Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek
     
         
 

     
     
         
         
         
         
         

Nagyharang

Nagyharang

Nagyharang

Középharang

Középharang

Kisharang

Kisharang

Kisharang

Kisharang


A Magyarok Nagyasszonya harang korábbi Pozdech-járma


NyíregyházaMagyarok Nagyasszonya Római Katolikus TársszékesegyházAdatgyűjtés és fotók: Henzsel Áron


3 harangja van


A déli (jobb oldali) toronyban:


Szent József harang (Nagyharang)
1329 kg-os, 131 cm alsó átmérőjű, d1 alaphangú. Az Ecclesia Harangművek Rt. öntötte F. W. Rincker vezetésével 1924-ben Budapesten az I. világháborúban elrekvirált, Samossa József egri érsek által a templomnak adományozott nagyharang pótlásaként. Az új nagyharangot Énekes János plébános adományozta.

Felirata:
SZENT JÓZSEF TISZTELETÉRE
A HAZA VÉDELMÉREFELAJÁNLOTT, SAMOSSA JÓZSEF BÍBORNOK
EGRI ÉRSEK ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT HARANG PÓTLÁSÁRA
ÖNTETTE ÉNEKES JÁNOS RICHNOI CZ. PRÉPOST
EGRI KANONOK, SZABOLCSI FŐESPERES, NYÍREGYHÁZI PLÉBÁNOS 1924.BEN


A felirattal átellenes oldalon a Harangművek-embléma látható:
A.1924.D
HARANGMŰVEK RT.
ÖNTÖTT ENGEM
BUDAPESTEN
F. W. RINCKER ÁLTAL
NO. 3139


Hangját leggyakrabban delente hallhatjuk, de megszólal minden vasárnap 10 órakor, amikor a nagymisére hívogat, annak beharangozásakor, illetve a vasárnapi nagymise úrfelmutatásakor. Továbbá ennek hangja búcsúztatja az elhunytakat is.
Az északi (bal oldali) toronyban:Magyarok Nagyasszonya harang (Középharang)
850 kg-os, 115 cm alsó átmérőjű, e1 az alaphangja. Szlezák Ráfael öntötte Rákospalotán 1947-ben.

Egyik oldalán Szűz Mária látható a Kisdeddel.

Másik oldalon felirat:
BOLDOGASSZONY ÉVÉBEN. 1947-BEN
TEMPLOMUNK VÉDŐSZENTJÉNEK MAGYAROK NAGYASSZONYÁNAK
TISZTELETÉRE ÖNTETTE A NYÍREGYHÁZI RK. EGYHÁZKÖZSÉG.
KÉSZÜLT TÖRÖK DEZSŐ APÁT KAONOK. FŐESPERES
ÉRSEKI HELYNÖK LELKIPÁSZTORKODÁSA IDEJÉN
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN

Az egyik leggyakrabban hallható harang Nyíregyházán. Minden reggel 6 órakor és este 8 órakor Úrangyalára szól, minden szentmisére a Rozália-haranggal együtt harangoz be, továbbá a vasárnap esti szentmisére hívogat fél órával korábban.

Szent Rozália harang (Kisharang)
391 kg-os, 91 cm alsó átmérőjű, g1 alaphangú. Szlezák Ráfael öntötte Rákospalotán 1947-ben.

Egyik oldalán Szent Rozália képe látható.

Másik oldalon felirat:
1946. MÁJUS 6-ÁN ELHUNYT
DR. WÁGNER GYULÁNÉ SZÜL. SZARVADY ROZÁLIA EMLÉKÉRE
BOLODOGASSZONY ÉVÉBEN 1947-BEN
ÖNTETTÉK A NYÍREGYHÁZI RK. HIVEK
KÉSZÜLT TÖRÖK DEZSŐ APÁT KAONOK. FŐESPERES
ÉRSEKI HELYNÖK LELKIPÁSZTORKODÁSA IDEJÉN
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN

Közepesen mély hangja ellenére lélekharangként funkcionál. Minden este hallhatjuk az Úrangyala után, amikor a halottakért való imádságra szólít. A Magyarok Nagyasszonya haranggal együtt valamennyi hétköznapi és vasárnapi szentmise kezdetekor megszólal, továbbá a hétköznap esti szentmisék előtt fél órával hívogatást végeznek vele.


Korábbi harangjai
Korábbi harangjai A régi római katolikus templomnak három harangja volt, melyeket az új templom építésekor az északi toronyban helyeztek el, ezzel egy időben 1904-ben öntették meg az új templom nagyharangját a Seltenhofer cégnél, utóbbi kiemelt Seltenhofer-féle jármon függött, hasonlóan az Evangélikus nagyharanghoz. Ekkor szerelték be a Seltenhofer-féle harangszékeket a toronyba. A 4 harang D-dúr összhangzatot adott. Az I. világháború rekvirálásának pusztítása nem ismert pontosan, az azonban bizonyos, hogy a nagyharangot elrekvirálták. A II. világháborúban országos viszonylatokhoz képest komoly harang-kár érte a templomot, csak a legnagyobb maradt meg. Az elpusztult három harangból a két nagyobbat a háború után rögtön újjá öntették.

Az északi toronyból az üres harangszék alapján a legkisebb harang hiányzik mely kb. 175kg-os volt.

Megszólaltatás módja
Az 1970-es években a Rancz Kft. munkája alapján történt felújítás eredményeképpen mindhárom harang idomacél megtört Gombos Lajos-féle jármon függ, melyeket utólag átfestettek, nyelvkötéssel, húzómágnes szólaltatta meg őket egészen 2019. augusztusig, amikor a harangoknak korszerűsítő felújítása történt meg. Ez által a két kisebb harang új húzómágnest kapott, melyeket a Bimm-Bamm csoport készített, a nagyharang pedig egy Rancz kft. által gyártott csőlineáris motorral szólal meg, nyelvkötés nélkül. A húzóművek telepítését Závor Máté, a Bimm-Bamm csoport területi képviselője és Henzsel Áron Székesegyházi-harangkarbantartó végezte. E-felújítás keretében a Gombos-féle nyelveket lecserélték kovácsoltvas nyelvekre, melyeket Id. Vajda László és fia Ifj. Vajda László Tiszaeszlári kovácsmesterek készítettek. A toronyban maradt nyomok alapján az első villamosítás korában mindhárom harang dörzskerekes meghajtással szólt. A nagyharang egy elég egyedi, helyben "eszkábált" megtört jármon függött, ami valószínűleg egy eredeti, egyenes járom átalakítása. A középső és kisharang pedig Pozdech-féle öntöttvas jármon szólalt meg.


Harangozási rend

Hétköznap: (Hétfőtől-Péntekig)
6.58-7.00 Középharang
12.00-12.03 Középharang
17.58-18.00 Közép+Kisharang
20.00-20.03 Középharang
20.03-20.05 Kisharang


Hétköznap: (Szombat)
6.58-7.00 Középharang
12.00-12.03 Középharang
17.58-18.00 Közép+Kisharang
20.00-20.03 Nagyharang
20.03-20.05 Kisharang


Vasárnap:
6.28-6.30 Nagyharang
7.28-7.30 Nagy+Kisharang
8.58-9.00 Nagy+Középharang
10.28-10.30 Nagy+Közép+Kisharang
12.00-12.03 Nagyharang
17.58-18.00 Közép+Kisharang
20.00-20.03 Nagyharang
20.03-20.05 Kisharang


     
         
 
 
 
 
   
         
         
         
         
         

Nagyharang:


Kisharang:
Nyelv nélkül, javításra várva...
A harmadik, elpusztult harang járma a toronyban


A toronyóra

A harangjáték képei:
Evangélikus Nagytemplom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van

Nagyharang
1764 kg-os, 147 cm alsó átmérőjű, cisz1 alaphangú. Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték 1903-ban Sopronban. Az eredeti nagyharangot az 1753-ban betelepedett Békés megyei (szarvasi, mezőberényi, orosházi és békéscsabai) evangélikus tótok hozták magukat, azonban az ellenreformáció idején nem használhatták, és az elkobzás veszélye miatt Sulyán Ádám tanyáján szénaboglyába rejtették. 1802-ben 24 bécsi mázsa súlyú (~1340 kg) harangba öntötték ennek az ősi harangnak az ércét, majd repedés következtében 1833-ban 28 mázsás (~1570 kg) tömegben Szathmári Antal harangöntővel újjáöntették. A 20. század elejére ismét elhasadt, ezért ezután kézsült el a jelenlegi formában, 31,5 bécsi mázsa tömegben, megnagyobbítva 1903-ban. Ma is a legnagyobb harang Nyíregyházán és a 3. legnagyobb tömegű evangélikus harang az országban.

A harang érdekessége, hogy a 2 korábbi harang feliratát örökíti meg.

Egyik oldalán az 1802-ben megöntött harang feliratát olvashatjuk:
SOLI DEO GLORIA.
FIERI CURAVIT ECCL. EVANG. LUTHERANA
NYÍREGYHAZENSIS COMMUNIBUS SUMTIBUS
SUB MINISTERIO
RR. DD. IOHANNIS SCHULECK
ET
SAMUELIS NAGY
INSPECTORATU
IOHANNIS FEDOR
NEO. VAO. YA M VIVO VIVOS SED CON VOCO VVLTVS.
OPERE CHRISTIANI LE BRECHT CAMPANI FUSCORIS CASCHOVIAE
A.D. MDCCCII.

Másik oldalán az 1833-ban újjáöntött harangon lévő felirat:
ÚJRA ÖNTETETT 1833 SZ. MIR. HAV.
N. N. KOVÁTS ANDRÁS INSPEKTOR
N. BALLA SAMUEL KURÁTOR
T. T. FARBAKT DÁNIEL ÉS
MIKUSS SÁMUEL PRÉDIKÁTOROK
IDEJÉBEN.
NS. SZATHMÁRI ANTALI FÜLESDI
HARANG ÖNTŐ ÁLTAL


Alsó pártázatán a jelenlegi harang öntési körülményei olvashatók:
KÖZADAKOZÁSBÓL ÚJJÁ ÖNTETETT GEDULY HENRIK ÉS PAULIK JÁNOS LELKÉSZEK, MÁJERSZKY BÉLA ÉS TRAJTLER SAMU FELLÜGYELŐK ÉS VICTORISZ DÁNIEL GONDNOK HIVATALOSKODÁSA ALATT A SELTENHOFER FRIGYES FIAI SOPRONI GYÁRÁBAN 1903. 1783. SZ.
Kisharang
785 kg-os, 112,5 cm alsó átmérőjű, f1 alaphangú, Szlezák László öntötte Budapesten 1922-ben az I. világháborúban elvitt harang helyébe. Jelenleg sajnos néma, ugyanis a közelmúltban eltört a nyelve. Javításra vár.

Felirata:
EZEN HARANG AZ 1914-18 ÉVI
NAGY VILÁGHÁBORÚ CZÉLJÁRA ÖNKÉNT FELAJÁNLOTT, HARANG PÓTLÁSÁRA ÖNTETETT
KOVÁCS ANDRÁS MÁSODFELÜGYELŐ KEZDEMÉNYEZÉSÉRE
A NYÍREGYHÁZI EVANG HIVEK KÖZADAKOZÁSÁBÓL ISTEN DICSŐSÉGÉRE 1922.
SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.


Másik oldalán díszítmény látható:
Kehely, kereszt, pálmaág,
alatta felirat:
RÓM 8. 31.


A kisharang törött nyelve

A nagyharang Seltehofer-féle, megtört acél jármon, a kisharang öntöttvas Pozdech-jármon függ. Mindkettő lekötött nyelvvel és húzómágnessel szólal meg.

425 kg-os, gisz1 hangú harangját Szlezák László öntötte a jelenlegi kisharanggal együtt, azonban ez a II. világháború áldozatává vált. Öntöttvas Pozdech-féle árma ma is megvan a toronyban.
Harangjáték
Nevezetes a homlokzaton látható, 12 harangból álló harangjáték, amely az 1999-ben készült pesti Deák téri harangjáték mellett az első és egyedüli a magyarországi evangélikus templomok között. 1928-ben készítette Szlezák László harangöntő (a mechanika és a harangok is az ő művei). A harangjáték adományozásáról 1927-ben döntött a város vezetése és szándékuk szerint egyházi énekek mellett a kor hazafias eszméjét kívánták megörökíteni. A tervezett dallamok a következők voltak: Isten áldd meg a magyart! -Tebenned bíztunk eleitől fogva. - Talpra magyar, hí a haza! - Nem veszhet el Magyarország! - Nem, nem, soha! - Hej Rákóczi, Bercsényi - Horthy Miklós azt üzente - Hazádnak rendületlenül! - Erős vár a mi Istenünk! - Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga?

1928. január 24-én szólalt meg először a harangjáték nagy csalódást kiváltva a készíttető városvezetőkben, ugyanis a hangok nem voltak tiszták, így a dallomokat nehezen lehetett felismerni. Szlezák javaslatára a dallamok számát egyszerűsítették, így mindössze három dallamot tud játszani a szerkezet. "Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk" - hallhatjuk istentiszteletek kezdetekor, "Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven!" - csendül fel óránként. "Ki dolgát mind az Úrra hagyja és benne bízik szüntelen…"- szólal meg a harangjáték esténként.

A harangokra a következő felirat került: "Nyíregyháza város közönségének tulajdona 1927. augusztus." A legkisebb harang 8, a legnagyobb 35 kg. A toronyóra is ugyanebben az időben készült Sowinski József pesti órásmesternél. Az óra és a harangjáték 1968-ig kifogástalanul működött, ekkor újította fel tulajdonosa, az akkori nyíregyházi tanács, amely kommunista ideológiai okokból más dallamokra szándékozott lecserélni a három evangélikus éneket, de az egyház erőteljes tiltakozása miatt végülis eredeti formájában állította helyre.


Vasárnapi harangozási rend
8.00-8.05: nagyharang (beharangozás reggeli istentiszteletre)
9.55-10.00: nagyharang+kisharang (lépegető istentiszteletre)
~10.45-10.46: kisharang (Miatyánk)


     
         
 
 
   
 
 
         
         
         
         
         


Nagyharang


KisharangSzent Miklós görög katolikus templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van, mindkettő a keleti (jobb oldali) toronyban

Istenszülő Szűz nagyharang
1200 kg-os, 128 cm alsó átmérőjű, e1 alaphangú. F. W. Rincker vezetésével a budapesti Ecclesia Harangművek öntötte 1925-ben az I. világháborúban elrekvirált harang helyett.

Felirata:
OLTALMAD ALÁ SIETÜNK ISTENSZÜLŐ SZÜZ
A NYÍREGYHÁZI GÖR. KATH. EGYHÁZKÖZSÉG KÖZADAKOZÁSBÓL ÖNTETTÉK
1925-IK ÉVBEN


A felirat fölött Szűz Mária látható a Kisdeddel, átellenes oldalán pedig a harangöntöde emblémája.
Szent Miklós kisharang
250 kg-os, ~65 cm alsó átmérőjű, h1 alaphangú. F. W. Rincker vezetésével a budapesti Ecclesia Harangművek öntötte 1925-ben az I. világháborúban elrekvirált harang helyett.

Feliratának részlete a Szent Miklóst ábrázoló, kicsiny dombormű alatt:
SZENT MIKLÓS VÉDELMEZZ MINKET
Harangozási rend hétköznap:
6.45 (30 másodperc) - nagyharang (beharangozás szent liturgiára)
8.00 (30 másodperc) - nagyharang (beharangozás szent liturgiára)
17.30 (30 másodperc) - nagyharang (beharangozás szent liturgiára)

Vasárnapi harangozási rend:
6.00 (30 másodperc) - nagy+kisharang (beharangozás szent liturgiára)
6.45 (30 másodperc) - nagy+kisharang (beharangozás szent liturgiára)
7.30 (30 másodperc) - nagy+kisharang (beharangozás szent liturgiára)
8.30 (30 másodperc) - nagy+kisharang (beharangozás szent liturgiára)
10.00 (30 másodperc) - nagy+kisharang (beharangozás szent liturgiára)
12.00 (30 másodperc) - nagy+kisharang (beharangozás szent liturgiára)
17.30 (30 másodperc) - nagy+kisharang (beharangozás szent liturgiára)
18.15 (30 másodperc) - nagy+kisharang (beharangozás szent liturgiára)

     
         
 
 
   
 
   
         
         
         
         
         

Nagyharang


KisharangVárosi református templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van

Etelka-harang
350 kg-os, 86,5 cm alsó átmérőjű, a1 alaphangú. Egry Ferenc református vallású harangöntő öntötte az Ung megyei Kisgejőcön 1928-ban.

Egyik oldalán az "Etelka" név látható koszorúba foglalva, alatta felirat:
NÉHAI KEDVES FELESÉGEM ÉS JÓ ANYÁNK, TATÁR ETELKA
EMLÉKÉNEK: VITÉZ LAJOS PRESBYTER ÉS GYERMEKEI, GYULA ÉS ERZSÉBET,
NYÍREGYHÁZA. 1928. MÁRCIUS 14-ÉN.


Másik oldalán:
DICSŐSÉG A MAGASSÁGOS MENNYEKBEN ISTENNEK.

Felső pártázatán:
ÖNTÖTTE EGRY FERENC KISGEJŐCÖN. 1928.
Kisharang
202 kg-os, 67 cm alsó átmérőjű, … alaphangú. A város legrégebbi harangja, 1802-ben készült, az öntő nem nevezte meg magát a harangon, formája alapján egy vándormester munkája, amelyet írásos források is bizonyítanak: "1802-ben öntetett az eccla egy 360 fontos harangot egy helységről-helységre járkáló harangöntővel egy régi hasadt harangból, a melyen ilyen momentum volt: 'Hanc campanum renovari curarunt cives Niredhaziensis Ao. 1616.'"

Felirat csak a felső pártázaton van:
"HANC: CAMP: AD: GLOR: DEI: RENOV: CUR: ECCL: REF: NYÍREGYHAZIENSIS 1802"
Vasárnapi harangozási rend:
7.58-8.00: kisharang (lépegető istentiszteletre)
10.13-10.15: nagyharang (hívogatás istentiszteletre)
10.27-10.30: nagyharang+kisharang (lépegető istentiszteltre)
17.28-17.30: kisharang (lépegető istentiszteletre)

Szent Antal római katolikus templom


Adatgyűjtés és fotók: Henzsel Áron

1 harangja van:


150 kg-os, 63,2 cm alsó átmérőjű, E2 alaphangú. Öntötte Szlezák Ráfael Rákospalotán 1938-ban.

Felirata egyik oldalán a paláston:
"SZÁNJATOK MEG SZÁNJATOK MEG LEGALÁBB TI BARÁTAIM!" 19-21
A MAGYAR SZENTÉVBEN 1938 A NYÍREGYHÁZI FERENCRENDIEK LETELEPÜLÉSEKOR.
KÉSZÜLT A HIVEK ADOMÁNYÁBÓL. Ö
NTÖTTE SZLEZÁK RAFAEL HARANGÖNTŐ MESTER BUDAPESTEN.
Másik oldalán az eukarisztikus kongresszus 1938-as címere látható.

Korábban a harang dörzskerekes meghajtással szólalt meg, jelenlegi villamosítását Rancz Lajos készítette, amelynek köszönhetően húzómágnessel, nyelvkötés nélkül szólal meg.

A toronyban a harangszékben még egy nagyobb harangnak van hely.


Harangozási rend

Hétköznap:
7.00-7.02
12.00-12.01
17.00-17.02


Vasárnap:
7.00-7.02
9.00-9.02
10.30-10.32
12.00-12.01
17.00-17.02A régi dörzskerekes meghajtás lapátja
Szent Imre Római Katolikus Gimnázium


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

A jósavárosi hívek templomaként szolgáló Gimnázium kapujában álló haranglábnak 2 harangja van:


Szent Imre harang
110 kg-os, disz2 hangú, Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2012-ben. Egyik oldalán Szent Imre képe látható. Másik oldalán magyar címer alatt felirat:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
SZENT IMRE TISZTELETÉRE
ÖNTETTEK ENGEM


Szűz Mária harang
56 kg-os, Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2012-ben. Képe Szűz Máriát ábrázolja. Magyar címer alatt látható felirata:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE
ÖNTETTEK ENGEM


A 250 kg-os harang

Meghajtás


Jósavárosi görög katolikus templom


Adatgyűjtés, fotók és videó: Henzsel Áron

1 harangja van

250 kg-os, d2 alaphangú, öntötte Lázár Imre Székelyudvarhelyen 2003-ban.

Felirata a paláston:
Hirdessétek napról napra a mi Istenünk szabadítását.
Öntetett a jósavárosi hívek jószívű adományából Nyíregyháza, 2003.


Harangozási rend:
Hétfőtől – Péntekig:
8.00-8.02 – Beharangozás Szent Liturgiára
12.00-12.05 – déli Úrangyala

Szombaton:
12.00-12.05 – déli Úrangyala
17.30-17.32 – Beharangozás Szent Liturgiára

Vasárnap:
9.30-9.32 – Beharangozás Szent Liturgiára
12.00-12.05 – déli Úrangyala
17.30-17.32 – Beharangozás Szent Liturgiára


Kereplő

A harang egyik oldala


A harang másik oldala

Nyelvfelfüggesztés

Húzómágnes


A harang jármaKertvárosi római katolikus templomAdatgyűjtés, fotók, videó: Henzsel Áron


1 harangja van 170 kg-os, 68 cm alsó átmérőjű, magassága a járom nélkül, koronával 61 cm. Cisz2 / Desz2 az alaphangja, Gombos Miklós öntötte 1996-ban Őrbottyánban.

Felirata csupán a felső pártázatán van:
ŐRBOTTYÁN
GOMBOS MIKLÓS

Másik oldalán a palástján címer látható.


A toronyban az I-vas harangszékbe még egy kisebb harang férne el, amelynek még a kapcsolóknál is helyet adtak, tehát 2 harangra, ebből a nagyobb van csak beüzemelve. A jelenlegi harang korábban dörzskerekes meghajtással szólalt meg, jelenleg a Rancz kft. által nyelvkötéssel, és húzómágnes által szólal meg.Dörzskerék-lapát és -motor (a korábbi meghajtás)
Nagyharang

Középharang

Lélekharang


A nagyharang nyelvfelfüggesztése

A nagyharang DC-meghajtása

A lélekharang DC-meghajtása

Mindhárom harangÖrökösföldi római katolikus templom


Adatgyűjtés, fotók, videó: Henzsel Áron

3 harangja van

Szent József nagyharang
325 kg-os, 83 cm alsó átmérőjű, H1 alaphangú, öntötte Gombos Miklós Őrbottyánban 2013-ban.

Felirata egyik oldalon a paláston:
Isten dicsőségére öntettek engem
Szt. József tiszteletére
Nyíregyháza – Örökösföld
2013. ,,A HIT ÉVÉBEN’’

Másik oldalán a pártázaton: Szent József a kis Jézussal.

Felirata alsó pártázatán:
Öntötte Gombos Miklós harangöntő mester Őrbottyánban.
Szent István király középharang
140 kg-os, 63,5 cm alsó átmérőjű, Disz2/Esz2 alaphangú, öntötte Gombos Miklós Őrbottyánban 2013-ban.

Felirata egyik oldalon a paláston:
Isten dicsőségére öntettek engem.
Szent István király tiszteletére. Hajas István templomépítő mester.
Nyíregyháza – Örökösföld
2013. ,,A HIT ÉVÉBEN’’

Másik oldalán a pártázaton: Szent István domborműve látható.

Felirata alsó pártázatán:
Öntötte Gombos Miklós harangöntő mester Őrbottyánban.
Szent János lélekharang
78 kg-os, 51 cm alsó átmérőjű, G2 alaphangú, öntötte Gombos Miklós Őrbottyánban 2013-ban.

Felirata egyik oldalon a paláston:
Isten dicsőségére öntettek engem
Szt. János tiszteletére
Nyíregyháza – Örökösföld
2013. ,,A HIT ÉVÉBEN’’

Felirata alsó pártázatán:
Öntötte Gombos Miklós harangöntő mester Őrbottyánban.
Mindhárom harang Gombos-féle idomacél jármon függ, alulütős rendszerben, nyelvük nincs lekötve, fékezős húzómágnesüket a Rancz kft. készítette.Harangozási rend
Hétfő – Szerda, Péntek – Szombat:
12.00-12.01 Középharang – déli Úrangyala
19.00-19.01 Középharang – esti Úrangyala

Csütörtök:
12.00-12.01 Középharang – déli Úrangyala
18.00-18.03 Nagy+Közép+Lélekharang – beharangozás
19.00-19.01 Középharang – esti Úrangyala

Vasárnap és ünnepnapokon:
10.30-10.31 Középharang – I. hívogatás
10.45-10.46 Középharang – II. hívogatás
11.00-11.03 Nagy+Közép+Lélekharang – beharangozás
12.00-12.01 Nagyharang – déli Úrangyala
19.00-19.01 Nagyharang – esti Úrangyala


Külvárosi református templom

1 harangja van

106 kg-os és Szlezák Ráfael öntötte Rákospalotán 1947-ben

Forrás: Várady József: Tiszántúl református templomai II. Debrecen, 1991.Borbányai evangélikus templom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van

A Diósgyőri Acélgyárban öntötték 1951-ben. Tömegére vonatkozóan pontos adat nem ismert, kb. 1 mázsa lehet.

Vasárnapi harangozási rend a belvárosban >>>

VideókMinden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Ez alól kivételt képeznek az egyházak. Az egyházak (plébániák, gyülekezetek stb) az oldal bármely tartalmát (képeket, videókat, adatokat) külön kérés nélkül felhasználhatják. A képekből az alábbi e-mail címre érkező kérésre nagyobb felbontásúakat is tudok adni.

Webmester: Bajkó Ferenc  

E-mail: magyarharangok@gmail.com