - beharangozás
20.00-20.03: Szent István nagyharang - esti Úrangyala
20.03-20.04: Szent Imre harang - lélekharang
Régi kereplő:
Nagyharang

Középharang

Kisharang

Toronyóra mechanika
(készítette a budapesti Tömő utcai toronyóragyár)
 

Diósgyőrvasgyári református templom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

3 harangja van:

Nagyharang
785 kg-os, 114 cm alsó átmérőjű, e1 alaphangú. Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1928-ban.

Felirata a paláston csak az adományozó nevét tartalmazza:

RÁCZ KÁROLY

Alsó pártázatán:

ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN. 1928. 5328.SZ.Középső harang
480 kg-os, 91,5 cm alsó átmérőjű, gisz1 alaphangú. Szintén Seltenhofer Frigyes Fiai öntödéjében készült Sopronban 1928-ban. Alsó pártázata két helyen ki van törve.

Felirata:

RÁCZ IRÉN

Alsó pártázatán:

ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN. 1928. 5329.SZ.Kisharang
81 kg-os, 50 cm alsó átmérőjű, fisz2 alaphangú. Öntötték Seltenhofer Frigyes Fiai Sopronban 1928-ban.

Felirat csak az alsó pártázatán van:

ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN. 1928. 5330.SZ.
A harangok felszerelését a közelmúltban felújították. Új idomacél jármokat kaptak, régi, félholdas végű nyelvük azonban megmaradt, amelyek nyelvkötés nélküliek.Harangozási rend vasárnap
9.30-9.40 Nagyharang (hívogatás)
9.50-10.00 Mindhárom harang (lépegető)


NagyharangKisharang

 

Miskolctapolcai
Jézus Szíve római katolikus kápolna
(Sziklakápolna)


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:


Nagyharang
120 kg-os, Szlezák László öntötte Budapesten 1936-ban.

Kép: Jézus Szíve

Körülötte felirat:
"JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE,"
"KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"

Kép: Magyarok Nagyasszonya

Körülötte felirat:
"MAGYAROK NAGYASSZONYA,"
"KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"Kisharang
60 kg-os, Szlezák László öntötte és adományozta 1936-ban.

Felirata:
ÖNTÖTTE ÉS AJÁNDÉKOZTA
SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN
1936.

A harangokat kézzel húzva szólaltatják meg mindmáig.

A két új harang a harangszéken


A nagyharang díszítménye és felirata


A kisharang felirata

 

Miskolctapolcai református templom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:


Európa-harang (Nagyharang)
425 kg-os, a1 alaphangú. Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2004-ben.

Ez a harang eredetileg Magyarország Európai Unióba történő csatlakozása alkalmából készült, és szólalt meg 2004. május 1-én a budapesti Kossuth téren. 2004-ben a miskolctapolcai reformátusok is harangot rendeltek Őrbottyánból, azonban ez a harang nem készült el a megadott határidőre, Reformáció Ünnepére, így a harangöntő ideiglenesen felajánlotta az ekkorra már használaton kívülivé vált, alkalmi öntvényét. 2004. október 31-én szólalt meg először Tapolcán. A helyiek annyira megszerették a hangját, hogy arra kérték a mestert, hadd maradjon ez a gyülekezet harangja.

Egyik oldalán Magyarország címere látható az uniós csillagok között.

Alatta felirat:
EURÓPA
HARANGKisharang
140 kg-os, disz2 alaphangú. Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2011-ben. 2011. október 31-én szólalt meg először.

Egyik oldalán kehely látható, alatta felirat:
MISKOLC-TAPOLCA

Másik oldalán magyar címer alatt felirat:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE,
KÉSZÍTTETTE: SIMON ISTVÁN ÉS FELESÉGE
AZ ÚR 2011. ESZTENDEJÉBEN.

Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBANVasárnapi harangozási rend:
10.30-10.35: Nagyharang
10.55-11.00: Mindkét harang
12.00-12.03: Nagyharang 

Miskolctapolcai Mária Szeplőtelen Szíve kápolna


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van:40 kg-os, 35 cm alsó átmérőjű, ismeretlen helyen és időben készült, felirat nélküli, vállán szőlőleveles díszítménnyel látták el. Felülütős, kötéllel, kézzel húzva szólaltatják meg.
 

Miskolctapolcai Szent Kereszt görög katolikus kápolna


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van:~ 10 kg-os diósgyőri acélharang, öntési éve ismeretlen. Felirata: DIÓSGYŐR. Egyenes jármon függ. Kézzel húzva szólaltatják meg.

 

Megyei Kórház kápolnája


Adatgyűjtés és fotó: Bajkó Ferenc

1 harangja van:


25 kg-os, ismeretlen mester öntötte 2008-ban.

A harang-dúc melletti táblán az alábbi felirat olvasható:
A HARANG AZ ÉLŐKET HÍVJA
AZ ELHUNYTAKAT ELSIRATJA

SEGÍTŐ SZÁLLÍTÁS ALAPÍTVÁNY
ADOMÁNYA 2008-BAN
A JUBILEUM ÉVÉBEN
Videók:

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc