Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek

Nagyharang

Lélekharang


Régi kereplő a toronyban

Látkép a toronyból

A Vidovics Ferenc szentesi órásmester által felújított toronyóraSzentes


Szent Anna római katolikus plébániatemplom


Adatfelvétel és fotók: Bajkó Ferenc


2 harangja van:


Szent István nagyharang
2000 kg-os, 155,7 cm alsó átmérőjű, c1 alaphangú. Szlezák László öntötte 1922-ben Budapesten. Az I. világháborúban elrekvirált nagyharangok közül ezt öntötték újra elsőnek az országban. Az első világháborúban elvitt harang 1600 kg nagyságú volt. Korábbi harangjairól semmi feljegyzés nem maradt, csupán annyi, hogy a templom visszavételekor, 1748-ban a harangokat (hármat) a reformátusok rendelkezésére bocsátották.

Egyik oldalán kép: Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriánk.

Körülötte felirat:
"UJRA FÖLAJÁNLJUK A MI ORSZÁGUNKAT
EGYESÍTSD EGÉSSZÉ MEGCSONKOLT HAZÁNKAT!"Másik oldalán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETETT
FEHÉR ANDRÁS PLÉBÁNOS IDEJÉBEN
A SZENTESI RÓM. KATH. EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A HIVEK ADAKOZÁSÁBÓL 1922.-ÉVBEN.
FŐBB ADAKOZÓK
HAJDÚ JÁNOS 250-EZER-KOR, BUGYI ANTAL 100-EZER-KOR, ÖZV. FEKETE DÖMÉNÉ 25-EZER-KOR.
EGYENKÉNT 10-EZER-KOR- ADTAK
RÓM. KATH. EGYHÁZKÖZSÉG, KATH. KÖR, LÁSZLÓ JÁNOS, PÁSZTOR ANTAL ÉS NEJE, SZEDERNÉ SARKADI N. MARGIT, SZIMCSÁK LAJOS, F. TÖRÖK KÁROLY ZSOLDOS R.T., FARKAS EUGÉNIA ÉS SVÁB JÁNOS.

Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTENLélekharang
35 kg-os, 40 cm alsó átmérőjű, b2 alaphangú. Johannes Kohl öntötte Pesten 1792-ben. Kizárólag időjelzésre használják, a negyedeket üti a mechanikus óraszerkezet régi kalapácsa által. Szentes legrégebbi harangja.

Vállán körbefutó felirat:
GOS MICH IOHAN KOL IN PEST 1792
A harangok Pozdech-renszerű öntöttvas jármon és acél harangszéken függenek.

Egy kb. 1200 kg-os harang öntöttvas járma fekszik a padlón, amit valószínűleg a II. világháborúban rekviráltak el. Helyére került a beépítésre a lélekharang.

A toronyban található még egy fa kereplő, amellyel Nagypénteken és Nagyszombaton helyettesítették régen a harangokat.

Különleges és lassan-lassan egyedülálló számba megy az országban a toronyóra mechanikus szerkezete, amelyet Vidovics Ferenc órásmester újított fel és tart karban az ütőszerkezettel együtt (https://www.youtube.com/watch?v=cg87Ves5Jt4).Harangozási rend vasárnap (minden esetben a nagyharanggal):
6.00-6.03 (reggeli harangszó)
9.30-9.35 (hívogatás szentmisére)
10.00-10.03 (beharangozás szentmisére)
12.00-12.03 (déli harangszó)
19.00-19.03 (esti harangszó - télen)
20.00-20.03 (esti harangszó - nyáron)
(Adatszolgáltatás: Veréb László plébános)
Az 1000 kg-os, Szlezák László féle nagyharang

Az 511 kg-os, Gombos Lajos féle középső harang

A 310 kg-os, Szlezák László féle kisharang

A három harang közös díszítése: a koszorúba foglalt kehely

Felülnézetből

A régi, 1800 kg-os nagyharang felszentelése
Fotó: Szentesinfo.hu


Református Nagytemplom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

3 harangja van:

Nagyharang
1000 kg-os, 121 cm alsó átmérőjű, esz1 alaphangú. Szlezák László öntötte Budapesten 1947-ben a II. világháborúban a tornyot ért belövés miatt megsemmisült nagyharangok pótlásaként.

Egyik oldalán koszorúba foglalt kehely díszítménye látható, alatta felirat:
"DICSŐSÉG A MAGASSÁGOS MENNYEKBEN AZ ISTENNEK!"
"ÉS E FÖLDÖN BÉKESSÉG ÉS AZ EMBEREKNEK JÓAKARAT!"

Másik oldalán a felirat a harang történetét meséli el:
A HÍVEK ADOMÁNYÁBÓL AZ 1922-BEN KÉSZÜLT NAGYHARANG
A KIS HARANGAL (sic!) EGYÜTT 1944. X. 3-ÁN SÉRÜLT LETT.
A SZENTESI REF. EGYHÁZ SZLEZÁK LÁSZLÓ
ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERREL ÖNTETTE ÚJRA.
AZ ÚJ HARANGUNK 1947. ÉVBEN SZÓLALT MEG.
HIRDESSE ISTEN DICSŐSÉGÉT!
Középső harang
511 kg-os, 95 cm alsó átmérőjű, g1 alaphangú, Gombos Lajos öntötte 1972-ben Őrbottyánban.

Egyik oldalán koszorúba foglalt kehely díszítmény alatt felirat:
"JERTEK, IMÁDJUK AZ ÚR KRISZTUST!"

Másik oldalán:
HARANGOT A DÉLŐ-VASS-BORBÉLY CSALÁDOK
EMLÉKÉRE BORBÉLY ILONA HAGYATÉKÁBÓL ÖNTETTE
A SZENTES-KÖZPONTI REF. EGYHÁZ PRESBITÉRIUMA
GOMBOS LAJOS ŐRBOTTYÁNI HARANGÖNTŐVEL
AZ ÚRNAK 1972. ESZTENDEJÉBENKisharang
310 kg-os, 80 cm alsó átmérőjű, b1 alaphangú. Szlezák László öntötte Budapesten 1948-ban a II. világháborúban a tornyot ért belövés miatt megsemmisült kisharang pótlásául.

Egyik oldalán koszorúba foglalt kehely díszítmény alatt felirat:
ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART!

Másik oldalán felirat olvasható:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
IFJ JÓSZA BÁLINT ÁLDOTT EMLÉKÉRE
ÚJRAÖNTETTÉK EZT A HARANGOT SZÜLEI
JÓSZA BÁLINT ÉS VAJDA MÁRIA
AZ ÚRNAK 1948. ÉVÉBEN


Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN 5028. SZ.

A két nagyobb harang megtört idomacél jármon függ, míg a legkisebb Pozdech típusú öntöttvas jármon, melyre ütéslassítási célzattal vasakat heggesztettek. A harangokat legutóbb a Quasi Modo Kft. villamosította, amikoris kisharang hozzáheggesztett fémdarabjainak egy része lekerült, így visszaállt a természetes ütésrend: a kisharang szól legszaporábban, a nagyharang legritkábban.

A harangok története

A templom felszentelésekor három harangot áldottak meg. Az 1100 kg-os öregharangot 1799-ben öntötték az 1638-ban készült ősi harang anyagából, ezt 1847-ben újjáöntötték 1200 kg súlyban. 500 kg-os harangja 1732-ben készült, 1847-ben repedés miatt újjáöntötték. Ezen kívül volt még egy kb. 75 kg-os csengettyűharangja is 1749-ből. 1847-ben Hornung József pesti műhelyében öntötték meg a templom eddigi legnagyobb harangját 2100 kg tömeggel, melynek mesésen szép hangját sokáig emlegették a régi szentesiek. Az I. világháborúban csak a 12 mázsásat hagyták meg. 1921-ben Szlezák Lászlótól rendelték meg az 1800 kg-os harangját, majd 1930-ban szintén tőle a három kisebbet. A 699, 400 és 201 kg-os harangokat Sebesi Józsefné Kutas Eszter adományozta (a 699 kg-osat édesapja emlékére). A 400 kg-os harangnak a következő felirata volt: "Hazádnak rendületlenül légy híve ó magyar!". A II. világháborúban a 699 és a 400 kg-os harangját vitték el. A maradék kettő pedig megsérült a tornyot ért bombatámadás miatt, ezután készült el 1947-ben a nagyharang, majd 1948-ban kicsi, végül 1972-ben a középső harang megöntésével lett teljes az új esz-dúr akkord. (Forrás: Várady József - Tiszántúl református templomai I., 1991.)


Vasárnap délelőtti harangozási rend:

 • 9.30-9.35: Kis- és középharang (hívogatás)
 • 9.55-10.00: Mindhárom harang (beharangozás)
 • 12.00-12.03: Mindhárom harang (déli harangszó)
 • Evangélikus templom

  Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

  1 harangja van:

  181 kg-os, 70 cm alsó átmérőjű, c2 alaphangú, Ducsák István nevén Gombos Lajos öntötte Őrszentmiklóson 1970-ben.

  Egyik oldalán Luther-rózsa látható, alatta az evangélikus himnusz:
  ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK

  Másik oldalán felirata:
  ADOMÁNYOZTA: BOLDOGULT FIUNK ERVIN
  EMLÉKÉRE DR. SULCZ LAJOS ÖZVEGYE SZEBERÉNYI IRÉN
  ÚJRAÖNTETTE A HÍVEK ADOMÁNYÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL
  A SZENTESI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ DUCSÁK ISTVÁN
  ŐRSZENTMIKLÓI HARANGÖNTŐVEL 1970. ÉVBEN.


  Történet

  A jelenleg mindössze egy haranggal rendelkező, impozáns szentesi evangélikus templom harangállományát a két világháború erősen "megtépázta". 1905-ben három harang készült Hönig Frigyes aradi harangöntő műhelyében. A 650 kg-osat Jurenák Sándor, Imre és Béla öntette édesanyjuk emlékére, a 350 kg-os dr. Sulcz Lajos adományából szülei emlékére készült, és a legkisebb a 200 kg-os Mojzsik Lajosné Dukai Mária adománya nagyszülei emlékére. Az I. világháborúban a harangokat besorozták, helyettük 1924-ben már csak a két kisebb tudott elkészülni az evangélikus harangöntő dinasztia, Seltenhofer Frigyes Fiai soproni műhelyében. A 350 kg-os harangot a gyülekezetet alapító lelkészről, Petrovics Somáról nevezték el, ezt a II. világháború rekvirálása követelte el, így csak a kisharang maradt, amely azonban a későbbiek során megrepedt, így 1970-ben csökkentett méretben, mai formájában készült el.

  Harangozási rend vasárnap:

 • 8.30-8.35 (hívogatás)
 • 8.55-9.00 (beharangozás)
 • ~9.45-9.46 (miatyánk)
 • 12.00-12.03 (déli harangszó) • Felsőpárti református templom

  2 harangja van:

 • Nagyharang: 707 kg tömegű, Szlezák László öntötte 1921-ben Budapesten. Felirata szerint az I. világháborúban elvitt 1750, 750 és 450 kg-os harangok helyett készült, további felirata: "Isten áldása legyen mindazokon, kik adományaikkal járultak e harang öntéséhez."
 • Kisharang: 102 kg tömegű, Szlezák László öntötte 1949-ben a magyartési szórványgyülekezet számára. 1980-ban hozták fel a felsőpárti templomtoronyba.

  (Forrás: Várady József - Tiszántúl református templomai I., 1991.)


 • Bánomháti temető


  Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc


  1 harangja van


  Szent Orbán harang
  70 kg-os, 47 cm alsó átmérőjű, öntötte Schaudt András 1861-ben Pesten. Füles koronája van, amelynek érdekessége, hogy 2-2 párhuzamos füle van, arra merőlegesen nincsenek fülei. Eredeti, Schaudt-féle fa járma van, a harangot kézzel szólaltatják meg, felülütősen szól mindmáig.


  Felirata:
  SZ. ORBÁN KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK. KÉSZÜLT 1861-DIK ÉVBEN.
  ÖNTÖTTE SCHAUDT ANDRÁS PESTEN 1861.


  Kép: Szent Orbán  Videók:

  Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

  Webmaster: Bajkó Ferenc