Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek


Szent Gellért - Hősök - harangja:

A felirat öntési helyet megjelölő részlete

Szent Imre - püspöki - harang:


A Magyarok Nagyasszonya harang:


A lélekharang és az új Szent Teréz harang:


A szentély mellett felállított harang:

Szeged

Fogadalmi templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

7 harangja van:

2 a templomban, 1 a keleti, 4 a nyugati toronyban.

A Tisza felöli toronyban található a Hősök harangja, amelyet a világháború és az árvíz emlékére öntettek. Az egyházmegye első püspökének, Szent Imre nevelőjének, Szent Gellértnek szenteltek. 8537 kg-os és 245,2 cm az alsó átmérője, alaphangja F0. Fritz Wilhelm Rincker, a budapesti Ecclesia Harangművek mestere öntötte Sinnben, Németországban 1927-ben. A hatalmas méretű harang megöntéséhez jelentős támogatásokat nyújtott a Honvédelmi Minisztérium és Klebelsberg Kunó kulturális miniszter. A szegediek erős hitét bizonyítja megható, szép felirata, amely egy három versszakos vers (Sík Sándor költeménye):

"AZ ÚR IGÉJÉT HIRDETEM,
AZ ÚR VIRRASZT A FÖLD FELETT
AZ ÚR KOPOG A SZÍVEKEN,
NYISSATOK AJTÓT EMBEREK!

ATYA AZ ÚR, IGAZ, ERŐS,
ATYA AZ ÚR, SZELÍD, SZERET
BALKEZE ÁRVIZET ESŐZ,
DE JOBBJA ÚJ NAPOT KELET.

NAPOT A VÉRZŐ FÖLDEKEN,
A VÉRTANÚ SÍROK FELETT,
AZ ÚR KOPOG A SZÍVEKEN,
NYISSATOK ATJÓT EMBEREK!"

SIK S.
Másik oldalon a keletkezési felirat:

"ÖNTETTE A SZEGED-BELVÁROSI PLÉBÁNIA, VÁRHYELYI JÓZSEF PÁPAI PRELÁTUS KEZDEMÉNYEZÉSÉRE GLATTFERDER GYULA DR. PÜSPÖKSÉGE IDEJÉN,
KLEBELSBERG KUNO KULTUSZMINISZTER TÁMOGATÁSÁVAL,
AIGER KÁROLY FŐISPÁNSÁGA, SOMOGYI SZILVESZTER DR. POLGÁRMESTERSÉGE ALATT
ISTEN DICSŐSÉGÉRE, SZENT GELLÉRT TISZTELETÉRE, AZ 1914-18-IG TARTOTT
VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT
MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÉRE AZ ÚR 1927. ÉVÉBEN"


Az alsó pártázatán olvasható: "HARANGMŰVEK RT. ÖNTÖTT ENGEM F. W. RINCKER ÁLTAL BUDAPEST SINN NO 5620" harangon ezen kívül Rincker-cég emblémája látható a 1927-es évvel.

Egészen 1990-ig, a budapesti Szent István Bazilika nagyharangjának megöntéséig ez volt Magyarország legnagyobb harangja, ma tömeg szerint csak a második legnagyobb, viszont alsó átmérője 5 cm-el meghaladja a budapesti Bazilikáét, és alaphangja is fél hanggal mélyebb. Ütőjét 2003-ban cserélte ki a passaui Perner cég a mostanira, amely 450 kg-os. A korábbi ütő ma is ott van a toronyban, 500 kg-os, a födémet átfúrva engedték le az alatta lévő szintre. Évente egy alkalommal szólal meg: a nagy árvíz évfordulóján, március 12-én 14 órakor. Bizonyos években a Hősök emléknapján is hallható és a nagy szegedi árvíz 5-el osztható évfordulójin éjjel 2-kor is hallható a többi haranggal együtt.Ellensúlyos nyellvel szól. Járma vélhetően az eredeti, élcsapágyas felfüggesztés. Érdekessége, hogy füles koronájának egyik füle hiányzik.


A régi nyelv és a máig használatos élcsapágy (homokcsapágy)
A nyugati toronyban is láthatunk egy tekintélyes méretű harangot, a 2669 kg-os, 165,2 cm alsó átmérőjű, C1 hangú Szent Imre harang, vagy másnéven a Püspökharang ez, amely a Hősök haranggal egy időben készült F. W. Rincker műhelyében. A püspök által celebrált szentmisék alkalmával szólal csak meg, illetve az egész órákat üti. Egyik oldalán Szent Imre alakja látható, alatta az alábbi felirat:
"SZENT IMRE HERCEG! SZÉP LILIOMSZÁL!
NEVELJ NEKÜNK TISZA NEMZEDÉKET,
ATYÁD HITÉHEZ, KORONÁJÁHOZ
ÉS TÖRVÉNYEIHEZ HÚ IFJÚSÁGOT!"


A másikon:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE
SZENT IMRE HERCEG TISZTELETÉRE
ÖNTETTE A SZEGED-BELVÁROSI EGYHÁZKÖZSÉG
VÁRHELYI JÓZSEF
PÁPAI PRELÁTUS, PLÉBÁNOS, EGYHÁZI ELNÖK ÉS
MUNTVÁN ISTVÁN DR.
TÁBLAI ELNÖK, VILÁGI ELNÖK IDEJÉBEN
AZ ÚRNAK 1927. ESZTENDEJÉBEN"


A két nagyharang érdekessége, hogy füles koronás felfüggesztést kaptak, s azokat a későbbiek során is meghagyták.

Nagyság szerinti sorrendben a következő az 1020 kg-os Magyarok Nagyasszonya harang, alsó átmérője 120 cm, alaphangja F1. 1996-ban öntötte Gombos Lajos Őrbottyánban a II. világháborúban elrekvirált harang helyébe. A korábbi harang a templom legrégebbi harangja volt, a Dóm megépülte előtt a Szent Dömötör templomban szolgált, onnan hozták át. Egyik oldalán Szűz Mária dombormű látható, a másikon felirat:
"A SZEGEDI FOGADALMI TEMPLOMBÓL
A II. VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN 1943 BAN ELHURCOLT
MAGYAROK NAGYASSZONYA HARANG EMLÉKÉRE
GYULAI ENDRE MEGYÉSPÜSPÖKSÉGE ÉS
ÁBRAHÁM ISTVÁN PLÉBÁNOSSÁGA IDEJÉN
ÖNTÖTTE GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐ
ŐRBOTTYÁNBAN 1996 ÉVBEN".


Koronája tárcsás. Vállán (felső pártázat) koszorúba foglalt angyalfejek láthatóak, az alsón pedig a harangöntőre, illetve a Szlezák-harangokra jellemzően gyümölcskosár és koszorút a szájában tartó madár váltakozik. A Magyarok Nagyasszonya harang a negyedeket pengeti, illetve vasárnapi és ünnepi szentmisék alkalmával szólal meg.

A Szent Teréz harang a legfiatalabb, 2003-ban készült Passauban Rudolf Perner öntödéjében a 2002 februárjában megrepedt 400 kg-os harang helyet, melyet megnagyobbítva, 580 kg-os tömeggel, 98 cm alsó átmérővel asz1 hangra hangolva készítettek el. A harang öntésével egy időben a Perner cég felújította a Fogadalmi templom többi harangját is, mindegyik új nyelvet kapott, és nyelvingás (álfelülütős) lengetésre szerelték át őket. A harang palástján a védőszent, Lisieux-i Kis Szent Teréz alakja látható.

Felirata:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS SZENT TERÉZ TISZTELETÉRE ÖNTETTE
A SZEGED-BELVÁROSI EGYHÁZKÖZSÉG
GYULAI ENDRE PÜSPÖKSÉGE IDEJÉN
AZ ÚRNAK 2003. ÉVÉBEN".


A Lélekharang 250 kg-os, 74 cm az alsó átmérője, 1921-ben öntötte August Rincker Sinnben, Németországban. Az esti harangszó után, illetve szentmisék kezdetekor szólal meg. A hétköznapi szentmisékre a Dóm két legkisebb harangja hív.

Felirata egyik oldalán:
"BOLDOGOK, AKIK
AZ ÚRBAN HUNYTAK EL"


A másik oldalon:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS KÖZÜLÜNK ELKÖLTÖZÖTT
DINIKE FIUNK EMLÉKÉRE ADOMÁNYOZTA
DR. MILKÓ ENDRE ÉS NEJE
ZNIOBÁNYAI KRISZTINA 1921"


A templomban két harang látható még. Az egyik a szentélytől balra látható, 40 cm alsó átmérőjű, kb. 50 kg-os harang, amelyet 2008-ban öntött Rudolf Perner Passauban. A harang Mrs. Betty Kadar adománya. Egyik oldalán a Magyarok Nagyasszonya dombormű,
a másikon felirat látható:
"ADOMÁNYOZTA
MRS BETTY KADAR
2008
SZEGED"


A kórus alatt láthatjuk a régi Szent Teréz harangot, amelyet a plébánia nem olvasztott be, hanem megőrizték az utókor és a templomba érkező látogatók számára. A 400 kg-os, repedt, tárcsás harangot F. W. Rincker öntötte 1921-ben Sinnben.

Felirata:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS SZENT
TERÉZ TISZTELETÉRE ADOMÁNYOZTA
SZŰCS BÉLA ÉS NEJE JUHÁSZ AMÁLIA 1921."


A régi Szt. Teréz harang a kórus alatt:
A nyugati torony harangjai (Závor Máté videója):

A keleti toronyban a nagyharang:


Városháza

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van

A Városháza tornyának harangja különös értéket képvisel. Egyrészt azért, mert ez Szeged ma is meglévő harangjai közül a legrégebbi, másrészt mindmáig megmaradtak a harang eredeti tartozékai: az egyenes fa járom, a félholdas végű, felültős nyelv és a fa harangszék. Az 1400 kg-os, 138 cm alsó átmérőjű, d1 alaphangú harangot Eberhard Henrik pesti harangöntő öntötte 1832-ben. Hangja hosszú időkig nap mint nap hallható volt a városban, megszólalt pl. Munkácsy Mihály temetése idején, 1900-ban (Budapesten temették, de szegedi kötődése miatt e harang is búcsúztatta). Koronája füles. Vállán széles, gazdag, népies ornamentika fut körbe, amelyeket kőoszlop és váza motívumok tagolnak.

Felirata egyik oldalán:
NS : KISS JÓSEF FŐ: BÍRÓ
SZÍLBER JÓSEF POLGAR MESTER
NS MÜLLER FERENTZ FŐ: KAPITÁNY
NAGY FERENTZ TANÁTSBÉLI, STEITS JÁNOS TANÁTSBÉLI,
PÁLFY JÁNOS TANÁTSBÉLI, HODY IMRE TANÁTSBÉLI,
NS. SZLUHA FERENTZ TANÁTSBÉLI, PETROVITS JÁNOS TANÁTSBÉLI
CZERFNTSER JÁNOS TANÁTSBÉLI, KOLB JOSEF TANÁTSBÉLI
NS KROLLER MIKLOS B.TANÁTSBÉLI LENGYEL PÁLL FŐJEGYZŐ,
AIGNER IMRE PALL JEGYZŐ PETROVITS ISTVÁN ALL: JEGYZŐ,
ROZER IMRE PROTOCOLLISTA, SZILBER ANTAL ALL: ÜGYEZS,
HESZLER JOSEF SZÁMVEVŐ BÉRO JÁNOS SZÓSZOLLÓ,
JŐBEN GYÖRGY BAURNFEIND FERDINÁND SEGÉDGYEI.

Alatta az alsó pártázaton:
ÖNTÖTTE EBERHARD HENRIK PESTEN 1832.

Másik oldalán nem beazonosítható, valószínűleg allegórikus alak, kezében táska és bot.

Alatta az alsó pártázaton:
FUDIT HENRICUS EBERHARD PESTINI MDCCCXXXII.


A harang korábban motoros villamosítással szólalt meg, azonban ez a rendszer régóta üzemen kívül van. Kongatóval is ellátták, amely az egész órákat jelezte, azonban jelenleg ez sem működik. A toronyból minden egész óra előtt 5 perccel toronyzene szól, amely a digitális toronyóra vezérléssel együtt készült, a Rancz Kft. munkája.

Jó lenne, ha a harang eredeti állapotában megmaradhatna az utókor számára ...

Az 1695 kg-os nagyharang:


A 201 kg-os lélekharang:Felsővárosi Szent Miklós plébániatemplom
(Minorita templom)

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:

Nagyharang (Magyarok Nagyasszonya harang)
1695 kg tömegű, 146 cm alsó átmérőjű, cisz1 alaphangon szól. Öntötték Seltenhofer Frigyes Fiai Sopronban 1924-ben. A Dóm harangjai után ez a harang a 3. legnagyobb a városban.

Felirata egyik oldalán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYA TISZTELETÉRE!

A VILÁGHÁBORÚBAN A HAZA OLTÁRÁRA FELÁLDOZOTT HARANGOK PÓTLÁSÁRA
A KONV. MINORITA REND SZEGEDI TEMPLOMÁNAK AJÁNDÉKOZTA
A SZEGEDFELSŐVÁROSI RÓM: KATH. HITKÖZSÉG. 1924.

Másik oldalán kép: Magyarok Nagyasszonya

Alatta felirat:
"NE FELEDKEZZÉL MEG SZEGÉNY MAGYAROKRÓL…"
Alsó pártázatán körbefutó felirat:
ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN 4345. SZ.Lélekváltság harang (Szent Mihály harang)
201 kg-os, 71 cm az alsó átmérője. Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1931-ben.

Kép: Szent József

Felirata:
SZENT JÓZSEF HALDOKLÓK PÁRTFOGÓJA
HALÁLTUSÁNKBAN LÉGY VÍGASZUNK - ÉS KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!


Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN 1931. 5625. SZ.


Mindkét harang erősen kiemelt, homokcsapágyas idomacél jármon függ amelyek Diósgyőrben készültek, lekötött nyelvvel, tekercsekkel szólnak.

A harangház érdekessége, hogy 2 szintes, az alsó szinten a nagyharang, a felsőn a lélekharang foglal helyet, mindkettő mellet az állványban egy-egy harang csapágyhelyei láthatók, valószínűleg 4 harangja volt eredetileg a templomnak, és a 2 középső méretű hiányzik a toronyból.A Paprika-harang


A Paprika-harang díszítése


Az új nagyharang


A harangszék


A Szent Antal harang


A Havi Boldogasszony harang


A lélekharang


A lélekharang és a Szt. Antal harang


A tűzőr szoba


A régi toronyóra szerkezet


Alsóvárosi Havas Boldogasszony plébániatemplom
(Ferences templom)

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

5 harangja van:

A Látogatóközpont kiállításán:

Paprika-harang (Szent Piroska harang) /repedt/
710 kg-os, 112 cm alsó átmérőjű, Szlezák László öntötte Budapesten 1921-ben. Nevét onnan kapta, hogy a szegedi paprikakereskedők ajándékozták a templomnak, továbbá egyedülálló érdekessége, hogy a harangot a vállon körbefutó paprikamotívumok díszítik. Védőszentjéül azért Szent Piroskát választották, mert a harang öntésének idején Szegeden sokan viselték e nevet.

A palást alsó részén szőlőmotívumok, az alsó pártázaton pedig párosával egymás felé forduló cethalak húzódnak.

Egyik oldalán Szent Piroska képe látható, alatta felirat:
"SZENT PIROSKA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"

Másik oldalán terjedelmes felirat őrzi a harang történetét:
"A SZEGED ALSÓVÁROSI PAPRIKA TERMELŐK ÉS KERESKEDŐK HARANGJA."
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTÉK, BAGK BERNÁT ÉS NEJE, ÖZV. BÖRCSÖK ISTVÁNNÉ,
ÖZV. CSONKA LAJOSNÉ, DEÁK JÁNOS ÉS NEJE, DOBÓ JÁNOS, ÖZV. FARKAS JÓZSEFNÉ ÉS FIAI,
GÁRGYÁN JÁNOS ÉS NEJE, ÖZV. KÓRMÁNYOS ANTALNÉ, PÁLFFI DÁNIEL, PEREGI MIHÁLY,
MAGYAR OL. BANK SZEGED ALSÓV. FIÓKJA, MÉSZÁROS JÓZSEF ÉS NEJE, SZÉCSI IMRE ÉS CSALÁDJA,
SZEGEDI PAPRIKA KIRENDELTSÉG, SZEGEDI HANGYA KIRENDELTSÉG ÉS A SZENTMIHÁLYTELKI HIVEK.
SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ ÁLTAL BUDAPEST 1921."

Az öntészet-történetileg és helytörténetileg is jelentős értéket képviselő Paprika-harang 2005-ben megrepedt. A repedt harang helyett Gombos Miklós új 750 kg-os harangot öntött, a régi harangot pedig elvitte, annak anyagát beszámította az új harang árába, és a következő öntésnél használta volna fel. A Móra Ferenc Múzeum és a Szegedi Városképvédő és Hagyományőrző Egyesület a hír hallatán gyűjtést hirdetett a harang megmentéséért, az anyagköltség (940 ezer Ft.) közösségi összefogásból hamar összegyűlt, így az visszakerülhetett Szegedre, ahol a templom melletti látogatóközpont kiállítási tárgya.A toronyban:

Jubileumi harang / Bálint Sándor emlékharang (Nagyharang)
700 kg-os, 111 cm alsó átmérőjű, fisz1 alaphangú. Gombos Miklós öntötte 2005-ben Őrbottyánban. Felszentelésére 2005. július 9-én került sor.

Egyik oldalán füzér fölött az 500-as évszám utal a templom jubileumára.

Másik oldalán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTE
A SZEGED-ALSÓVÁROSI PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGE,
BÁLINT SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMÁN
GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ÁLTAL ŐRBOTTYÁNBAN, 2005.

A harang elődjéhez képest kifejezetten egyszerű, visszafogott díszítésű.


Szent Antal harang (Hívek harangja)
400 kg-os, 88 cm alsó átmérőjű, a1 alaphangú. Gombos Lajos öntötte Őrbottyánban 1988-ban a korábban Szlezák László által 1921-ben öntött 449 kg-os harang helyett, amely megrepedt.

Egyik oldalán kép: Szent Antal

Körülötte felirat:
CSODATEVŐ SZT. ANTAL
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

Másik oldalán a harang története olvasható:
ÖNTETTEM BUDAPESTEN 1921-BEN
A SZEGED ALSÓVÁROSI HÍVEK KÖLTSÉGÉN
SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ MESTER ÁLTAL.
ÚJRAÖNTÖTT GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐ
ŐRBOTTYÁNBAN 1988. ÉVBENHavi Boldogasszony harang (Mária-harang)
248 kg-os, 74 cm alsó átmérőjű, Szlezák László öntötte Budapesten 1921-ben.

Egyik oldalán felirat:
LÉTEMET KÖSZÖNÖM PAP ISTVÁN ÉS NEJE DOBÓ TERÉZ ÁLDOZATKÉSZSÉGÉNEK
XV. BENEDEK PÁPA, CSERNOCH JÁNOS HERCEGPRIMÁS, HORTY MIKLÓS KORMÁNYZÓ,
ZADRAVECZ ISTVÁN TÁBORI PÜSPÖK, GLATTFELDER GYULA MEGYÉS PÜSPÖK,
TAMÁS ALAJOS TARTOMÁNYI FŐNÖK, DÉRI BONAVENTURA ZÁRDAFŐNÖK IDEJÉBEN.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ BUDAPESTEN 1921.

Másik oldalán Havi Boldogasszony képe, körülötte felirat:
"SZEGEDI HAVI BOLDOGASSZONY."
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK.


Szent István lélekharang
23 kg-os, ~ 35 cm alsó átmérőjű, Szlezák László öntötte Budapesten 1921-ben.

Egyik oldalán kép: Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának

Körülötte felirat:
SZENT ISTVÁN
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK.

Másik oldalán:
ÖNTETTÉK SZÉCSI ISTVÁN ÉS NEJE DOBOCZKY TERÉZ ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL
A HARANG ÉRC-SZÓZATA LESZÁLL ISTEN ELÉ,
A SZÍV MINT EOL-HÁRFA KÉSZ LEGYEN AZ ÚRNAK ZENGENI.
SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ ÁLTAL BUDAPESTEN 1921.A két kisebb harang öntöttvas Pozdech-jármon függ, és lekötött nyelvvel szólnak, a két nagyobb harang idomacél jármon függ, nyelvkötés nélkül, alulütősen szólnak. A harangok vaskos gerendákból ácsolt fa harangszéken függenek.A lélekharang a nagyharanggal az évszázados fa harangszéken

Az 1600 kg-os Magyarok Nagyasszonya nagyharang


A 800 kg-os Szent Rókus harang


A 450 kg-os Péter-Pál harang


A 250 kg-os lélekharang


Az Ecclesia Harangművek emblémája
Szent Rókus plébániatemplom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

4 harangja van:

A nyugati (jobb oldali) torony harangja:


Magyarok Nagyasszonya nagyharang
1600 kg-os, 138,5 cm alsó átmérőjű. Az Ecclesia Harangművek öntötte Budapesten 1926-ban.

Felirata egyik oldalán:
RÓKUS NÉPE SZAVÁT ZENGI
E SZENT HARANG, NAGYASSZONYUNK!
S ARRA KÉRÜNK: ÓH ADD VISSZA
UJRA RÉGI, SZABAD HONUNK.

Másik odalán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE

ÉS A MAGYAROK NAGYASSZONYA TISZTELETÉRE
SZEGED-RÓKUS HÍVŐK NÉPE
1926.

Alsó pártázatán körbe:
HARANGMŰVEK R. T. ÖNTÖTT ENGEM BUDAPESTEN F. W. RINCKER ÁLTAL 1926. NO 5657


A keleti (bal oldali) torony harangjai:


Szent Rókus harang
800 kg-os, 111 cm alsó átmérőjű, f1 alaphangú. Az Ecclesia Harangművek öntötte Budapesten 1926-ban.

Felirat a harang egyik oldalán:
A SZEGED-RÓKUS HÍVEK SZENT RÓKUS TISZTELETÉRE
1923
HIRDESD HARANG ZENGŐ NYELVEN
SZENT RÓKUS NÉPE HISZ ISTENBEN

Másik oldalán az öntöde emblémája látható:
A. 1923. D.
HARANGMŰVEK RT.
ÖNTÖTT ENGEM
BUDAPESTEN
F. W. RINCKER ÁLTAL
NO. 4098Péter-Pál harang
450 kg-os, 92 cm alsó átmérőjű. Az Ecclesia Harangművek öntötte Budapesten 1926-ban.

Felirata a harang egyik oldalán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
PÉTER-PÁL APOSTOL FEJEDELMEK
MINT ÉGI PÁRTFOGÓJUK TISZTELETÉRE
KÉSZÍTTETTE A SZEGED-RÓKUSI MEZŐGAZDÁK KÖRE 1926.

Másik oldalán:
ÉN AZ ELSZAKÍTOTT FÖLD IMÁJÁT VISZEM,
FÉLÜNK S BÍZUNK BENNED IGAZSÁGOS ISTEN.

Alatta az öntöde cégjelzése az 5658-as gyári számmal.Szent András lélekharang
250 kg-os, 70,5 cm alsó átmérőjű. Az Ecclesia Harangművek öntötte Budapesten 1926-ban.

Felirat a harang egyik oldalán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
SZENT ANDRÁS APOSTOL TISZTELETÉRE
ÉS ISTENBEN BOLDOGULT FÉRJE EMLÉKEZETÉRE
KÉSZÍTTETTE ...
1926

Másik oldalán az öntöde emblémája:
5659
HARANGMŰVEK RT.
ÖNTÖTT ENGEM F.W.RINCKER ÁLTAL
BUDAPESTEN


A 300 kg-os nagyharang


A 130 kg-os kisharang


A harangszékHonvéd téri református templom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc


2 harangja van


Nagyharang
300 kg-os, 78 cm alsó átmérőjű, h1 alaphangú, öntötte Szlezák Ráfael Rákospalotán 1948-ban.

Egyik oldalán felirat olvasható:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ELHUNYT ZSUZSIKA LEÁNYKÁJUK EMLÉKÉRE
KÉSZÍTTETTÉK SZÜLEI: TAKÓ ANDRÁS
ÉS NEJE SZÜL. CSORJA ZSUZSANNA
ÉS ERIKA IKERTESTVÉRE AZ ÚRNAK 1948. ÉVÉBEN
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN

Kép: kehely

Alatta felirat:
"ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET,
ÉS NE TILTSÁTOK EL TŐLEM ŐKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA"
MÁRK EV. 10. 14.Kisharang
130 kg-os, 63 cm alsó átmérőjű, es2 alaphangú, öntötte Szlezák Ráfael Rákospalotán 1948-ban. (Források szerint 200 kg-os, azonban ez az átmérő és az alaphang tekintetében valószínűtlenül nagy.)

Felirata:
SZEGEDI HONVÉD-TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM RÉSZÉRE
AJÁNDÉKOZTA: DR. GÁL GÉZA JENŐ REF. EGYHÁZMEGYEI ÜGYÉSZ
ÉS NEJE SZÜL. VARGA JULIÁNNA, GYERMEKEK:
GÁL JULIÁNNA ERZSÉBET, GÁL GYÖRGYI KATALIN. SZEGED. 1948.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN

Másik oldalán kép: babérleveleken nyugvó kehely.

Alatta felirat:
"DICSŐSÉG A MAGASSÁGOS MENNYEKBEN AZ ISTENNEK,
ÉS E FÖLDÖN BÉKESSÉG A JÓAKARAT EMBEREINEK. /LUKÁCS 2'14./

Eredetileg egyenes jármon függött mindkét harang, amelyet később kiemeltek. A harangszék fából készült. Ma lekötött nyelvvel, húzómágnessel szólnak.


Vasárnapi harangozási rend:
9.30-9.35: Kisharang (hívogatás)
9.45-9.50: Nagyharang (hívogatás)
9.54-9.59: Mindkét harang (beharangozás)
17.30-17.35: Kisharang (hívogatás)
17.45-17.50: Kisharang (hívogatás)
17.54-17.59: Mindkét harang (beharangozás)A 360 kg-os nagyharang


A 250 kg-os kisharang


Kálvin téri református templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van

Nagyharang
360 kg-os, 89,5 cm alsó átmérőjű, as1 alaphangú. Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1924-ben. A harangon hosszas felirat olvasható.


Egyik oldalán:
EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!

KÉSZÜLT BALLA LÁSZLÓ PRESBITER INDÍTÁSÁRA
A KIS "HANGYASZÖVETKEZETEK"
ÉS TÓTH K. JENŐ EGYHÁZTAG HATHATÓS SEGÍTSÉGÉVEL
AZ ÚRNAK 1924-IK ESZTENDEJÉBEN
BAKÓ LÁSZLÓ PÁSZTORKODÁSA ALATT
ÉS SZÉLL GYULA FŐKORÁTOSSÁGA IDEJÉN.


Másik oldalán:
IMÁDKOZTAK ÉS ÁLDOZTAK ÉRTE:
ANONYMUS, KISS PÁL,
ASZTALOS LAJOS, KNITTEL KONRÁDNÉ,
BÁRCSAY KÁROLY, NAGY SÁNDOR,
BAKÓ J. ÉS NEJE, RÉPÁN GÁBOR,
GLÖCKNER JÓZSEF ÉS CSALÁDJA, RICHTENEGGER GYULA ÉS NEJE,
HALÁSZ GYULA ÉS CSALÁDJA, VÉN FERENCNÉ BÓDI TERÉZ
N-SZOJKA GUSZTÁV PRESBITER EMLÉKÉRE FIA, KÁLMÁN
NEMKÜLÖNBEN A GYÜLEKEZET MEGSZÁMLÁLHATATLAN TAGJAI ÉS SZEGED VÁROS EGÉSZ
A JÓKEDVŰ ADAKOZÓT SZERETI AZ ISTEN. II. KOR. 9:7.


Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTÉK SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPROBAN. 4299. SZ.


A járom tábláján lévő felirat:
FELSZERELTE
POZDECH J. PESTENKisharang
250 kg-os, 74 cm alsó átmérőjű, c2 alaphangú, 1934-ben készült Seltenhofer Frigyes Fiai műhelyében Sopronban.

Egyik oldalának felirata:
"MEGEMLÉKEZEM A RÉGI IDŐKRŐL"
143. ZS. 5. V.

TEMPLOMUNK FELSZENTELÉSÉNEK
ÖTVENÉVES FORDULÓJA ALKALMÁBÓL
- AMIKOR AZ EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZE BAKÓ LÁSZLÓ
FŐGONDNOKA PEDIG SZÉLL GYULA VOLT -
SZEGED SZ. KIR. VÁROS HATHATÓS TÁMOGATÁSÁVAL
KÉSZÍTTETTÉK A SZEGEDI REFORMÁTUS


Másik oldalán:
BALTAZÁR DEZSŐ TISZÁNTÚLI PÜSPÖK
ÁLDÁST KÉRŐ SZAVAI MELLETT
ISTEN DICSŐSÉGÉNEK
SZOLGÁLATÁBA ÁLLÍTOTTUK
AZ ÚRNAK 1934. ESZTENDEJÉBEN
MÁJUS HÓ 25-ÉN.


Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTÉK SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPROBAN. 5690. SZ.Mindkét harang Pozdech József pesti lakatos által az 1860-as években készített öntöttvas jármon függ. A harangszék acél szerkezetű. A harangok lekötött nyelvvel, húzómágnessel szólnak.A harangok csak vasárnap és ünnepnapokon szólnak:
7.57-8.00 Nagyharang - beharangozás istentiszteletre
9.40-9.45 Kisharang - hívogatás
9.57-10.02 Mindkét harang - beharangozás istentiszteletre


Evangélikus templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van

25 kg-os, Albert Bachert öntötte a németországi Heilbronnban 1998-ban. A harangot Weiltingen evangélikus gyülekezete ajándékozta a szegedieknek 2001-ben, 2004-ben került a bejárat feletti, felső boltívbe, miután részletes statikai vizsgálatok kimutatták, hogy a boltozat elbírja a harangot. Alulütős jármát Gombos Miklós készítette, a villamosítást a Konkoly Művek végezte.

A füles koronájú harang egyik oldalán feszület látható.

Másik oldalán az öntöde emblémája és az 1998-as évszám látható.

Alsó pártázatát krisztustövis díszíti.

A 3 harang


A nagyharang


A két kisebb harangPiarista vértanúk temploma

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

3 harangja van:

Fatimai Szűzanya harang (Nagyharang)
350 kg-os, Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2002-ben.

Egyik oldalán felirat:
ÖNTETETT A FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE
A SZEGEDI PIARISTÁK TEMPLOMÁNAK
AZ ÚR 2002. ESZTENDEJÉBEN.

Alatta az alsó pártázaton:
ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN.

Másik oldalán kép: a szegedi piaristák címere

Fölötte a rendalapító Kalazanci Szt. Józseftől származó idézet:
"AD MAIUS PIETATIS INCREMENTUM"
(Magyarul: "Egyre mélyebb hívő lelkületet!")

Alatta a piarista rend jelmondata:
PIETAS ET LITTERAE
(Magyarul: "Kegyesség és tudomány")Szent Tamás harang
200 kg-os, Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2002-ben.

Egyik oldalán felirat:
ÖNTETETT SZENT TAMÁS APOSTOL TISZTELETÉRE
A SZEGEDI PIARISTÁK TEMPLOMÁNAK
AZ ÚR 2002. ESZTENDEJÉBEN.

Alatta az alsó pártázaton:
ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN.

Másik oldalán kép: Szent Tamás Alatta felirat:
DOMINUS MEUS ET DEUS MEUS
(Magyarul: Én Uram, én Istenem!)Kalazanci Szent József harang (lélekharang)
100 kg-os, Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2002-ben.

Egyik oldalán felirat:
ÖNTETETT KALAZANCI SZENT JÓZSEF TISZTELETÉRE
A SZEGEDI PIARISTÁK TEMPLOMÁNAK
AZ ÚR 2002. ESZTENDEJÉBEN.

Alatta az alsó pártázaton:
ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN.

Másik oldalán kép: Kalazanci Szent József

Alatta Kalazanci Szent József mondása, ami a nagyharangon is szerepel:
"AD MAIUS PIETATIS INCREMENTUM"
(Magyarul: "Egyre mélyebb hívő lelkületet!")

A harangok idomacél jármon függenek, és nyelvkötés nélkül, alulütősen szólnak. A villamosítást a Rancz Kft. végezte.Szentháromság-harang

Boldogasszony-harang

Teréz-lélekharangÚjszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus plébániatemplom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc


3 harangja van:


Szentháromság-nagyharang
160 kg-os, 65,8 cm alsó átmérőjű, d2 alahangú. Fritz Wilhelm Rincker német harangöntő vezetésével az Ecclesia Harangművek öntötte 1925-ben Budapesten.

Egyik oldalán kép: Szentháromság

Alatta felirat:
MI ATYÁNK ÚRISTEN, KI VAGY A MENNYEKBEN
ADD HOGY HAZÁNK UJRA SZABAD, NAGY LEGYEN.

Másik oldalán:
LANTOS BÉLA ELNÖKLETE ALATT MŰKÖDŐ
ÚJSZEGEDI NÉPKÖR. 1925.

Lejjebb az öntödei embléma:
5413
ECCLESIA HARANGMŰVEK RT
ÖNTÖTT ENGEM F.W.RINCKER ÁLTAL
BUDAPESTENBoldogasszony-harang
110 kg-os, 55,0 cm alsó átmérőjű, f2 alahangú. Fritz Wilhelm Rincker német harangöntő vezetésével az Ecclesia Harangművek öntötte 1925-ben Budapesten.

Egyik oldalán kép: Szűz Mária a Kisdeddel

Alatta az öntöde emblémája:
5414
ECCLESIA HARANGMŰVEK RT
ÖNTÖTT ENGEM F.W.RINCKER ÁLTAL
BUDAPESTEN

Másik oldalán:
TE ZÚGÓ HARANG HIRDESD E MAGYAR VÁROS
LAKOSSÁGÁNAK HITVALLÁSÁT:
LESZ MÉG MAGYAR FELTÁMADÁS!

Alsó pártázatán:
LANTOS BÉLA ELNÖKLETE ALATT MŰKÖDŐ ÚJSZEGEDI NÉPKÖR.Lisieux-i Kis Szent Teréz lélekharang
45,5 kg-os, 43,9 cm alsó átmérőjű, h2 alaphangú. Szlezák László öntötte Budapesten 1930-ban.

Egyik oldalán kép: Lisieux-i Kis Szent Teréz

Körülötte felirat:
"LISIEUXI KIS TERÉZ
KÖNYÖRÖGJ A HALDOKLÓKÉRT!"

Másik oldalán:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS KIS SZENT TERÉZ TISZTELETÉRE ÖNTETTE,
CSÓTY JENŐ ÉS NEJE HELMBERGER ANNA. UJSZEGED 1930."

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ,
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE, BUDAPESTEN.

Teréz-harang

György-harang


A három harang


Tarjánvárosi Szent Gellért római katolikus plébániatemplom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

3 harangja van:

Szent Kereszt nagyharang
250 kg-os, Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1936-ban.

A harangon feszület-dombormű látható.

Nyelve hiányzik, csak óraütő harangként használják.


Szent Teréz harang
100 kg-os, Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1936-ban.

Egyik oldalán kép: Szent Teréz

Alatta felirat:
SZENT KIS TERÉZ HARANGOD RÓZSAESŐT ÁD!
SZEGED, FODORTELEP 1936.

Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FRIGYES FIAI M. KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓK HARANGÖNTŐ-GYÁRÁBAN SOPRONBAN.Szent György harang
70 kg-os, Szlezák Ráfael öntötte és adományozta 1938-ban a budapesti cserkészeknek, onnan került ide, Szegedre.

Vállán füzérek között kép: cserkészliliom

Alatta felirat:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE. SZENT GYÖRGY TISZTELETÉRE
A BUDAPESTI CSERKÉSZ KLUB RÉSZÉRE
ÖNTÖTTE ÉS ADOMÁNYOZTA
SZLEZÁK RÁFAEL HARANGÖNTŐ MESTER
NEJE SZ. CZIRKÓ REGINA. BUDAPESTENMinden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Ez alól kivételt képeznek az egyházak. Az egyházak (plébániák, gyülekezetek stb) az oldal bármely tartalmát (képeket, videókat, adatokat) külön kérés nélkül felhasználhatják. A képekből az alábbi e-mail címre érkező kérésre nagyobb felbontásúakat is tudok adni.

Webmester: Bajkó Ferenc  

E-mail: magyarharangok@gmail.com